Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Profdoc Medical Office)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Profdoc Medical Office)"— Presentationens avskrift:

1 (Profdoc Medical Office)
Nytt öppenvårdssystem PMO (Profdoc Medical Office) Projektägare: Karin Christensson Projektledare: Tommy Bach Eisensee

2 Nytt öppenvårdssystem - PMO
Bakgrund Beslut Region Skåne om upphandling av nytt öppenvårdssystem, upphandlades Tilldelningsbeslut av Region direktören. Överklagades och avgjordes i Länsrätt och Kammarrätten till RS fördel, och prövades ej i Regeringsrätt Avtal tecknas med Profdoc/CompuGroup Medical Sweden AB, om journalsystemet PMO.

3 PMO - Syfte Säkert och effektivt system för hantering av vårdinformation. Stödja omstruktureringen av hälso- sjukvården i Skåne, Skånsk Livskraft – vård och hälsa. PMO ska vara enhetligt utifrån verksamhetens behov, så långt som möjligt motsvara strukturen som slutenvårdssystemet Melior. Genom enhetlig och gemensamt utformad, men centralt kontrollerad struktur, så underlättas informationshanteringen, patientsäkerhet och effektivitet stärks.

4 PMO – Mål Hämtat från projektdirektivet:
Ett effektivt, användarvänligt och sammanhängande IT-stöd ska användas för journaldokumentation inom Hälsoval Skåne, Primärvården Skåne och Habilitering och hjälpmedel. Uppfylla patient datalagens krav på journalsystem. Ersätter fem befintliga öppenvårdssystem. Minskad resursåtgång för systemförvaltning, administration, effektivare supportorganisation. Ökad patientsäkerhet vid direkt tillgänglig vårdinformation.

5 PMO - Integrationer Pilot 1 BHV – 17/5 Pilot 2 Hab o Hjälpmedel – 15/9
PASiS/Filur - Ekonomiskt underlag för kontaktuppgifter Patientregister – Befolkningsregister, med adresser m.m. Lissy - Listning av alla patienter E-recept - Skickar recept till apoteken Pilot 2 Hab o Hjälpmedel – 15/9 WebbPASiS – Uttag för registrering Webbsesam2 – Administrering av hjälpmedel Tillväxtjournal – Uppföljning tillväxt av barn Webbkundrad – Skickar samt ser RTG svar Webbmikrobiologi - Skickar samt ser Mikrobiologi svar Paraplyportalen – Portal till olika läsdatabaser E-Recept – Hantering av elektroniska recept

6 Övergripande skiss PMO
Nivå ett Nivå två

7 PMO – Vem är med? - Hälsoval Skåne, d.v.s. offentliga och privata enheter Anslagsfinansierade öppenvårdsenheter inom Primärvården Skåne Habilitering och Hjälpmedel Vilket innebär ca 6000 användare.

8 PMO – Kopplingar projekt
Nära samband med Skånegemensamt Melior, den andra delen i ”En patient, en journal – ett vårdinformationsstöd”. Uppgradering av den tekniska IT-plattformen. Samordnad vårdplanering(SVPL). Labmedicin Skåne, Konsolideringen laboratoriesystem. Påverkan av nationella/regionala journallösningar under 2011 t.ex. Elektroniska sjukintyg, Remiss och svar, Gemensam - läkemedelslista, - läkemedelsordination m.fl.

9 PMO - Projektorganisation

10 PMO – Preliminär tidplan
Pilot 1 - Novakliniken BVC Ystad, Brahehälsan Löberöd, BVC Lomma och BVC Grankotten. Piloten avslutas den 16 Maj, då Lomma driftsätts, de övriga den 17 Maj. Pilot 2 HAB och Hjälpmedel (2 – 3 enheter) 15 september 2011 Bredinförande BHV, 140 enheter 15 september 2011 Pilot 3 PV (2 – 3 enheter) 16 januari 2012 Bredinförande av PV (90 offentliga, 45 privata) 20 februari

11 PMO – Införande BHV Projektet:
- Tekniker ska ut till enheterna och inventera utrustning - Ta fram checklistor, utbildningspaket Enheterna: Tillsätta kontaktpersoner Arbeta med checklistor och utbildningsmaterial - Avsätta tid till i PMO Leverantören av PMO, CompuGroup Medical(CGM): Utbilda användarna i PMO under pilot 1 samt utbildar ca 10 utbildare i Region Skåne som ska utbilda enheterna

12 PMO – BHV-införande V35 – V genomför utbildarna utbildning av ca 550st användare Fas 1(4 veckor) v34-37/v35-38 Fas 2(4 veckor) v38-41/v39-42 Fas 3(4 veckor) v42-45/v43-46 Fas 4(4 veckor) v46-49/v47-50 Varje fas omfattar ca 35 enheter. Turordning sker systemvis. Huvuddelen i BHV-införandet går från pappersjournal till elektronisk BHV-journal i PMO -undantag Journal III och Svea (ej alla enheter)

13 PMO – BHV Arbetssätt Informationsmöte genomförs av Dora och/eller Per
Ett block innebär att utbildare tillsammans med användarna - Förmöte 1, genomgång checklista 1 - ute på enhet - Förmöte 2, genomgång checklista 2 - ute på enhet - Utbildning, PMOs utbildningslokal - Driftsättning, ute på enhet Uppföljning telefon/mejl Överlämning till systemförvaltning

14 PMO - Kontaktvägar Vill ni veta mer om PMO?
Håll utkik på eller på projektets hemsida. Eller kontakta projektledaren


Ladda ner ppt "(Profdoc Medical Office)"

Liknande presentationer


Google-annonser