Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:10-09:50 Konferensen öppnas. Inledning. Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 09:50-10:30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:10-09:50 Konferensen öppnas. Inledning. Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 09:50-10:30."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:10-09:50 Konferensen öppnas. Inledning. Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 09:50-10:30 Presentation av rapporten ”Kvalitet i fritidshem”. Rapporten behandlar pedagogiskt arbete i fritidshem, meningsfull fritid och god omsorg Elisabeth Ahlgren, Skolinspektionen 11:00-12:00 Valbart seminarium1 12:00-13:15Lunch 13:15-14:15 Valbart seminarium 2 14:15-14:45 Kaffe serveras utanför Hörsal A 14:45-15:45 Ny skollag och nytt stödmaterial från Skolverket med fokus på ökad kvalitet i fritidshem. Marie Sedvall Bergsten Skolverket 15:45-16:00 Intresseanmälan till nätverk. Konferensen avslutas.

3 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) RUC:s övergripande syfte är att förbättra och fördjupa arbetet med att utveckla skolan och lärarutbildningen på en vetenskaplig grund genom; - att i samverkan mellan kommuner och universitetet utveckla den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU), - att skapa och utveckla samarbete mellan den pedagogiska personalen inom förskoleverksamhet, skolbarnsverksamhet och skola och de inom lärarutbildningen verksamma universitetslärarna och forskarna, - ömsesidig kompetensutveckling, verksamhetsutveckling med forskningsanknytning, ledarskapsutveckling, erfarenhetsutbyten och informationsspridning.

4 Kvalitet i fritidshem Bakgrund Stämman är en del i en process i syfte att stödja kvalitetsutveckling i fritidshem Konferenser 2008 Skellefteå och Umeå - Behovsinventering gällande utvecklingsbehov Resultat – behov av kompetensutveckling. - Institutionen för Barn- ungdom vägledning och specialpedagogik (BUSV) erbjöd en fristående poängkurs, ”RUC-kurs”, som avslutades december 2009. Lärstämman ”Kvalitet i fritidshem” i maj 2010 och dagens tar avstamp i kursens resultat och syftar till att synliggöra och sprida kursdeltagarnas utvecklingsarbeten.

5 Kvalitet i fritidshem – innehåll 30 september Lärstämman syftar till sprida erfarenheter och lärande exempel, skapa förutsättningar för dialog om kvalitet i fritidshem och väcka frågan om regionalt pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem Utredning - Särskild inspektion Ny skollag och stödmaterial - Skolverket Fråga om regionalt pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem i samverkan med Umeå universitet via RUC

6 På vetenskaplig grund - Vad kännetecknar vetenskaplig grund? De flesta verksamheter i samhället idag är forskningsgrundade. När pedagoger och ledare i skolan söker ny kunskap och när dessa vill utveckla sin kompetens inom ett område är det systematiska studier och dokumentation av dessa som krävs. Många av dem som är verksamma i skolan idag har i sin grundutbildning en avsaknad av dessa traditioner. Därvidlag krävs en samverkan med universitets lärare och forskare. Handledning i en systematisk process som dokumenteras där utgångspunkten är frågor från den egna praktiken det utvecklar pedagogens kompetens. Detta gynnar inte bara skolans pedagoger utan även lärarutbildningen. Att lärarutbildare får möjlighet att få en djupare inblick i fritidshemmens inre arbete ger även dem en bättre förståelse för dagens fritidsverksamhet och kanske är det i det mötet som nya gemensamma forskningsfrågor uppstår?

7 Beprövad erfarenhet Enligt Högskoleverket Erfarenheter som inhämtats i professionell verksamhet formuleras och prövas, så kallad beprövad erfarenhet. Enligt högskolelagen ska all utbildning vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.

8 Pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem Syftet - att höja kvaliteten i fritidshem, som i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse. Att ingå i ett nätverk kräver ett aktivt deltagande Förankrat hos rektor Flera personer per kommun kan ingå - antal beror på kommunens storlek Bra om skolan/skolområdet/kommunen har en plan för hur man vill omhänderta den kompetensutveckling som sker via nätverket Om antalet intresseanmälningar blir stort kommer RUC att göra ett urval av deltagare

9 Intresseanmälan pedagogiskt nätverk för personal i fritidshem Via RUC hemsida – läggs ut efter konferensen http://www.use.umu.se/samverkan/RUC/ Utvärdering av dagen läggs ut


Ladda ner ppt "Välkommen till Lärstämma för personal i fritidshem 09:10-09:50 Konferensen öppnas. Inledning. Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 09:50-10:30."

Liknande presentationer


Google-annonser