Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTREDNING OCH BEHANDLING AV URININKONTINENS Johanna Nordengren, KK, Gynmott Ängelholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTREDNING OCH BEHANDLING AV URININKONTINENS Johanna Nordengren, KK, Gynmott Ängelholm."— Presentationens avskrift:

1 UTREDNING OCH BEHANDLING AV URININKONTINENS Johanna Nordengren, KK, Gynmott Ängelholm

2 BASAL UTREDNING Anamnes inkl. ADL Aktuell medicinering U-sticka, odling Urinmätningslista Undersökning inkl. bukpalpation

3 KOMPLETTERANDE (ÖNSKVÄRD) UTREDNING Gyn-status Residualurin Kreatinin Hostprovokationstest Frågeformulär urinläckage

4 PRELIMINÄR DIAGNOS Ansträngningsinkontinens Trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa Blandinkontinens

5 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer TRÄNGNINGSINKONTINENS KÄNNETECKEN Frekventa trängningar Lättutlöst miktionsreflex Oftare stort läckage Förhöjd miktionsfrekvens Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

6 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer TRÄNGNINGSINKONTINENS ORSAKER Ålder (östrogenbrist) Livsstilsfaktorer (dryckesvanor, ”vanekissande”) Idiopatisk detrusorinstabilitet = Överaktiv blåsa Orsaker i blåsan: Infektion, tumör, sten,cystit Orsaker utanför blåsan: Ovarial tumör, post-op, efter strålning,tarmsjukdomar Neurogena blåsrubbningar: CNS, post-stroke, MS, Parkinson Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

7 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS KÄNNETECKEN Litet läckage vid ökat buktryck Inga trängningar Normal miktionsfrekvens Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

8 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS ORSAKER Svaga stödstrukturer Ålder Ärftliga faktorer Graviditet (förlossning) Östrogenbrist Tidigare gynekologisk kirurgi Belastning Övervikt Tungt arbete Obstruktiv lungsjukdom Obstipation Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

9 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer TRÄNGNINGS- INKONTINENS – KÄNNETECKEN Förhöjd miktionsfrekvens Frekventa trängningar Lättutlöst miktionsreflex Oftare stort läckage Ansträngnings- inkontinens – Kännetecken Litet läckage vid ökat buktryck Inga trängningar Normal miktionsfrekvens

10 approvalnummer MIKTIONS- URINMÄTNINGSLISTA Mät dryck och urin under två dygn som är representativa för det dagliga livet. De enskilda miktions- volymerna samt tidpunkten för miktion noteras. Mät dryck och urin under två dygn som är representativa för det dagliga livet. De enskilda miktions- volymerna samt tidpunkten för miktion noteras.

11 approvalnummer Stora dygnsurinmängder på över 2 liter? Nokturn polyuri: >30 % av den totala dygnsmängden utsöndras nattetid? Nykturi? Små mikterade volymer dagtid och stora nattetid eller på morgonen? Läckage på dagen? Nattliga läckage? Läckage vid uppstigning? TOLKNING AV MIKTIONSLISTA Antal miktioner per dygn? Nattliga miktioner? Miktionsvolymer min och max samt fördelning mellan natt och dag? Total miktionsvolym? Dryck? Läckage? Trängningar? Fördjupning enl. VP

12 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Pfizer RIMLIGA URINMÄNGDER MED NORMALT DRYCKESINTAG Antal miktioner per dag:3 – 7 ggr Mängd urin per miktion:2 – 4 dl Totalvolym urin/dygn:1 – 2 l Normalt dryckesintag/dygn:1 ½ – 2 l Normalt läckage:<8 g/dygn Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

13 BEHANDLING Justera vätskeintag och medicinering Överväg lokalt östrogen Behandla obstipation och hosta Diskutera betydelse av ev. övervikt Optimera omgivningsfaktorer

14 BEHANDLING Ansträngningsinkontinens: bäckenbottenträning, ev. kontinensbåge Trängningsinkontinens: blåsträning, bäckenbottenträning, antikolinergika Blandinkontinens: behandla båda komponenterna Utvärdera efter 3-6 mån, ev remiss om otillräcklig effekt

15 REMISS Otillräcklig effekt efter 3-6 månader Oklar diagnos Kort anamnes på trängningar- ev. malignitet? Makroskopisk hematuri Symtomgivande prolaps Urinretention Inkontinens efter tidigare behandling Neurologisk sjukdom

16 approvalnummer FRÅGEFORMULÄR OM URINLÄCKAGE

17 approvalnummer LÄCKAGETEST MED URINMÄTNINGSLISTA

18 18 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer

19 19 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer

20 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Pfizer PROVOKATIONSTEST Urinläckage genom uretra vid samtidig hoststöt är ett tecken på ansträngningsinkontinens Undersökning göres vid specificerad grad av blåsfyllnad (300 ml) Kan kompletteras med hopptest Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

21 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Pfizer RESIDUALURIN Den normala urinblåsan töms så gott som fullständigt med en resturin från några enstaka ml upp till 20 ml I klinisk praxis accepteras betydligt högre res-urin än så ml accepteras ofta och ibland mer om residualurinen inte orsakar kliniska problem Större residualvolymer som orsakar kliniska problem leder ofta till någon form av åtgärd Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007.

22 BEHANDLING- TRÄNGNINGSINKONTINENS Lokalt östrogen Bäckenbottenträning/blåsträning Antikolinergika Akupunktur/elektrostimulering Botoxinjektioner i blåsan

23 salva 1mg/g,vagitorium 0,5 mg 10 ; (25 PI) mikrogram/dos 7,5 mikrogram/dygn LOKAL ÖSTROGENBEHANDLING * ÖSTRIOL KRÄM, VAGITORER OVESTERIN DOSERING 2 GGR/VECKA * ÖSTRADIOL VAGINALTABLETT VAGIFEM DOSERING 2 GGR/VECKA * ÖSTRADIOL VAGINALINLÄGG OESTRING DOSERING 4 GGR/ÅR OES111026PSE04 Substitutionsbehandling* Indikation: Substitutionsbehandling* vid lokala östrogenbristsymtom Ersättningsbehandling *Ersättningsbehandling – ”när man tillför ett ämne kroppen normalt tillverkar själv, men av olika anledningar inte tillverkar i rätt mängd längre”

24 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Pfizer FARMAKOLOGISK BEHANDLING Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: Antikolinergika SubstansLäkemedel DarifenacinEmselex Novartis, depottabletter 7,5 mg, 15 mg FesoterodinToviaz Pfizer, depottabletter 4 mg, 8 mg Oxybutynin Ditropan sanofi-aventis, tabletter 5 mg Kentera UCB, depotplåster 3,9 mg/24 timmar Oxybutynin Merck NM Mylan, tabletter 5 mg SolifenacinVesicare Astellas Pharma, tabletter 5 mg, 10 mg TolterodinDetrusitol Pfizer, tabletter 1 mg, 2 mg Detrusitol SR Pfizer, depotkapslar 2 mg, 4 mg

25 BEHANDLING ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS Bäckenbottenträning Kontinensbåge TVT-op

26 CONTRELLE KONTINENSBÅGE

27 KIRURGISK BEHANDLING VID ANSTRÄNGNINGSINKONT INENS

28

29 TVT 9 av 10 bli bra Preop antibiotikaprofylax blåsperforation-sätta om bandet Blåstömningssvårigheter vanligt direkt postoperativt- följes första dygnen, eventuellt KAD/RIK

30 SENA BESVÄR de novo trängningar smärttillstånd fistel/infektion

31 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Pfizer BEHANDLING: SAMMANFATTNING Trängningsinkontinens Blåsträning Bäckenbottenträning Akupunktur Farmakologisk behandling Elektrostimulering Botoxinjektion Sakral rotstimulering Blåsförstoring Urindeviation Ansträngningsinkontinens Bäckenbottenträning Kontinensbåge Operation Parauretrala injektioner Farmakologisk behandling Elektrostimulering

32 32 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer

33 LÄNK S_extern/Verksamheter/Kvinnoklini ken/Dokument/Bäckenbottencen trum/Vardprogram PV pdf S_extern/Verksamheter/Kvinnoklini ken/Dokument/Bäckenbottencen trum/Vardprogram PV pdf

34 SLUT

35

36 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Definitioner och prevalens Pfizer INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY – DEFINITION 1 Urininkontinens Definieras som ett besvärande ofrivilligt urinläckage. Trängningar Ett plötsligt, trängande behov av att tömma blåsan. Trängningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage i samband med trängningar. Ansträngningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, hosta eller nysning. Blandinkontinens Ofrivilligt läckage vid trängningar samt vid ansträngning, nysningar eller hosta. Överaktiv blåsa 2 Täta trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast i kombination med frekventa miktioner och nykturi. Nykturi En eller flera nattliga miktioner. LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Subjektivt upplevda besvär från nedre urinvägarna. 1.Abrams P et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21(2): Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson Abrams P et al. Reviewing the ICS 2002 terminology report: the ongoing debate. Neurourol Urodyn 2009; 28: 287.

37 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Definitioner och prevalens Pfizer INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY – DEFINITION 1 Urininkontinens Definieras som ett besvärande ofrivilligt urinläckage. Trängningar Ett plötsligt, trängande behov av att tömma blåsan. Trängningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage i samband med trängningar. Ansträngningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, hosta eller nysning. Blandinkontinens Ofrivilligt läckage vid trängningar samt vid ansträngning, nysningar eller hosta. Överaktiv blåsa 2 Täta trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast i kombination med frekventa miktioner och nykturi. Nykturi En eller flera nattliga miktioner. LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Subjektivt upplevda besvär från nedre urinvägarna. 1.Abrams P et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21(2): Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson Abrams P et al. Reviewing the ICS 2002 terminology report: the ongoing debate. Neurourol Urodyn 2009; 28: 287.

38 38 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer

39 39 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer

40 40 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling 1291-Pfizer


Ladda ner ppt "UTREDNING OCH BEHANDLING AV URININKONTINENS Johanna Nordengren, KK, Gynmott Ängelholm."

Liknande presentationer


Google-annonser