Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100"— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100
Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling

2 Vad är ett informationssystem?
Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning VERKSAMHET avbildar ANVÄNDARE INFORMATIONS SYSTEM presenterar

3 Exempel på informationssystem
Ordermottagning Lagerhantering Fakturering Platsbokning Flygresor Medicinska behandlingar Personaladministration Banksystem Informations system

4 Typer av system TRANSFORMATIONS SYSTEM REAKTIVA SYSTEM signalerar
till påverkar

5 Varför informationssystem?
1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER Strategisk Taktisk Operationell Organisationsnivåer

6 Nya organisationsformer
Virtuella företag Marknadsplatser Consumer Retailer Supplier

7 Egenskaper hos informationssystem
Komplexitet hos algoritmer Låg Hög IS Kompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation Komplexitet hos datastrukturer Låg Hög Numerisk analys IS

8 Egenskaper hos informationsssytem
Grad av kontroll över omgivningen Låg Hög IS Processkontrollsystem Interaktion med människor och organisation Låg Hög Kompilatorer Vissa kontrollsystem IS

9 Definition av informationssystem
DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

10 Realisering av informationssystem
DATABASER Datastruktur Applikationsprogram RAD och IDE Visuella modelleringsspråk Frågespråk Rapportgenerator Formulärhanterare Generellt programmeringsspråk Data dictionary

11 Informationssystem-arkitektur
VERKLIGHET Händelse- meddelanden INFORMATIONSSYSTEM Frågor Konceptuellt schema Informations processor Informations bas Svar

12 Komplexitet i systemutveckling
Applikationsområdet komplext Storlek Oklar begreppsvärld Motstridiga krav Föränderliga krav Utvecklingsprocessen svårstyrd Många personer inblandade Olika kategorier av personer inblandade Projektstyrningsproblem Avsaknad av standarder "Uppfinna hjulet på nytt" Jämför med andra konstruktionsområden

13 Metoder för systemutveckling
VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering DESIGN IMPLEMEN- TERING

14 Förstudie Förstudien skall ge underlag för beslut om utveckling av system. Förstudien skall beskriva: - Systemets syfte och krav - Vilka alternativ som finns till systemet - Systemets inverkan på organisationen - Kostnad för utveckling och drift - Fördelar och nackdelar med systemet - Behovet av datorkapacitet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

15 Analys Analysen skall omfatta:
- Beskrivning av verksamhetens begreppsvärld, mål och funktioner - Beskrivning av systemets funktionalitet - Icke-funktionella krav - Svarstider - Tillgänglighet - Aktualitet - Säkerhet FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

16 Design Designen skall ge underlag för implementeringen
Designen skall resultera i - Uppdelning av systemet i moduler - Specifikation av gränssnitt mellan moduler - Specifikation av varje moduls indata, utdata och funktion - Beskrivning av varje moduls algoritmer i högnivåspråk FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING

17 Systemaspekter MÅL uttrycker önskvärda tillstånd hos styr påverkar
HAND- LINGAR OBJEKT

18 Funktionsanalys Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation Exempel på funktioner (biblioteksverksamhet): Inköp av böcker Utlåning av böcker Återkrav av böcker Funktionsanalys syftar till att: Identifiera samtliga funktioner i en organisation Avgöra vilken information varje funktion behöver Avgöra vilken information varje funktion skapar Beskriva informationsflödet mellan funktionerna Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

19 Dataflödesdiagram Bokinfo Budgetinfo Lev.info Beställnings rutin
mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll An- ställd Bok- handel

20 Objektanalys Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet Exempel på objekt (biblioteksverksamhet): Böcker Låntagare Boklån Bokhandlare Objektanalys syftar till att: Identifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet Beskriva objektens egenskaper Beskriva sambanden mellan objekten Uppställa regler som gäller för objekten Beskriva de händelser som påverkar objekten

21 Konceptuellt schema titel ISBN namn beställer BOK PERSON låntagare av
nr KOPIA avser datum Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån

22 Kursens mål Kursens mål är att ge kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av informationssystem samt att ge färdigheter i tillämpning av databasteknik.


Ladda ner ppt "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100"

Liknande presentationer


Google-annonser