Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober, 2009 1 (24) Internationella Statistikdatabaser och Tekniska finesser rAps användardagar 22 Oktober, 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober, 2009 1 (24) Internationella Statistikdatabaser och Tekniska finesser rAps användardagar 22 Oktober, 2009."— Presentationens avskrift:

1 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober, 2009 1 (24) Internationella Statistikdatabaser och Tekniska finesser rAps användardagar 22 Oktober, 2009 Stockholm Av Simon Falck

2 rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 2 Syfte Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella statistikdatabaser Frågor

3 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Syfte 3 4 Den här föreläsningen syftar till att skapa perspektiv och diskussion om hur rAps systemet kan vidareutvecklas Vi fokuserar på Internationella databaser med regional statistik Tekniska finesser Detta genom att göra en internationell utblick där vi tittar på hur internationella aktörer har disponerat sina databaser och vilka tekniska finesser som tagits fram för att underlätta användningen av dessa Om tiden räcker – diskuterar vi hur statistiken från dessa aktörer kan användas i benchmarking sammanhang, några saker att tänka på i jämförande analyser och annat relevant  Kan vi utifrån detta föra en strategisk diskussion om hur rAps skulle kunna vidareutvecklas?

4 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 4 Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella Statistikdatabaser Frågor Syfte

5 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 5 Regional statistik hos Internationella aktörer 4 Den internationella statistiken kan man bl.a. få genom varje lands egen officiella statistikmyndighet. SCB har en bra förteckning över Internationell statistikInternationell statistik EU:s statistikbyrå Eurostat har i samarbete med statistikbyråer i Europa inrättat ett nätverk för support. I Sverige finns denna funktion på Statistiska centralbyrån i Stockholm, ESDS Sweden (European Statistical Data Support) Statistiken är kostnadsfri Vi fokuserar på

6 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 6 Eurostat 4 - delar in delar in statistiken i nio ämnesområdennio ämnesområden

7 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 7 Eurostat – General and Regional statistics (12 ämnesområden!) 4 NUTS NUTS version 2006 Nuts 0, 1, 2, 3 Metadata och…. Urban Audit 1.) Demography, 2) Social aspects, 3) Economic aspects, 4) Civic involvment, 5) Training and education, 6) Environment, 7) Travel and Transport, 8) Information society, 9) Culture and recreation.) Demography, 2) Social aspects, 3) Economic aspects, 4) Civic involvment, 5) Training and education, 6) Environment, 7) Travel and Transport, 8) Information society, 9) Culture and recreation År: 1989-2006 >> UA finns även på DG Regio >> Rural Audit D.Hübner 2008

8 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 8 Eurostat – MicrodataEurostat – Microdata – Har Du särskilda behov? Eurostat – MicrodataEurostat – Microdata – Har Du särskilda behov? 4

9 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 9 / 14 OECD statistics portal OECD statistics portal 4 OECD.stat = Free trial eller med villkor OECD.statExtracts – urval som är fritt med 24 ämnes områden

10 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 10 OECD Regional databaseOECD Regional database (5=> ämnesområden) OECD Regional databaseOECD Regional database (5=> ämnesområden) 4 Riksområden Län & Funktionella regioner!

11 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 11 ESPON 2006 and 2013 4 ESPON Databse 2013 – Projekt pågår mellan Juli 2008-Februari 2011 Budget: 1.3miljoner Euro -Europeisk regional statistik framtaget i ESPON programmet för EU27+2+2 länderna - I december 2009 avser projektgruppen publicera den nya databasen och verktyget (Internet) -Idag finns MC-Access db som enbart är tillgänglig deltagare i programmet -Det finns ett antal MS-Excel filer tillgängliga - dock har ESPON CU meddelat att det kan förekomma vissa kvalitetsbriseter i materialet. Den nya Databasen skall vara kvalitetssäkrad. -En skillnad på data från första ESPON programmet (2006) är att den redovisas med 2003 års Nuts version. I det nya programmet (2013) och databasen redovisas data med 2006 års Nuts version. -Utsagor om varför inte statistiken (ännu) inte är tillgänglig: ESPON webbsida ej tekniskt färdig. ESPON MC har ännu inte godkänt ESPON db2013, avslutningsvis: >>> Copywright and play safe – not cause problems by publishing sensitive data! <<<

12 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 12 ESPON Database 2007 (17 ämnesområden) 4 Så här såg ESPON DB ut i april 2007 MS-Access DB

13 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Internationella statistikdatabaser 13 Sammanfattning – Aktör och ämnesområden 4 EurostatOECDESPONrApsSCB - Regional statistik* AgricultureDemographicAreaBefolkningArbetsmarknad DemographicInnovation indicatorsSpatial typologiesArbetsmarknadBefolkning Economic accounts - ESA95Regional accountsPopulationNäringslivBoende, byggande och bebyggelse EducationLabour marketEmployment and labour marketRegional ekonomiEnergi Science and technologySocial indicatorsWealth and production Finansmarknad - ingen regional statistik Structural business Enterprises and Investment Handel med varor och tjänster Health Transport Hushållens ekonomi Tourism Research and Development Hälso- och sjukvård Transport Utilities Informationsteknologi - ingen regional statistik Labour market Communication technology Jord- och skogsbruk, fiske Labour costs Household oriented infrastructure Kultur och fritid Information society Land use Levnadsförhållanden Environment Demokrati Agriculture Miljö Social situation Nationalräkenskaper Cultural sites Näringsverksamhet Tourism Offentlig ekonomi Public sector Priser och konsumtion - ingen regional statistik Rättsväsende Socialförsäkring m.m. Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning * Statistik för län, kommuner och andra regionala indelningar finns tillgänglig gratis via Internet, eller kan tas fram som uppdrag hos SCB eller andra statistikansvariga myndigheter.

