Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne

2 Energieffektiviseringsstöd Del av nationellt 5-årigt program för energieffektivisering 2010-2014, ca 250 000:- /kommun Den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektivisering (EU-direktiv 2006) Stärka det lokala och regionala energiarbetet för att bidra till nationella och EU-mål Förordning 2009:1533, Föreskrift 2010:1

3 Stödet i Skåne Länsstyrelserna -uppdraget att stödja och samordna kommuner och landsting som sökt stödet I Skåne: Länsstyrelsen och Energikontoret Skåne samverkar i samordningsrollen Obligatoriska åtgärder enligt förordning Energieffektiva byggnader, miljöanpassad offentlig upphandling, transporter Exempel på fokusområden -Tillförlitlig statistik -Organisation av det interna energiarbetet -Framtagande av lämpliga åtgärder, mål och strategier 27 kommuner i Skåne har sökt stöd Projektledare lst, Veronica Lindeberg tfn: 040 -25 21 58

4 Skåne är pilotlän för grön utveckling Sex vägar mot minskad klimatpåverkan och energiomställning: 1.Utveckla och analysera bra metoder och verktyg 2.Inspirera, stödja och sprida vägledning till andra län 3.Analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändringar 4.Ge förslag på förbättrade nationella insatser och åtgärder. 5.Samverka med varandra och fånga upp idéer. 6.Samverka med Köpenhamn för att skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft.

5 Utnämningen till pilotlän gäller hela Skåne! Länsstyrelsen är huvudman och ska: Entusiasmera och inspirera skånska aktörer till att fortsätta med samt sprida sitt goda arbete Tillse att alla uppgifterna i uppdraget fullgörs Initiera aktiviteter Erbjuda administrativt stöd och kanske ”katalysatorpengar” Förenkla kontakter med stödmyndigheterna Rapportera till regeringskansliet Projektledare lst, Åsa Skillius tfn: 040-25 26 22

6 Färdplan för klimatet 2050 Naturvårdsverket får huvudansvaret för att ta fram underlag för en färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050. Uppdraget ska redovisas i december 2012. Länsstyrelserna ska – efter regional dialog - ge underlag till Naturvårdsverket om hur den lokala och regionala nivån kan bidra för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 - på ett kostnadseffektivt sätt. Redovisas i särskild rapport till Naturvårdsverket senast 31 mars 2012.

7 Klimatsamverkan Skåne Samverka kring klimatfrågan Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne Fokusområden Transporter, Energieffektivisering och Klimatanpassning Utmaning! Fossilbränslefritt 2020 El, värme och transporter www.klimatsamverkanskane.se Mer info: Johannes Elamzon tfn 040 – 25 23 75


Ladda ner ppt "Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser