Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av inköpsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av inköpsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av inköpsprocessen
Introduktionsmöte 2 februari 2010 Kartläggning av inköpsprocessen

2 AGENDA Presentation av projektets syfte och målsättning
Beskrivning hur projektet ska genomföras Tydliggörande av förväntningar på de som medverkar i projektet Presentation av vårens aktiviteter Tid för frågor

3 Bakgrund Regeringen ökar kraven på myndigheterna
Regeringens handlingsplan för e-handel Målbild 2013 KTH:s projekt Elektroniska beställningar Delprojekt Processkartläggning KTH:s organisation och arbetssätt för inköpsfrågor – hur ser det ut idag KTH:s inköpsmönster - varugruppstrategiarbetet

4 Syfte Att kartlägga och analysera inköpsprocessen och ta fram förändringsförslag

5 Projektmål Kartlägga och beskriva dagens inköpsprocess
Kartlägga och beskriva hur en framtida önskvärd inköpsprocess ska se ut Identifiera vilka roller och vilken ansvarsfördelning KTH:s framtida inköpsorganisation ska bemannas med Dokumentera förbättringsåtgärder samt ge förslag till hur dessa kan realiseras.

6 Tillvägagångssätt Steg 1 – Nulägesanalys Steg 2 – Nylägesanalys
Identifiera förändringsområden och diskutera val av åtgärder Steg 3 - Handlingsplan VC lägger till anteckningar.

7 Nulägesanalys Dagens processer (Vilka berörs?) (Hur är beslutsgången?) (Hur upplevs processen?) Identifiera bra exempel (Vilka processer/områden fungerar bra och varför?) Identifiera dåliga exempel (Vilka processer/områden fungerar mindre bra och varför?) Existerande stöd/hjälpmedel för dessa processer (checklistor, program, mm)

8 Nulägesbeskrivning Beskrivning av nyttopotential
Förslag på förbättringsåtgärder Bedömd effekt av åtgärd (1-3 där 3 är högst effekt) Bedömd komplexitet att genomföra (1-3 där 3 är lägst komplexitet) Produktsumma av effekt och komplexitet, dvs. effekt * komplexitet Beskrivning av nyttopotential

9 Nylägesanalys Översiktlig beskrivning av hur man går från nuläge till nyläge Fördjupad beskrivning och analys av nyttan Vilka förenklingar i vardagen medför detta för inköparna inom KTH Vilka besparingar förändringarna medför för KTH generellt? Hur skall vi nå de effekter som eftersträvas? Vilka hinder finns? Hur kan vi mäta att effekterna uppnåtts?

10 Förväntningar Utsedd ansvarig på skolan
Medverkar till en bred förankring av projektet inom sina skolor Ansvarar för att förankra projektets syfte, mål och resultat med den administrativa chefen för skolan Meddelar projektledaren senast den 25/2 vilka som deltar i nulägesanalysen

11 Förväntningar deltagare i nu- och nylägesanalys
Sätter sig in i projektets bakgrund, effekt- och projektmål Ger projektet och dess projektledare stöd genom att medverka aktivt under kartläggningen av inköpsprocessen t.ex. genom att komma med konstruktiva förbättringsförslag Medverkar till ett diskussionsklimat som präglas av ”högt i tak” och en vilja att vara öppen för förändringar För vidare information om projektets arbete och resultat till dina kollegor och medarbetare

12 Förväntningar Styrgrupp
Styrgruppen undanröjer hinder för projektet Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter Följer upp projektets resultat och deltar i beslut Förändringsområden Handlingsplanens inriktning och omfattning Medverka vid prioritering av resursinsatser

13 Förväntningar på oss KTH:s delprojektledare/Sara Metamatrix/Victoria
Leder arbetet Kvalitetssäkrar projektets resultat/leveranser Ansvarar för förankrings och informationsspridning av projektets resultat Medverkar vid workshoparna Metamatrix/Victoria Utformar och leder workshopövningarna Dokumenterar och analyserar underlag Medverkar vid återkoppling Medverkar vid presentation av resultat Övriga projektgruppen kommer att medverka. Var bereda på det!

14 Aktivitetsplan Introduktionsmöte – 2 februari Kick-off – 10 mars
Nulägesanalys – uppstart v 10 Återkoppling nulägesanalys – v 16-17 Workshop nyläge – 24 maj Återkoppling nyläge – 16 juni

15 Har du frågor? Sara Johansson sarah@csc.kth.se Victoria Callenmark
Anknytning: Victoria Callenmark Telefon: 0739 – Mer informationn hittar du på:


Ladda ner ppt "Kartläggning av inköpsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser