Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens underlag till Ansvarskommittén ”God vård på lika villkor” GÖTEBORG 2006-01-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens underlag till Ansvarskommittén ”God vård på lika villkor” GÖTEBORG 2006-01-25."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens underlag till Ansvarskommittén ”God vård på lika villkor” GÖTEBORG 2006-01-25

2 Övergripande frågeställning Framtida sjukvårdsorganisation utifrån geografi - demografi - kvalitet? Fokus: specialiserad vård

3 Problemställningar Patientflöden mellan landsting/regioner? Samband mellan volym och kvalitet i vården? Behov av större patientunderlag? Har den geografiska basen betydelse för kunskapsbildning och kunskapsspridning?

4 Metodik Vetenskaplig litteratur sammanställs Bearbetningar av hälsodataregister Underlag från kvalitetsregister Förfrågan hos SKL, Sv Läk sällskapet Övriga källor: tillsyn, krisberedskap

5

6 Sjukvårdsregioner: befolkning

7 Demografi Folkökning 700 000 personer fram till 2030 Huvudsakligen i region Sthlm, Västra Götaland och Skåne Ökning av äldre och ”äldre äldre”

8 Patientflöden ”Självförsörjningsgraden” 85-98 % för landstingen (snitt ca 90 %) För regioner > 99 % Således merparten av utomlänsvård sker i den egna regionen

9 Samband volym - kvalitet (1)? Studier finns: cancerkirurgi, kärlkirurgi, hjärtsjukvård, ortopedi, traumasjukvård Motsvarande typ av studier saknas nästan helt inom icke kirurgiska ämnesområden Resultaten inte utan vidare överförbara till svensk sjukvård

10 Samband volym - kvalitet (2)? Vissa kirurgiska ingrepp: pos samband Enstaka ingrepp: sämre resultat Hjärtinfarktvård: inga samband med volym men med följsamhet mot evidensbaserade metoder ”Göra 500 rätt är viktigare än att göra 1000” Olika källor: likformiga budskap

11 Kunskapsstyrd vård Tydlig utvecklingstendens globalt (EBM) Regionala strukturer utvecklas: FoUU Huvudmän tagit större ansvar för klinisk forskning Större patientunderlag krävs Omfattande nationella insatser (SBU, SoS, LV) behöver bättre samordning och adekvata mottagarstrukturer

12 Slutsatser (1) Nuvarande regioner har hög grad av självförsörjning Befolkningsunderlag i dessa tillräckliga - även framgent Mkt små ”surgeon volume” bör undvikas, i övrigt ringa samband volym-kvalitet Kvalitet beror mest på följsamhet till evidensbaserad praxis

13 Slutsatser (2) Stort behov av mer systematiskt arbete för att höja kvalitet - med kunskapsbasering och säkerhet som fundament - i vården ”Ordnat införande - ordnad utmönstring” Kunskapsbildning - kunskapsspridning behöver intensifieras Behov av att skapa strukturer som stödjer dessa behov

14 Slutsatser (3) Integration forskning-utveckling-utbildning nödvändig Behov av begränsat antal regionala kunskapscentra Svårigheter skapa tillräckligt starka miljöer för detta på länsnivå Universitetssjukhus viktiga nav men roller och uppdrag behöver förtydligas


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens underlag till Ansvarskommittén ”God vård på lika villkor” GÖTEBORG 2006-01-25."

Liknande presentationer


Google-annonser