Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektionssjukdomar hos människan Sofia Ygberg, läk KS Solna, forskare Inst för Kvinnor och Barns Hälsa KI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektionssjukdomar hos människan Sofia Ygberg, läk KS Solna, forskare Inst för Kvinnor och Barns Hälsa KI."— Presentationens avskrift:

1 Infektionssjukdomar hos människan Sofia Ygberg, läk KS Solna, forskare Inst för Kvinnor och Barns Hälsa KI

2 DISPOSITION (idag och imorgon) I)INTRODUKTION & ALLMÄNBILDNING II)VARFÖR BLIR VI SJUKA? III)VACCINATIONSPROGRAMMET IV)DIAGNOSTIK (INTERAKTIV DEL!) V)HIV VI)HEPATIT VII)MÄSSLING VIII)MALARIA IX)TBC X)PNEUMOKOCKER XI)MRSA XII)H1NI XIII)SMITTSKYDDSLAGEN XIV) QUIZ (I MÅN AV TID)

3 INTRODUKTION & ALLMÄNBILDNING

4 Mikrobernas framväxt  Van Leeuwenhoek beskrev bakterier för första gången 1674. Använde ett egentillverkat mikroskop.  Edward Jenner upptäckte 1796 att en mjölkerska som hade haft kokoppor var immun mot smittkoppor.  John Snow (1813-1858). Sägs vara grundare av epidemiologin. Arbetade med att spåra kolerautbrott i London 1854.  Louis Pasteur (1822-1895). Jäsning orsakas av mikroorganismer ( tvärtemot den då rådande spontanteorin). Isolering av flera vanliga bakterier. Vaccin mot mjältbrand, svinkoppor, rabies.

5  Kochs (1843-1910) Postulat 1. Organismen måste finnas i alla sjuka patienter men inte i några friska. 2. Måste kunna isoleras och växa i kultur. 3. Infekteras en frisk individ med organismen måste den infekterade bli sjuk. 4. Man måste kunna isolera samma organism från den nyss infekterade värden.  Dimitrij Ivanovski isolerade 1892 tobaksmosaiksviruset. De var också detta virus man såg i elektronmikroskop 1931, och sedan lyckades kristallisera 1955.

6 Pandemier  Digerdöden 1300-talet - bakterieinfektion orsakad av Yersinia pestis - decimerade Sveriges befolkning med 1/3; spreds via loppor från råttor  Smittkoppor - Pox virus - under 1700-talet orsakade smittkoppor 10% av dödsfallen bland vuxna och 30% hos barn  ”Spanska sjukan” 1918-1919 - Influenza A virus - 21 milj människor dog total, 35 000 i Sverige  HIV - 33 miljoner smittade; 30 miljoner dödsfall hittills

7 VARFÖR BLIR VI SJUKA?  Infektiösa agens  Värden; förmåga att förhindra och tillfriskna  Vävnaden; förmåga att reparera skador  Vävnadstropism

8 Infektiösa agens  BAKTERIER  VIRUS  PARASITER  PRIONER  SVAMPAR

9 BAKTERIER  Encelliga utan cellkärna. De flesta kan växa självständigt. Förökar sig genom delning. Växer i konkurrens med andra bakterier.  Beskrivs klassiskt utifrån form, förmåga att växa i avsaknad/närvaro av syre, samt cellväggsstruktur (Gram 1883-1885). Kan klassificeras närmre utifrån bla. biotypning och serotypning.  Ytter om detta finns ett flertal nyare metoder som bygger på molekylärbiologiska principer. Dessa används främst inom epidemiologi och smittspårning.

10 Bakteriens cellvägg och Gramfärgning  Anledningen till att bakterierna tar åt sig färg på detta sätt är att de har en skillnad i uppbyggnaden av sina cellväggar.  Gram positiva bakterier har en tjock cellvägg som innehåller teikonsyra.  Gramnegativa bakterier har ett andra cellmembran med LPS utanför peptidoglykanen.  Den G- lipidrika cellväggen, gör att den violetta färgen tappas vid sköljning med alkohol.  Den G+ cellväggen är lipid fattig, och tätnar snarast av alkohol, och färgen stannar  För att se de G- i ljusmikroskop kontrastfärgar man med Safranin.

11 Ytterligare karakteristika  Storlek 1-2 mikrometer  Isolatets lokalisation (urin, blod, sår, feces…)  Form  Vad kan det röra sig om för infektion, och är detta normalt eller onormalt ?

12

13  GRAM POSITIVA KOCKER: Stafylokocker, Streptokocker  GRAM POSITIVA STAVAR: Mycobakterier, Bacillus, Listeria, Clostridier  GRAM NEGATIVA KOCKER: Meningokocker, Gonokocker, Moraxella  GRAMNEGATIVA STAVAR: E. coli, Enterobacter, HI, Legionella, Campylobakter, Shigella, Salmonella  SPIROKETER: Treponema, Borrelia  Resten: Mycoplasma, Chlamydia Vanliga patogener

14 Bakteriella virulensfaktorer  måste vidhäfta cellväggen  förstör omgivande vävnad genom sekretion avenzymer (lipaser, proteaser)  utsöndrar toxiner enterotoxin (kolera) neurotoxin (Cl botulinum) endotoxin; lipopolysaccarid i G- cellväggen, orsakar feber, inflammation och chock  strategier för att undvika immunsystemet, tex kapsel runt membranet, protein som hindrar bindning till komplement  intracellulär tillväxt

15 Behandling  Symtomatisk  Antibiotika -riktade mot cellväggen: penicillin, cephalosporin, karbapenemer -stör proteinsyntesen:tetracycliner, aminoglykosider, kloramphenicol, linezolid - stör cellmembranet: PolymyxinB - stör nukleinsyrasyntes: kinoloner, metronidazol, rifampicin - stör bakteriens ämnesomsättning: trimetoprim, sulfonamid


Ladda ner ppt "Infektionssjukdomar hos människan Sofia Ygberg, läk KS Solna, forskare Inst för Kvinnor och Barns Hälsa KI."

Liknande presentationer


Google-annonser