Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En säker e-tjänst till vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En säker e-tjänst till vården"— Presentationens avskrift:

1 En säker e-tjänst till vården
Mina vårdkontakter En säker e-tjänst till vården

2 Mina vårdkontakter En säker kommunikationstjänst mellan vårdgivare och invånare över Internet Invånare/patienter kan skicka förfrågningar om t ex förnya recept och beställa tid Formulär med obligatoriska och frivilliga fält Kräver konto och inloggning Alla användare har ett personligt användarkonto med säker inloggning. Skillnad mot e-post se nästa bild

3 Mina vårdkontakter Ökad service och tillgänglighet för invånarna
Kontakt med mottagning på begränsad telefontid Måndag-fredag Kontakt med mottagning i Mina vårdkontakter dygnet runt veckans alla dagar Syftet med MVK: Förbättra patientens möjligheter att komma i kontakt med sin vårdmottagning. Möta den ökande efterfrågan på e-tjänster. Möjliggöra större flexibilitet i patientkontakterna. MVK är ett komplement till telefonen som oftast har begränsad tillgänglighet. Många patienter som utför ärende i MVK gör det på helger och kvällar mellan kl Det skickas ärende dygnet runt i MVK.

4 Skillnaden mellan Mina vårdkontakter och e-post
Alla användare säkert identifierade All information är skyddad och krypterad Mottagaren styr vilken information/ärenden som kan skickas E-post Det är lätt att utge sig för att vara någon annan Ingen information är skyddad Vem som helst kan skicka vad som helst

5 Ärendets gång Ärendemottagare Fördelar inkomna ärenden Kan skicka delsvar Omfördelar Ärende Vårdgivare Besvarar ärenden Kan skicka delsvar/motfråga Kan omfördela Patient Ärende Ofast är det patienten som har ett behov av en kommunikation och startar ett ärende, men även vårdgivaren kan starta ett ärende under förutsättning att patienten vet om det. Tex kan vårdgivaren skicka ett provsvar till patienten eller kalla till en föräldragrupp etc Svar

6 Ärendetyper att välja på
Av/omboka tid Begär intyg Beställ journalkopia Beställ tid Förnya hjälpmedel Fråga sjuksköterska Förnya recept Kontakta mig Rådgivning Egen ärendetyp Hälsoval – du kan se var du är listad och byta Vårdenhet/BVC Beställning av klamydiatest – en central funktion i Skåne som sköts av Centrum för sexuell hälsa. Förutom de centrala ärendena Hälsoval och beställning av klamydiatest används mest av/omboka tid, förnya recept samt kontakta mig. Mottagningen kan skapa en sin egna ärendetyper, det kan till exempel vara röntgensvar, vaccinering, anmälan till astmaskola etc. Mottagningen bestämmer namn på ärendetypen och innehåll.

7

8 Supportsida för invånare www.minavardkontakter.se
Bra sida med mycket information om MVK till patienten, det finns korta instruktionsfilmer , manual, frågor o svar etc

9 Supportsida för personal www.minavardkontakter.se/personal
Mycket bra sida för personal med de senaste nyheterna i MVK. Bra instruktionsfilmer

10 Politiska beslut i Region Skåne
Alla offentliga sjukhusförvaltningar och Primärvården Skåne ska öka tillgängligheten genom att erbjuda sina invånare/patienter att kommunicera med Mina vårdkontakter.Införandet ska vara klart senast december 2009. Inom ramen för uppdraget i Hälsoval Skåne ingår att alla vårdenheter ska erbjuda befolkningen Mina vårdkontakter.

11 Vilka använder tjänsten?
2009: Kvinnor 64 % Män 36 % 2008: Kvinnor 63 % Män 37 % Åldersgrupp: - 20 år 1 % % år 18 % 26 % år % % år 35 % % 65 år eller äldre % % Webbenkät med 2000 svarande patienter som gjordes i november 2009

12 Vad tycker patienterna om tjänsten?
89 % anger att de kommer att använda tjänsten igen. 71 % uppger att det är lättare komma i kontakt med vården via Mina vårdkontakter än till exempel telefon.

13 Patienternas kommentarer
Det är helt enkelt toppen! Jag har alltid svårt att passa telefontider och mina dagar lugnar inte ned sig förrän på kvällarna. För mig som lider av social fobi är detta det perfekta sättet att förnya recept på. Jag kommer att använda Mina vårdkontakter när det är möjligt. Tyvärr kan jag inte nå all vård på detta sätt. Mycket smidigt sätt. Jag kan ju skriva mitt i natten om jag så vill.

14 Statistik nationellt – november 2009
Anslutna: 14 landsting har infört Mina vårdkontakter 1 800 anslutna mottagningar i Sverige - Skåne 480st Antal användarkonton patienter i Sverige - Skåne vårdpersonal i Sverige - Skåne

15 Administration - införande
Administratörer 2/mottagning Administratörer 2/mottagning Administratörer 2/mottagning Administratörer 2/mottagning Administratörer 2/mottagning Samordnare Samordnare Samordnare Samordnare Samordnare Projektledare Mina vårdkontakter i Region Skåne Administration för införande av MVK i Skåne. Varje förvaltning har utsett en person som är samordnare för införandet. Supporten i Stockholm är öppen alla vardagar. Patienterna har egen support att ringa som är öppen veckans alla dagar 08-21 Vårdguiden/Mina vårdkontakter Support

16 Utse roller och behörighet på mottagningen
Administratör Går utbildning - 3 tim Sköter vårdpersonalkonton Tilldelar/tar bort roller Sköter inställningar för ärendetyper, villkorstexter Statistik Ärendemottagare Fördelar ärenden inom enheten Ser alla ärenden Vårdgivare Läser ärenden Besvarar ärenden Skickar ärenden

17 Marknadsföring Information direkt till patienten
Information i bokningsbekräftelsen Affischer på mottagningarna Broschyrer på mottagningarna Visitkort Patientbrev på mottagningarna Via telefonsvarare på mottagningen Information på webben Viktigt att alla är delaktiga och marknadsför tjänsten i kontakten med patienterna.


Ladda ner ppt "En säker e-tjänst till vården"

Liknande presentationer


Google-annonser