Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-10-03 Susanne Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-10-03 Susanne Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-10-03 Susanne Karlsson

2 Bakgrund Artikel 62 i direktiv 2012/34/EU (SERA-direktivet) SERAC ersätter Developing European Railways Committee (DERC) Förordning (EU) nr 182/2011 med regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter Forum för frågor avseende reglering av marknaden – 3-4 möten per år

3 SERA-direktivet Kommissionen ska/får anta sexton genomförandeakter – T.ex. ramavtal, krav på sökande och tillgång till tjänster. Kommissionen ges befogenhet att anta fyra delegerade akter Medlemsstaterna (SERAC) får information och röstar om förslagen till genomförandeakter

4 SERAC Nätverket för regleringsorganen (ENRRB) Arbetsgruppen för Rail Market Monitoring (RMMS WG) Arbetsgruppen för godskorridorerna (RFC WG) Arbetsgrupper för att diskutera förslag till genomförandeakter.

5 Genomförandeakter och delegerade akter Information om tidsplanen för kommande reglering Presentation av kommande reglering – Ekonomiskt jämviktstest (artikel 11.4) – Reglering avseende licensen för järnvägsföretag (gemensam mall och specificera förfarandet) (artikel 17.5)

6 Reglering avseende licensen för järnvägsföretag Problem: höga avgifter och icke konkurrensneutral behandling av järnvägsföretag. Arbetsgrupp den 30 juli.

7 Övriga frågor Ogiltigförklara nederländsk lagstiftning – Lag om kriterier för ekonomiskt jämviktstest – Artikel 61 i SERA-direktivet Omröstning i två delar (rådgivande) – Har artikel 61 tillämpats korrekt? – Är den nederländska lagstiftningen förenlig med direktivet? – Kommittén lämnade ingen åsikt i frågorna.

8 Internationella järnvägsfrågor Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) – Pakistan har tillträtt COTIF och att OTIF nu har 49 medlemmar, av vilka EU MS utgör 25. – Tre EU MS har inte ratificerat COTIF 99 (varav en är SE). EU deltar som observatör i Organisation for Co- Operation between Railways (OSJD) SERAC kommer att informeras om arbetet i United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)


Ladda ner ppt "Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-10-03 Susanne Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser