Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens Fö Kundorderpunkt (KOP) Nyckeltal i Produktion DuPont KBD MPIAV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens Fö Kundorderpunkt (KOP) Nyckeltal i Produktion DuPont KBD MPIAV"— Presentationens avskrift:

1 Dagens Fö Kundorderpunkt (KOP) Nyckeltal i Produktion DuPont KBD MPIAV
Ekonomiska begrepp

2 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

3 Kundorderpunkten Figur 2.7

4 Exempel på olika produkters KOP
Diskutera med din bordsgranne olika företags/produkters/branschers KOP

5 Med KOP i distributionen
Figur 2.11

6 Nyckeltalstabell

7 Exempel på kapitalbindningsdiagram
Figur 6.8

8 Exempel Ett företag köper hem material för tillvekning av artikeln, PRYL. Materialkostnad: 300 SEK/Pryl GLT i MF: 4 veckor Maskin och personalkostnad: 150 SEK/PRYL GLT i tillverkning: 3 v Direkta distributionskostnader (Trp o lager): 50 SEK/PRYL GLT i distribution: 1 v D (år) = 10 000 st (av PRYL) Antalet arbetsveckor: 50 v Rita KBD för en PRYL Hur stor är MPIAV för PRYL?

9 DuPont - modellen Figur 6.14

10 Lönsamhetsdiagram Figur 6.15

11 Påverkan på nyckeltalen i DuPont
Figur 6.18

12 Rep Ekonomi 1. Förklara följande ekonomiska begrepp: a Likviditet
b. Soliditet c. Prognos d. Budget e. Finansiering 2Vilka är företagets intressenter? 3Inom ekonomi används ord som ibland är svåra att skilja åt. Vad är skillnaden mellan: Inkomst-Intäkt-Inbetalning Kostnad-Utgift-Utbetalning Vilka hör samman?

13 Ekonomi 4. Vad är skillnaden mellan lönsamhet och vinst?
5. Vad är en kalkyl? 6. Förklara skillnaden mellan produkt- och investeringskalkyl. 7.Vid investeringskalkylering används följande begrepp. Förklara dessa: Avskrivning Ekonomisk livslängd Teknisk livslängd Grundinvestering Restvärde Kalkylränta

14 Ekonomi 8. Företagets redovisning delas in i två typer, extern- och internredovisning, vad är skillnaden. Vad innehåller externredovisningen? Vad innehåller internredovisningen? 9. Vid produktkalkylering används olika kostnadsbegrepp. Vad är skillnaden mellan: Fasta, direkta och samkostnader Rörliga, indirekta och särkostnader


Ladda ner ppt "Dagens Fö Kundorderpunkt (KOP) Nyckeltal i Produktion DuPont KBD MPIAV"

Liknande presentationer


Google-annonser