Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling Irene Andersson, Verva Presentation NEA den 17 januari 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling Irene Andersson, Verva Presentation NEA den 17 januari 2008."— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling Irene Andersson, Verva Presentation NEA den 17 januari 2008

2 De nya upphandlingsreglerna omfattar elektroniska metoder EG direktiv 2004/17 och 18 innefattar vissa delar som är frivilliga att införa för medlemsstaterna Upphandlingsutredningens betänkande SOU 2007:47 omfattar bl.a. förslag om nya elektroniska metoder Möjlighet finns att använda s.k. dynamiska inköpssystem som är ett nytt upphandlingsförfarande Omvända elektroniska auktioner, e-auktioner kan användas t.ex. för att avsluta en upphandling

3 Elektronisk auktion (e-auktion) Om e-auktion kommer att användas ska det anges i upphandlingsannonsen Är inget eget upphandlingsförfarande men kan användas t.ex. vid öppet och selektivt förfarande, vid förnyad inbjudan att lämna anbud i ramavtal eller i ett dynamiskt inköpssystem Förutsätter att en första fullständig utvärdering gjorts av anbuden.

4 E-auktion I förfrågningsunderlaget ska finnas information om genomförande av e-auktionen, t.ex. vilka aspekter som kommer att vara föremål för auktionen, gränser för värden, uppgifter om utrustning Anbudsgivarnas identitet får inte röjas E-auktionen avslutande; enligt meddelad tid eller när nya priser/värden inte längre kommer eller när angivet antal auktionsetapper har genomförts Kontrakt tilldelas enligt resultatet av e-auktionen.

5 Elektronisk auktion Ta del av ranking/info Lämna bud Tilldela kontrakt Informera deltagare Spara handlingar Etablera e-auktion och parametrar Visa relativ ranking Öppna auktion på utsatt tid Utvärdera anbud Automatisk uppdat. av relativ ranking Avsluta auktion enligt annonserat * Option: Resultat kan läggas in automatiskt av systemet På auktionsplatsen bör information om auktionen finnas tillgänglig Sekretess ska råda under hela upphandlingen Bjud in till auktion Hela resultatet * läggs in på site Sätt parametrar

6 Dynamiskt inköpssystem Helt elektronisk process för ”sedvanliga” inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden Tidsbegränsat och öppet för varje leverantör som uppfyller urvalskriterierna. De ska lämna ett preliminärt anbud För varje särskilt kontrakt görs en förenklad annons och alla anslutna anbudsgivare ska kunna lämna anbud Kontrakt tilldelas till bästa anbudsgivare på grundval av tilldelningskriterier

7 Dynamiskt inköpssystem Ger möjligheter för leverantörer att kunna anslutas löpande Helt elektroniskt förfarande – standardprodukter Nytt förfarande – vilka behov kan täckas? Finns erfarenheter i omvärlden?

8 Dynamiskt inköpssystem (DPS) Ta del av material Inloggning Indikativt anbud Lämna anbud Utvärdera anbud Meddela Option E-auktion Förenklad annons i TED Utvärdera anbud Annonsera i TED Publicera i TED Öppna DPS Bjud in medlemmar att lämna anbud Etablera DPS (öppen hantering) Tillträde till DPS Annonsera kontraktAnbudsgivning, utvärdering och tilldelning Meddela Tilldela kontrakt Inte tillträde Indikativt anbud kan vara e-katalog (om specificerat). Indikativt anbud kan lämnas när som helst. Repetitiv procedur (max 4 år) Medlem Icke medlem

9 Nya upphandlingsregler – fortsatt hantering Slutbetänkandet från upphandlingsutredningen SOU 2006:28 Remissbehandling Vilka delar kommer att omfattas och när kan nya regler träda i kraft?

10 IDABC - eProcurement IDABC är ett EU-program för att bl.a. främja interoperabilitet vid informationsutbyte över gränserna och arbetar även med elektronisk offentlig upphandling genom en expertgrupp. IDABC har: –Tagit fram Generella specifikationer för upphandlingslösningar baserade på nya upphandlingsdirektiven –Tagit fram XML-meddelanden för olika delar i upphandlingsprocessen,. Arbetet är överlämnat till CEN –Arbetat med informationsspridning, seminarier.

11 Pågående EU-arbete om eProcurement Action plan for electronic public procurement Klassificering av produkter. Reviderad CPV Obligatorium att annonsera nya offentliga upphandlingar elektroniskt Elektroniska bevis vid upphandling, t.ex. uppgifter från bolagsregister och skattemyndigheter Elektroniska kataloger – att använda kataloger för anbud

12 Pågående EU-arbete - fortsättning Verifiering av upphandlingssystem. Modeller, frivilligt/obligatoriskt, vilken nivå osv. ePractice portal för att sprida information och goda exempel om offentlig elektronisk upphandling Expert grupp för e-Invoicing CEN workshop om elektronisk upphandling CEN/ISS BII Pilot (CIP) eProcurement, finansieras av medlemsstater och EU-kommissionen, interoperabilitet

13 Information om EU-arbete http://ec.europa.eu/idabc/eprocurement http://epractice.eu/community/eprocurement

14 Tack för visat intresse! Irene.andersson@verva.se


Ladda ner ppt "Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling Irene Andersson, Verva Presentation NEA den 17 januari 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser