Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nytt öppenvårdssystem PMO (Profdoc Medical Office) Projektägare: Karin Christensson Projektledare: Tommy Bach Eisensee.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nytt öppenvårdssystem PMO (Profdoc Medical Office) Projektägare: Karin Christensson Projektledare: Tommy Bach Eisensee."— Presentationens avskrift:

1 1 Nytt öppenvårdssystem PMO (Profdoc Medical Office) Projektägare: Karin Christensson Projektledare: Tommy Bach Eisensee

2 2 Nytt öppenvårdssystem - PMO Bakgrund Beslut Region Skåne om upphandling av nytt öppenvårdssystem, upphandlades 2008-09-01 Tilldelningsbeslut 2009-06-24 av Region direktören. Överklagades och avgjordes i Länsrätt och Kammarrätten till RS fördel, och prövades ej i Regeringsrätt 2010-06-23. Avtal tecknas 2010-06-30 med Profdoc/CompuGroup Medical Sweden AB, om journalsystemet PMO.

3 3 PMO - Syfte Säkert och effektivt system för hantering av vårdinformation. Stödja omstruktureringen av hälso- sjukvården i Skåne, Skånsk Livskraft – vård och hälsa. PMO ska vara enhetligt utifrån verksamhetens behov, så långt som möjligt motsvara strukturen som slutenvårdssystemet Melior. Genom enhetlig och gemensamt utformad, men centralt kontrollerad struktur, så underlättas informationshanteringen, patientsäkerhet och effektivitet stärks.

4 4 PMO – Mål Hämtat från projektdirektivet: Ett effektivt, användarvänligt och sammanhängande IT-stöd ska användas för journaldokumentation inom Hälsoval Skåne, Primärvården Skåne och Habilitering och hjälpmedel. Uppfylla patient datalagens krav på journalsystem. Ersätter fem befintliga öppenvårdssystem. Minskad resursåtgång för systemförvaltning, administration, effektivare supportorganisation. Ökad patientsäkerhet vid direkt tillgänglig vårdinformation.

5 5 PMO - Integrationer Pilot 1 BHV – 17/5 - PASiS/Filur - Ekonomiskt underlag för kontaktuppgifter - Patientregister – Befolkningsregister, med adresser m.m. - Lissy - Listning av alla patienter - E-recept - Skickar recept till apoteken Pilot 2 Hab o Hjälpmedel – 15/9 - WebbPASiS – Uttag för registrering - Webbsesam2 – Administrering av hjälpmedel - Tillväxtjournal – Uppföljning tillväxt av barn - Webbkundrad – Skickar samt ser RTG svar - Webbmikrobiologi - Skickar samt ser Mikrobiologi svar - Paraplyportalen – Portal till olika läsdatabaser - E-Recept – Hantering av elektroniska recept

6 6 Övergripande skiss PMO Nivå ett Nivå två

7 7 PMO – Vem är med? - Hälsoval Skåne, d.v.s. offentliga och privata enheter - Anslagsfinansierade öppenvårdsenheter inom Primärvården Skåne - Habilitering och Hjälpmedel Vilket innebär ca 6000 användare.

8 8 PMO – Kopplingar projekt Nära samband med Skånegemensamt Melior, den andra delen i ”En patient, en journal – ett vårdinformationsstöd”. Uppgradering av den tekniska IT-plattformen. Samordnad vårdplanering(SVPL). Labmedicin Skåne, Konsolideringen laboratoriesystem. Påverkan av nationella/regionala journallösningar under 2011 t.ex. Elektroniska sjukintyg, Remiss och svar, Gemensam - läkemedelslista, - läkemedelsordination m.fl.

9 9 PMO - Projektorganisation

10 10 PMO – Preliminär tidplan Pilot 1 - Novakliniken BVC Ystad, Brahehälsan Löberöd, BVC Lomma och BVC Grankotten. Piloten avslutas den 16 Maj, då Lomma driftsätts, de övriga den 17 Maj. Pilot 2 HAB och Hjälpmedel (2 – 3 enheter) 15 september 2011 Bredinförande BHV, 140 enheter 15 september 2011 Pilot 3 PV (2 – 3 enheter) 16 januari 2012 Bredinförande av PV (90 offentliga, 45 privata) 20 februari

11 11 PMO – Införande BHV Projektet: - Tekniker ska ut till enheterna och inventera utrustning - Ta fram checklistor, utbildningspaket Enheterna: - Tillsätta kontaktpersoner - Arbeta med checklistor och utbildningsmaterial - Avsätta tid till i PMO Leverantören av PMO, CompuGroup Medical(CGM): - Utbilda användarna i PMO under pilot 1 samt utbildar ca 10 utbildare i Region Skåne som ska utbilda enheterna

12 12 PMO – BHV-införande V35 – V50 2011 genomför utbildarna utbildning av ca 550st användare Fas 1(4 veckor) v34-37/v35-38 Fas 2(4 veckor) v38-41/v39-42 Fas 3(4 veckor) v42-45/v43-46 Fas 4(4 veckor) v46-49/v47-50 Varje fas omfattar ca 35 enheter. Turordning sker systemvis. Huvuddelen i BHV-införandet går från pappersjournal till elektronisk BHV-journal i PMO -undantag Journal III och Svea (ej alla enheter)

13 13 PMO – BHV Arbetssätt Informationsmöte genomförs av Dora och/eller Per Ett block innebär att utbildare tillsammans med användarna - Förmöte 1, genomgång checklista 1 - ute på enhet - Förmöte 2, genomgång checklista 2 - ute på enhet - Utbildning, PMOs utbildningslokal - Driftsättning, ute på enhet - Uppföljning telefon/mejl Överlämning till systemförvaltning

14 14 PMO - Kontaktvägar Vill ni veta mer om PMO? Håll utkik på www.skane.se/pmo eller på projektets hemsida.www.skane.se/pmo Eller kontakta projektledaren Tommy.BachEisensee@skane.se


Ladda ner ppt "1 Nytt öppenvårdssystem PMO (Profdoc Medical Office) Projektägare: Karin Christensson Projektledare: Tommy Bach Eisensee."

Liknande presentationer


Google-annonser