Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsförteckningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsförteckningen"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsförteckningen

2 Syfte Beslut i SLL att Läkemedelsförteckningen ska införas och användas Stöd och information till användarna behövs i samband med detta Processmål Hög användning Nöjda användare I SLL finns ett beslut att Läkemedelsförteckningen ska införas och användas för att öka patientsäkerheten i samband med läkemedelsbehandling. Vi vet att start med nya IT-stöd och förändrade rutiner kräver stöd och information i samband med införande. För Läkemedelsförteckningen är det viktigt att användare är medvetna om det regelverk som omger användningen och även att man diskuterar vid vilka tillfällen Läkemedelsförteckningen kan ge bra stöd i patientmötet. Mål med införandet

3 Lagen om läkemedelsförteckning (2005:258) Lagen trädde i kraft 1 juli 2005
Syfte: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för patienten. Bättre överblick av patientens läkemedelsanvändning. Bättre underlag för information och rådgivning vid expedition av läkemedel på recept. Att möjliggöra för vården att kunna se en patients uthämtade läkemedel är ett led i utvecklingen kring delad information på läkemedelsområdet. Läkemedelsförteckningen ger vården möjlighet att få tillgång till uppgifter om patientens uthämtade läkemedel som är sekretesskyddade uppgifter.

4 Vad är Läkemedelsförteckningen?
Fullständig förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum. Apotekens Service AB ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna. Alla läkemedel som har förskrivits på recept och hämtats ut registreras. Uppgifter registreras för alla som hämtar ut läkemedel på apotek. Patienten kan inte välja att INTE spara sina uppgifter utan det är obligatoriskt. Läkemedelsförteckningen visar alla uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna.

5 Vem kan se Läkemedelsförteckningen?
I nuläget, förskrivare med personlig förskrivarkod Farmaceuter som arbetar på apotek Patienten själv Information över vilka som har tittat i LF loggas och finns åtkomlig för patienten Idag identifieras förskrivare med hjälp av förskrivarkoden. Arbete pågår för att anpassa tjänsten så att AT-läkare och sjuksköterskor ska kunna identifiera sig på ett säkert sätt, t ex genom HSA-id. Farmaceuter som arbetar på apotek får också möjlighet att få behörighet till LF. Patienten själv har såklart tillgång till LF. Alla slagningar i Lf loggas och patienten kan se vem som tittat i förteckningen och när.

6 Regelverk - Samtycke eller Nödåtkomst
Patienten måste lämna sitt uttryckliga samtycke till förskrivaren. Om patienten inte kan lämna samtycke kan förskrivare ta del av uppgifterna via nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att patienten ska kunna få rätt vård eller behandling. Viktigt att alla användare vet om vilka regelverk som styr åtkomsten till LF. Samtycket styrs av lagen om Läkemedelsförteckningen. Punkt 1. Samtycket är personligt gäller mellan den förskrivare som har frågat efter det och patienten. Samtycket och gäller tills vidare. Förälder kan lämna samtycke för sina minderåriga, små barn. Äldre barn bör själva lämna samtycke beroende på ålder och mognad. Punkt 2. Nödåkomst kan vara nödvändigt att använda om en patient t ex är medvetslös eller förvirrad. Om patienten inte kan lämna samtycke måste nödåtkomst användas. Då nödåtkomst har använts ska orsaken till detta dokumenteras i journalen. Används nödåtkomst gäller detta bara en gång, d.v.s. vid nästa tillfälle måste man fråga efter samtycke eller använda nödåtkomst igen. Patient är den ende som kan återkalla samtycke och gör det via apoteket.

7 När behörig förskrivare är inloggad är knappen aktiv och grön
När behörig förskrivare är inloggad är knappen aktiv och grön. Klicka på knappen…

8 Första gången en förskrivare går in för en patient måste uppgift om samtycke fyllas i. Klicka på grön cirkel resp gul triangel beroende på samtycke eller nödåtkomst. Om patienten nekar samtycke klickar man på röd cirkel, avbryt. Om förskrivaren fick samtycke kommer bilden inte att visas nästa gång behov finns att titta i LF för denna patient. På sidan går det även att skriva ut informationsskrift som vänder sig till vårdpersonal resp patienter.

