Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget som arbetsgivare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget som arbetsgivare"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget som arbetsgivare
Landstinget Kronoberg ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en självklarhet. Verka för en jämnare könsfördelning och mångfald. Medarbetare ska kunna förena föräldraskap och medarbetarskap. Öppen och tillåtande till lösningar efter individuella behov och önskemål.

2 Landstinget som arbetsgivare
Rekrytering Ska vara icke-diskriminerande Sträva efter jämnare könsfördelning och mångfald bland medarbetare Kunskap och kompetens för uppgiften viktigast

3 Landstinget som arbetsgivare
Osakliga löneskillnader Ska inte finnas inom landstinget Lönekartläggning sker vart tredje år Finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska handlingsplan upprättas och löneskillnader åtgärdas

4 Landstinget som arbetsgivare
Jämställdhetsplan Varje centrum ska bedriva ett målinriktat jämställdhetarbete Upprätta skriftlig jämställdhetplan

5 Landstinget som arbetsgivare
Chefens ansvar Chefer på alla nivåer ansvarar för att likabehandlingsprogrammet och handlingsplanen är känd hos medarbetare Ansvarar för att genomföra ett systematiskt likabehandlingsarbete inom sitt ansvarsområde. Målen ska vara mätbara

6 På vår arbetsplats Medarbetarens ansvar
Varje enskild medarbetare har skyldighet och ansvar för att arbeta utifrån likabehandlingsprogram och handlingsplan. Motverka diskriminering och trakasserier i det dagliga arbetet. Anmäla om diskriminering och trakasserier förekommer till närmsta chef.

7 På vår arbetsplats Diskutera frågorna nedan ur ett medarbetar perspektiv: Vad innebär likabehandling för oss? Varför är likabehandling viktig på en arbetsplats? Hur kan vi främja likabehandling på en arbetsplats?

8 På vår arbetsplats Reflektera över: Har vi en jämställd arbetsplats?
Är alla delaktiga i frågor vi kan påverka? Har vi jämn könsfördelning?

9 På vår arbetsplats Reflektera över:
Kan föräldrar kombinera arbete och föräldraskap? Har vi förståelse för medarbetare med olika behov av stöd för att kunna göra ett gott arbete? Motverkar vi diskriminering och trakasserier hos oss?


Ladda ner ppt "Landstinget som arbetsgivare"

Liknande presentationer


Google-annonser