Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARLIGA INFEKTIONER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARLIGA INFEKTIONER."— Presentationens avskrift:

1 FARLIGA INFEKTIONER

2 EPIGLOTTIT Etiologi: Haemophilus influenzae (barn och vuxna) Pneumokocker, S aureus (fr a vuxna) Symtom Initialt: Feber och halsont Sedan: Påverkat allmäntillstånd, stigande feber, tilltagande sväljningssmärta, drägling, andningsbesvär med stridor. Behandling Snabbt till sjukhus, IVA-vård, ev trakeostomi Antibiotika i v. Diagnos Blododling, (odling från epiglottis).

3 SEPSIS Etiologi

4 SEPSIS Symtom: Feber, frossa Cirkulationspåverkan/chock Septiska embolier Mental konfusion Komplikationer: Lokala nedslag (embolierna!) Meningit Njursvikt Cirkulationssvikt

5 SEPSIS Behandling: - stöd cirkulationen - antibiotika - steroider? - vid behov IVA-vård Diagnos: - blododling - urinodling

6 Endokardit 1 Etiologi: I praktiken kan alla humanpatogena bakterier ge endokardit. Vanligast är S aureus 32%, a-streptokocker 31%, enterkocker 10% Bakomliggande orsaker är - skadad klaffyta, bakteremi med bakterier som har stark adhesionsförmåga gentemot klaffytan, hemodynamiska förändringar, iv missbruk, CVK m m. Epidemiologi: fall/106 inv och år..

7 Endokardit 2 Symtom: - Långdragen feber, ofta måttlig - Nytillkommet blåsljud - Matleda, trötthet, viktnedgång, nattsvettning - Hjärtsvikt - Petekier perifert/Oslerknutor Diagnos: - Blododling - Ultraljud (ofta transesofagealt) Komplikationer: - Septiska embolier till olika organ

8 Endokardit 3 Primärinfektionen sitter på tillflödessidan, dvs på förmakssidan vid AV-klaff och på kammarsidan vid aorta- resp pulmonalis-klaff. Vegetationen består av fibrin-trombocytaggregat med inbäddade bakterier

9 Endokardit 4

10 Endokardit 5 Behandling - höga doser antibiotika intravenöst under veckor - vanlig behandling: bensyl-pc och gentamicin

11 Endokardit 6 Volume 8, Number 8, August 2002 Dispatch
Haemophilus aphrophilus Endocarditis after Tongue Piercing Hossein Akhondi* and Ali R. Rahimi* *Mercer School of Medicine, Savannah, Georgia, USA

12 Meningit – anatomi 1

13 Meningit – anatomi 2

14 Meningit – anatomi 3

15 Blod-hjärnbarriären

16 Meningit 1 Inflammation i pia mater och arachnoidea (leptomeningerna)
Kan indelas i akut och kronisk meningit

17

18 Meningit 2 - spridningsvägar
Direkt spridning utifrån Direkt spridning inifrån hjärnan, ex vis hjärnabscess eller tuberkulom Infektion via blodet Meningit som komplikation till encefalit Neuronal spridning från sensoriska ganglier

19 Meningit 3 Agens akut bakteriell meningit
Vanliga: - Pneumokocker Meningokocker (H influenzae) Spädbarn: - GBS Listeria - E coli Immun - Listeria nedsatta: - Gramneg stavar GBS Shuntar: - KNS - S aureus

20 Meningit 4 Agens vid kronisk meningit
Bakterier: - Borrelia burgdorferi - Treponema pallidum - Mycobacterium tuberculosis Svamp: - Cryptococcus neoformans - Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Parasiter: - Toxoplasma gondii - Taenia solium (cysticerkos) Virus - HIV

21 Meningit 5 – Agens vid serös meningoencefalit
Enterovirus (Coxsackie, ECHO, polio) Adenovirus Herpesvirus (Parotitvirus) TBE-virus

22 Meningit 6 - symtom Feber Huvudvärk Nackstyvhet Illamående, kräkningar
Utslag (petekier) Påverkat medvetande Desorientering -> medvetslöshet Kramper Accentuerade symptom till död

23 Encefalit Kan vara fokal eller generell
Är oftast del i viral meningoencefalit Herpesencefalit särskilt fruktad

24 MENINGIT Behandling: ¤ Steroider ¤ Antibiotika i v ¤ Ofta IVA-vård i inledningsskedet Diagnos: - Cell- och glukosanalys i likvor - Odling från likvor och blod - Direktmikroskopi/agglutination - PCR Komplikationer - Hjärnskador, hörselnedsättning

25 BARNSÄNGSFEBER Etiologi: Grupp A-streptokocker
Klinik: Sepsis som utgår från endometriet. Infektion sker vid partus eller abort. Symtom: ¤ Hög feber/frossa ¤ Cirkulationssvikt/chock ¤ Ibland rodnad i huden Behandling: Som vid annan sepsis, men bråttom! Sjukdomen ovanlig idag i Sverige.

26 MALARIA Etiologi: Plasmodium falciparum, vivax, ovale eller malariae. P falciparum-infektion kan vara livshotande. Symtom: ¤ Återkommande episoder med frossa, därefter feber under 5-6 timmar och sedan svettning ¤ Huvudvärk, illamående. ¤ Mjältförstoring vid kronisk malaria Diagnos: - Mikroskopi av tjock droppe och ”diff”-utstryk. Behandling: - Profylax vid resa i malariaområde - Klorokin, kinin, Lariam m m. Komplikationer: Cerebral malaria, svartvattenfeber


Ladda ner ppt "FARLIGA INFEKTIONER."

Liknande presentationer


Google-annonser