14 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 14 Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella Statistikdatabaser Frågor Syfte

15 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Tekniska finesser 15 Eurostat – General and Regional statistics Eurostat – General and Regional statistics (login – andra uttagsformat) Eurostat – General and Regional statistics Eurostat – General and Regional statistics (login – andra uttagsformat) 4

16 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Tekniska finesser 16 Eurostat – Graf och Kartfunktion (Main tables) 4 Plus - Kostnadsfritt -Kräver ej förkunskaper -Verktyget är inte helt statisk Minus - Långsamt -Begränsat till ett antal tabeller -Få möjligheter att justera diagram och karta Fungerar!

17 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Tekniska finesser 17 OECD eXplorer 4 År 2008 lanserade OECD ett visualiseringsprogram för regional statistik Programmet har utvecklat i samarbete mellan OECD och National Center for Visual Analytics vid LinköpingsuniversitetNational Center for Visual Analytics And…. offers the possibility to explore trends over time (time animation) allows to view the structure of regional economies through a scatterplot and a parallel coordinate panel; provides novel functions for presenting stories about the statistics embedded with interactive visualization; features the possibility to load and explore your own data, write your own stories and share them with others And more… Sounds good  Lets have a look!

18 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Tekniska finesser 18 OECD eXplorer 4

19 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Tekniska finesser 19 ESPON HyperAtlas 4 HyperAtlasen är ett verktyg för “Multiscalar Territorial Analysis”, vilket beskrivs av ESPON som analys och visualisering av rumsliga fenomen där enheters relativa nivå och lokalisering är i fokus. Plus - Kan kostnadsfritt laddas ner från ESPONs hemsida -Kräver ej förkunskaper -Verktyget är inte helt statisk Minus -Begränsat till ett antal tabeller -Få möjligheter att justera diagram och karta - Begränsat till givna källor

20 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 20 Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella Statistikdatabaser Frågor Syfte

21 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Annat relevant 21 Hur gör vi med gränsregionerna? 4 Öresund Transport modeller -Sundberg, M.(2009) Essays on Spatial Economies and Organization. Doctoral Thesis, KTH, Division of Transport and Location Analysis.(STRAGO) - Petersen, T. (2004) Modelling transport accessiblitiy and productivity in Öresund. Licentiate Thesis. KTH, Division of Transport and Location Analysis -Anderstig, C & Sandberg, M. (2009) Regional utveckling i Sverige. Flerregoinal integration mellan modellerna STRAGO och rAps. ITPS. A2009:004. Nutek – utvecklingsprojekt år2008 WSP, SCB, RS, ÖK – Svenska rAps och Danska Line - ??? Hur gör vi med de andra gränsregionerna?

22 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 22 Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella Statistikdatabaser Frågor Syfte

23 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Benchmarking 23 Förslag på studier för dem som arbetar med jämförande studier… 4 När regioner jämförs med varandra kan typologier nyttjas, några exempel: Global - Huggins, R & Izushi, H. (2009) Regional Benchmarking in a Global Context: Knowledge, Competitiveness, and Economic Development: Economic Development Quarterly ;23, pp 275-293. The World Knowledge Competitiveness Index (WKCI) -OECD (2007) Regions at Glance. Territorial Grids and Regional Typology. Europa -ESPON. (2005) Integrated Tools for European Spatial Development. Final Report. Project 3.1. 2nd edition (revised version). ESPON. Luxembourg. Regional Classification of Europe. -Dijkstra, Poelman (2008) Regional Focus 2008. No 01. European Comission. Regional policy. (OECD classifi cation combined with remoteness!) Europa/Sverige -Falck, S (2009) National Regional Families on the European Area. (förslag på principer för hur identifiera jämförelse objekt) Sverige -SCB (1991) Lokala arbetsmarknder och förvärvsregoiner, Statistiska Centralbyrån. Information om arbetsmarknaden, 1991:7 -Lindblad, S. (2005) Årsbok. Nutek. Infonummer: 009-2005.

24 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Översikt 24 Tekniska finesser Annat relevant Benchmarking Internationella Statistikdatabaser Frågor Syfte

25 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 25 4 Tack för uppmärksamheten! Simon Falck 08-790 79 09 sfalck@infra.kth.se

26 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Extras 26 4 Ex: Uppföljning av Lissabon strategin Lissabon indikatorer I Sverige finns statistik för:

27 Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober 2009 Extras 27 4 Ex: Uppföljning av Lissabon strategin Lisbon Economic Performance in Europe (Short indicator list) Sveriges regioner presterar relativt bra jämfört med övriga regioner i Europa ------------------------------------------ Men hur presterar de svenska regionerna i förhållande till varandra?


Ladda ner ppt "Simon Falck rAps användardagar, 2009 22 Oktober, 2009 1 (24) Internationella Statistikdatabaser och Tekniska finesser rAps användardagar 22 Oktober, 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser