Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARLIGA INFEKTIONER. EPIGLOTTIT Etiologi:Haemophilus influenzae (barn och vuxna) Pneumokocker, S aureus (fr a vuxna) Symtom Initialt: Feber och halsont.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARLIGA INFEKTIONER. EPIGLOTTIT Etiologi:Haemophilus influenzae (barn och vuxna) Pneumokocker, S aureus (fr a vuxna) Symtom Initialt: Feber och halsont."— Presentationens avskrift:

1 FARLIGA INFEKTIONER

2 EPIGLOTTIT Etiologi:Haemophilus influenzae (barn och vuxna) Pneumokocker, S aureus (fr a vuxna) Symtom Initialt: Feber och halsont Sedan: Påverkat allmäntillstånd, stigande feber, tilltagande sväljningssmärta, drägling, andningsbesvär med stridor. Behandling Snabbt till sjukhus, IVA-vård, ev trakeostomi Antibiotika i v. DiagnosBlododling, (odling från epiglottis).

3 SEPSIS Etiologi

4 SEPSIS Symtom:Feber, frossa Cirkulationspåverkan/chock Septiska embolier Mental konfusion Komplikationer:Lokala nedslag (embolierna!) Meningit Njursvikt Cirkulationssvikt

5 SEPSIS Behandling:- stöd cirkulationen - antibiotika - steroider? - vid behov IVA-vård Diagnos:- blododling - urinodling

6 Endokardit 1 Etiologi: I praktiken kan alla humanpatogena bakterier ge endokardit. Vanligast är S aureus 32%,  -streptokocker 31%, enterkocker 10% Bakomliggande orsaker är - skadad klaffyta, -bakteremi med bakterier som har stark adhesionsförmåga gentemot klaffytan, -hemodynamiska förändringar, -iv missbruk, -CVK m m. Epidemiologi: 50-60 fall/10 6 inv och år..

7 Endokardit 2 Symtom: - Långdragen feber, ofta måttlig - Nytillkommet blåsljud - Matleda, trötthet, viktnedgång, nattsvettning - Hjärtsvikt - Petekier perifert/Oslerknutor Diagnos: - Blododling - Ultraljud (ofta transesofagealt) Komplikationer: - Septiska embolier till olika organ

8 Endokardit 3 Primärinfektionen sitter på tillflödessidan, dvs på förmakssidan vid AV-klaff och på kammarsidan vid aorta- resp pulmonalis- klaff. Vegetationen består av fibrin-trombocytaggregat med inbäddade bakterier

9 Endokardit 4

10 Endokardit 5 Behandling - höga doser antibiotika intravenöst under 2 - 6 veckor - vanlig behandling: bensyl-pc och gentamicin

11 Endokardit 6 Volume 8, Number 8, August 2002 Dispatch Haemophilus aphrophilus Endocarditis after Tongue Piercing Hossein Akhondi* and Ali R. Rahimi* *Mercer School of Medicine, Savannah, Georgia, USA

12 Meningit – anatomi 1

13 Meningit – anatomi 2

14 Meningit – anatomi 3

15 Blod-hjärnbarriären

16 Meningit 1 Inflammation i pia mater och arachnoidea (leptomeningerna) Kan indelas i akut och kronisk meningit

17

18 Meningit 2 - spridningsvägar Direkt spridning utifrån Direkt spridning inifrån hjärnan, ex vis hjärnabscess eller tuberkulom Infektion via blodet Meningit som komplikation till encefalit Neuronal spridning från sensoriska ganglier

19 Meningit 3 Agens akut bakteriell meningit Vanliga:- Pneumokocker - Meningokocker - (H influenzae) Spädbarn:- GBS - Listeria - E coli Immun- Listeria nedsatta:- Gramneg stavar - GBS Shuntar:- KNS - S aureus

20 Meningit 4 Agens vid kronisk meningit Bakterier:- Borrelia burgdorferi - Treponema pallidum - Mycobacterium tuberculosis Svamp:- Cryptococcus neoformans - Coccidioides immitis - Histoplasma capsulatum Parasiter:- Toxoplasma gondii - Taenia solium (cysticerkos) Virus- HIV

21 Meningit 5 – Agens vid serös meningoencefalit Enterovirus (Coxsackie, ECHO, polio) Adenovirus Herpesvirus (Parotitvirus) TBE-virus

22 Meningit 6 - symtom Feber Huvudvärk Nackstyvhet Illamående, kräkningar Utslag (petekier) Påverkat medvetande Desorientering  medvetslöshet Kramper Accentuerade symptom till död

23 Encefalit Kan vara fokal eller generell Är oftast del i viral meningoencefalit Herpesencefalit särskilt fruktad

24 MENINGIT Behandling:¤ Steroider ¤ Antibiotika i v ¤ Ofta IVA-vård i inledningsskedet Diagnos:- Cell- och glukosanalys i likvor - Odling från likvor och blod - Direktmikroskopi/agglutination - PCR Komplikationer- Hjärnskador, - hörselnedsättning

25 BARNSÄNGSFEBER Etiologi:Grupp A-streptokocker Klinik:Sepsis som utgår från endometriet. Infektion sker vid partus eller abort. Symtom:¤ Hög feber/frossa ¤ Cirkulationssvikt/chock ¤ Ibland rodnad i huden Behandling: Som vid annan sepsis, men bråttom! Sjukdomen ovanlig idag i Sverige.

26 MALARIA Etiologi:Plasmodium falciparum, vivax, ovale eller malariae. P falciparum-infektion kan vara livshotande. Symtom:¤ Återkommande episoder med frossa, därefter feber under 5-6 timmar och sedan svettning ¤ Huvudvärk, illamående. ¤ Mjältförstoring vid kronisk malaria Diagnos:- Mikroskopi av tjock droppe och ”diff”-utstryk. Behandling:- Profylax vid resa i malariaområde - Klorokin, kinin, Lariam m m. Komplikationer: Cerebral malaria, svartvattenfeber


Ladda ner ppt "FARLIGA INFEKTIONER. EPIGLOTTIT Etiologi:Haemophilus influenzae (barn och vuxna) Pneumokocker, S aureus (fr a vuxna) Symtom Initialt: Feber och halsont."

Liknande presentationer


Google-annonser