Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling

2 Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar presenterar ANVÄNDARE

3 Exempel på informationssystem zOrdermottagning zLagerhantering zFakturering zPlatsbokning y Flygresor y Medicinska behandlingar zPersonaladministration zBanksystem Informations system

4 Typer av system TRANSFORMATIONS SYSTEM signalerar till påverkar REAKTIVA SYSTEM

5 Varför informationssystem? 1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER Operationell Taktisk Strategisk Organisationsnivåer

6 Nya organisationsformer zVirtuella företag zMarknadsplatser ConsumerRetailerSupplier

7 Egenskaper hos informationssystem Komplexitet hos algoritmer LågHög ISKompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation LågHög IS Numerisk analys Komplexitet hos datastrukturer

8 Egenskaper hos informationsssytem Grad av kontroll över omgivningen LågHög ISProcesskontrollsystem LågHög IS Kompilatorer Vissa kontrollsystem Interaktion med människor och organisation

9 Definition av informationssystem DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

10 Realisering av informationssystem zDATABASER y Datastruktur y Applikationsprogram zRAD och IDE y Visuella modelleringsspråk y Frågespråk y Rapportgenerator y Formulärhanterare y Generellt programmeringsspråk y Data dictionary

11 Informationssystem- arkitektur VERKLIGHET INFORMATIONSSYSTEM Informations processor Konceptuellt schema Informations bas Händelse- meddelanden Frågor Svar

12 Komplexitet i systemutveckling zApplikationsområdet komplext y Storlek y Oklar begreppsvärld y Motstridiga krav y Föränderliga krav zUtvecklingsprocessen svårstyrd y Många personer inblandade y Olika kategorier av personer inblandade y Projektstyrningsproblem zAvsaknad av standarder y "Uppfinna hjulet på nytt" y Jämför med andra konstruktionsområden

13 Metoder för systemutveckling VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering

14 Förstudie Förstudien skall ge underlag för beslut om utveckling av system. Förstudien skall beskriva: - Systemets syfte och krav - Vilka alternativ som finns till systemet - Systemets inverkan på organisationen - Kostnad för utveckling och drift - Fördelar och nackdelar med systemet - Behovet av datorkapacitet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

15 Analys Analysen skall omfatta: - Beskrivning av verksamhetens begreppsvärld, mål och funktioner - Beskrivning av systemets funktionalitet - Icke-funktionella krav - Svarstider - Tillgänglighet - Aktualitet - Säkerhet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

16 Design Designen skall ge underlag för implementeringen Designen skall resultera i - Uppdelning av systemet i moduler - Specifikation av gränssnitt mellan moduler - Specifikation av varje moduls indata, utdata och funktion - Beskrivning av varje moduls algoritmer i högnivåspråk FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

17 Systemaspekter MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos

18 Funktionsanalys Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation zExempel på funktioner (biblioteksverksamhet): y Inköp av böcker y Utlåning av böcker y Återkrav av böcker zFunktionsanalys syftar till att: y Identifiera samtliga funktioner i en organisation y Avgöra vilken information varje funktion behöver y Avgöra vilken information varje funktion skapar y Beskriva informationsflödet mellan funktionerna y Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

19 Dataflödesdiagram Beställnings mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll BokinfoBudgetinfo An- ställd Bok- handel Beställnings rutin Lev.info

20 Objektanalys Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet zExempel på objekt (biblioteksverksamhet): yBöcker yLåntagare yBoklån yBokhandlare zObjektanalys syftar till att: yIdentifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet yBeskriva objektens egenskaper yBeskriva sambanden mellan objekten yUppställa regler som gäller för objekten yBeskriva de händelser som påverkar objekten

21 Konceptuellt schema PERSON LÅN BOK KOPIA låntagare avser av beställer namn datum titel ISBN nr Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån

22 Kursens mål Kursens mål är att ge kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av informationssystem samt att ge färdigheter i tillämpning av databasteknik.


Ladda ner ppt "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser