Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar presenterar ANVÄNDARE

2 EXEMPEL PÅ INFORMATIONSSYSTEM - Ordermottagning - Lagerbokföring - Fakturering - Platsbokning - Flygresor - Medicinska behandlingar - Personaladministration - Banksystem

3 TYPER AV SYSTEM TRANSFORMATIONS SYSTEM Signalerar till Påverkar REAKTIVA SYSTEM

4 VARFÖR INFORMATIONSSYSTEM? 1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER Operationell Taktisk Strategisk Organisationsnivåer

5 EGENSKAPER HOS INFORMATIONSSYSTEM Komplexitet hos algoritmer LågHög ISKompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation LågHög IS Numerisk analys Komplexitet hos datastrukturer

6 EGENSKAPER HOS INFORMATIONSSYSTEM Grad av kontroll över omgivningen LågHög ISProcesskontrollsystem LågHög IS Kompilatorer Vissa kontrollsystem Interaktion med människor och organisation

7 DEFINITION AV INFORMATIONSSYSTEM DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

8 REALISERING AV INFORMATIONSSYSTEM DATABASER - Datastruktur - Applikationsprogram IH-system (4:e generationssystem) - Frågespråk - Rapportgenerator - Formulärhanterare - Generellt programmeringsspråk - Data dictionary

9 INFORMATIONSSYSTEMARKITEKTUR VERKLIGHET INFORMATIONSSYSTEM Informations processor Konceptuellt schema Informations bas Händelse meddelanden Frågor Svar

10 KOMPLEXITET I SYSTEMUTVECKLING 1 - Applikationsområdet komplext - Storlek - Oklar begreppsvärld - Motstridiga krav - Föränderliga krav 2 - Utvecklingsprocessen svårstyrd - Många personer inblandade - Olika kategorier av personer inblandade - Projektstyrningsproblem 3 - Avsaknad av standarder - "Uppfinna hjulet på nytt" - Jfr. andra konstruktionsområden

11 METODER FÖR SYSTEMUTVECKLING VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering

12 FÖRSTUDIE Förstudien skall ge underlag för beslut om utveckling av system Förstudien skall beskriva - Systemets syfte och krav - Vilka alternativ som finns till systemet - Systemets inverkan på organisationen - Kostnad för utveckling och drift - Fördelar och nackdelar med systemet - Behovet av datorkapacitet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

13 ANALYS Analysen skall omfatta - Beskrivning av verksamhetens begreppsvärld, mål och funktioner - Beskrivning av systemets funktionalitet - Icke-funktionella krav - Svarstider - Tillgänglighet - Aktualitet - Säkerhet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

14 DESIGN Designen skall ge underlag för implementeringen Designen skall resultera i - Uppdelning av systemet i moduler - Specifikation av gränssnitt mellan moduler - Specifikation av varje moduls indata, utdata och funktion - Beskrivning av varje moduls algoritmer i högnivåspråk Användardialoger FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

15 SYSTEMASPEKTER MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos

16 FUNKTIONSANALYS Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation Exempel på funktioner (biblioteksverksamhet): - Inköp av böcker - Utlåning av böcker - Beställning av böcker från annat bibliotek - Återkrav av böcker Funktionsanalys syftar till att: - Identifiera samtliga funktioner i en organisation - Avgöra vilken information varje funktion behöver - Avgöra vilken information varje funktion skapar - Beskriva informationsflödet mellan funktionerna - Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

17 DATAFLÖDESDIAGRAM Beställnings mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll BokinfoBudgetinfo An- ställd Bok- handel Beställnings rutin Lev.info

18 OBJEKTANALYS Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet Exempel på objekt (biblioteksverksamhet): - Böcker - Låntagare - Boklån - Bokhandlare Objektanalys syftar till att: - Identifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet - Beskriva objektens egenskaper - Beskriva sambanden mellan objekten - Uppställa regler som gäller för objekten - Beskriva de händelser som påverkar objekten

19 KONCEPTUELLT SCHEMA PERSON LÅN BOK KOPIA låntagare avser av beställer namn datum titel ISBN nr Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån


Ladda ner ppt "INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar."

Liknande presentationer


Google-annonser