9 Så här ser förteckningen ut
Så här ser förteckningen ut. Den är sorteringsbar i de fyra första kolumnerna. Klicka på rubriken så sorteras listan. Om sortering sker på ATC-kod är det möjligt att fälla ut eller kollapsa alla läkemedel som ingår i gruppen. Det saknas information om vem som förskrivit läkemedlet. Det var ett krav från läkarförbundet att förskrivande läkare inte skulle synas i förteckningen. Förändring är önskad av de flesta men kräver en lagändring, vilket ännu inte kommit till stånd. Om patienten tar ut sin förteckning själv kan hon/han se vem som har förskrivit så uppgifterna skiljer sig lite åt mellan förskrivarnas version och patienternas.

10 Denna bild ser en patient som loggat in på Apoteket ABs hemsida med e-legitimation. Patienten kan själv se vilka recept som finns, läkemedelsförteckningen och logg över vilka som varit inne i LF. Här ses när patienten själv varit inne men även när en läkare varit inne. En gång med nödåtkomst och en gång med samtycke.

11 Om en patient där man tidigare haft samtycke har återkallat det på apoteket syns den här texten. Om nytt samtycke har erhållits klickar man på grön cirkel.

12 När använda Läkemedelsförteckningen?
i dialogen kring läkemedel med patienten vid ny förskrivning vid läkemedelsavstämningar vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar upptäcka över- och dubbelförskrivning i akuta situationer. Patienter berättar ofta inte om läkemedel som doseras i spray, inhalator och salva. Bra att ha ett underlag att utgå ifrån. Svårt att veta om patienten har berättat om allt eller om de har glömt/utelämnat något läkemedel som kan vara viktigt att veta. Har patienten fått ändrat styrka under behandlingstiden kan det vara svårt att minnas vilken styrka de har för närvarande. .. Ett tydligt och bra underlag som i kombination med andra dokument kan ge en bild över patientens läkemedelsanvändning. Bra att t ex titta på barns antibiotikaanvändning för att undvika upprepade behandlingar. Att kunna se hur många antibiotikakurer barnet har ätit det senaste 15 månaderna. Många patienter äter flera läkemedel av samma substans sedan de fått ett utbyte på apotek, utan att förstå och veta om. Bra att följa upp vid rapportering av biverkningar från paitenten. I akuta situationer kan det vara mycket värdefullt att ha tillgång till LF och få veta vilka ev läkemedel patienten kan ha i kroppen som kan påverka tillståndet eller behandling. Om patienten inte kan lämna samtycke får nödåtkomst användas om det bedöms vara nödvändigt för framtida vård och behandling. Vid fråga om vilka läkemedel patienten äter utelämnas ofta sprayer, inhalatorer och salvor. Även P-piller och B-vitaminer utelämnas ofta.

13 Vanligt förekommande frågor
Patientens samtycke är personligt och gäller tillsvidare. Nödåtkomst och orsak ska dokumenteras i journalen. Föräldrar lämnar samtycke för barn. Från 12 år bör barn själva lämna samtycke. Receptfria läkemedel ingår om de förskrivs på recept. Dosförpackade läkemedel ingår i LF. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum och uppdateras för närvarande varje natt. Alla sökningar i loggas och är åtkomlig för patienten. OBS! Att förteckningen för närvarande bara uppdateras varje natt. Det innebär att läkemedel som patienten hämtat ut på förmiddagen inte syns i förteckningen på eftermiddagen.

14 För behörighet eller vid problem
Kontakta din lokala kontaktperson för TakeCare. Frågor, förbättrings- och förändringsförslag: e-posta till: Vid problem med åtkomst från TakeCare ska man söka hjälp från samma person som vid övriga problem i journalen. Om de inte kan hjälpa till vidarebefordrar de ärendet i sin tur. LF-förvaltning kan alltid hjälpa till vid frågor eller utredningar där man misstänker att någonting är fel i LF eller med åtkomsten av LF. Rapportera hellre fel en gång för mycket än för lite. Tänk på att problemet kan vara ett systemfel som drabbar fler patienter och förskrivare.


Ladda ner ppt "Läkemedelsförteckningen"

Liknande presentationer


Google-annonser