Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling"— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling
Irene Andersson, Verva Presentation NEA den 17 januari 2008

2 De nya upphandlingsreglerna omfattar elektroniska metoder
EG direktiv 2004/17 och 18 innefattar vissa delar som är frivilliga att införa för medlemsstaterna Upphandlingsutredningens betänkande SOU 2007:47 omfattar bl.a. förslag om nya elektroniska metoder Möjlighet finns att använda s.k. dynamiska inköpssystem som är ett nytt upphandlingsförfarande Omvända elektroniska auktioner, e-auktioner kan användas t.ex. för att avsluta en upphandling

3 Elektronisk auktion (e-auktion)
Om e-auktion kommer att användas ska det anges i upphandlingsannonsen Är inget eget upphandlingsförfarande men kan användas t.ex. vid öppet och selektivt förfarande, vid förnyad inbjudan att lämna anbud i ramavtal eller i ett dynamiskt inköpssystem Förutsätter att en första fullständig utvärdering gjorts av anbuden.

4 E-auktion I förfrågningsunderlaget ska finnas information om genomförande av e-auktionen, t.ex. vilka aspekter som kommer att vara föremål för auktionen, gränser för värden, uppgifter om utrustning Anbudsgivarnas identitet får inte röjas E-auktionen avslutande; enligt meddelad tid eller när nya priser/värden inte längre kommer eller när angivet antal auktionsetapper har genomförts Kontrakt tilldelas enligt resultatet av e-auktionen.

5 Elektronisk auktion * Option: Resultat kan läggas in automatiskt av systemet På auktionsplatsen bör information om auktionen finnas tillgänglig Sekretess ska råda under hela upphandlingen Etablera e-auktion och parametrar Utvärdera anbud Hela resultatet * läggs in på site Sätt parametrar Bjud in till auktion Visa relativ ranking Öppna auktion på utsatt tid Ta del av ranking/info Lämna bud Avsluta auktion enligt annonserat Automatisk uppdat. av relativ ranking Tilldela kontrakt Informera deltagare Spara handlingar

6 Dynamiskt inköpssystem
Helt elektronisk process för ”sedvanliga” inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden Tidsbegränsat och öppet för varje leverantör som uppfyller urvalskriterierna. De ska lämna ett preliminärt anbud För varje särskilt kontrakt görs en förenklad annons och alla anslutna anbudsgivare ska kunna lämna anbud Kontrakt tilldelas till bästa anbudsgivare på grundval av tilldelningskriterier

7 Dynamiskt inköpssystem
Ger möjligheter för leverantörer att kunna anslutas löpande Helt elektroniskt förfarande – standardprodukter Nytt förfarande – vilka behov kan täckas? Finns erfarenheter i omvärlden?

8 Bjud in medlemmar att lämna anbud Repetitiv procedur (max 4 år)
Dynamiskt inköpssystem (DPS) Etablera DPS (öppen hantering) Tillträde till DPS Annonsera i TED Publicera i TED Öppna DPS Ta del av material Inloggning Indikativt anbud Utvärdera anbud Meddela Inte tillträde Icke medlem Annonsera kontrakt Anbudsgivning, utvärdering och tilldelning Förenklad annons i TED Bjud in medlemmar att lämna anbud Lämna anbud Utvärdera anbud Option E-auktion Meddela Tilldela kontrakt Medlem Indikativt anbud kan vara e-katalog (om specificerat). Indikativt anbud kan lämnas när som helst. Repetitiv procedur (max 4 år)

9 Nya upphandlingsregler – fortsatt hantering
Slutbetänkandet från upphandlingsutredningen SOU 2006:28 Remissbehandling Vilka delar kommer att omfattas och när kan nya regler träda i kraft?

10 IDABC - eProcurement IDABC är ett EU-program för att bl.a. främja interoperabilitet vid informationsutbyte över gränserna och arbetar även med elektronisk offentlig upphandling genom en expertgrupp. IDABC har: Tagit fram Generella specifikationer för upphandlingslösningar baserade på nya upphandlingsdirektiven Tagit fram XML-meddelanden för olika delar i upphandlingsprocessen,. Arbetet är överlämnat till CEN Arbetat med informationsspridning, seminarier.

11 Pågående EU-arbete om eProcurement
Action plan for electronic public procurement Klassificering av produkter. Reviderad CPV Obligatorium att annonsera nya offentliga upphandlingar elektroniskt Elektroniska bevis vid upphandling, t.ex. uppgifter från bolagsregister och skattemyndigheter Elektroniska kataloger – att använda kataloger för anbud

12 Pågående EU-arbete - fortsättning
Verifiering av upphandlingssystem. Modeller, frivilligt/obligatoriskt, vilken nivå osv. ePractice portal för att sprida information och goda exempel om offentlig elektronisk upphandling Expert grupp för e-Invoicing CEN workshop om elektronisk upphandling CEN/ISS BII Pilot (CIP) eProcurement, finansieras av medlemsstater och EU-kommissionen, interoperabilitet

13 Information om EU-arbete

14 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Elektronisk upphandling – nya regler för offentlig upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser