Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.”"— Presentationens avskrift:

1 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.” Lpfö98/10

2 Föräldrasamråd Skollagen 2010:800 – Skolväsendet vilar på demokratins grund. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som svenska samhället vilar på.

3 Vilka är de demokratiska värdena?
Trygghet Respekt Ärlighet Tillit Öppenhet Kommunikation Förtroende Jämställdhet Lyhördhet Bemötande Ömsesidighet Alla får tycka vad de vill – alla röster måste höras. Yttrandefrihet Vi är alla olika men lika viktiga. Värdera olikheter och meningsskiljaktigheter Hörd, sedd och lyssnad. KASAM Elevinflytande, demokrati, elevråd Ömsesidig tillit och respekt. Miljöer som utmanar elever och motverkar tyst medgivande. Alla åsikter kommer upp till ytan – viktigt. Hänsyn och vilja att hjälpa andra.

4 Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer.

5 Vad kännetecknar demokratiska arbetsformer?
Alla får komma till tals – även ”obekväma” tyckanden. Utgå ifrån barnens tankar och idéer. Individanpassa undervisningen Alla ska kunna arbeta och vara med alla. Titta på den som pratar och lyssna på den som pratar – respekt.

6 Idéer att ta med oss till förskola/skola.
Leklotteri – eleverna delas in i lekgrupper utifrån lotteri – drog en lott med en aktivitet och alla barn med samma aktivitet blev en grupp. (Variera både kamrater och aktiviteter) Respektera varandra – se och lyssna på den som har ordet – viktigt! Grupparbete, både 2-2 och större grupper – läraren väljer gruppen. Viktigt med samarbete med hemmet! Viktigt att arbeta med hur samhället fungerar – demokrati. Valet – demokratiska rättigheter


Ladda ner ppt "”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.”"

Liknande presentationer


Google-annonser