Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontinens hos äldre Kurs: Äldres hälsa Ht 2010 Karin Stenzelius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontinens hos äldre Kurs: Äldres hälsa Ht 2010 Karin Stenzelius."— Presentationens avskrift:

1 Kontinens hos äldre Kurs: Äldres hälsa Ht 2010 Karin Stenzelius

2 Disposition Berättelser Definition Förekomst Normal funktion Åldrandets inverkan på funktion Sjukdomar, symptom och läkemedels inverkan Förebyggande åtgärder Utredning Åtgärder Hjälpmedel Tabu och föreställningar Åter till berättelserna Avslut

3 Vad är urin/avföring ? Slaggprodukt som måste ut Stopp = livsfarligt Läckage = besvärligt men ofarligt

4 Definitioner Inkontinens Oförmåga att kontrollera blåsa och tarm när det gäller att tömma kroppen på avfallsprodukter

5 1. Urininkontinens Läckage som orsakar besvär eller lidande Ingen angiven mängd, eller hur ofta a. Ansträningsinkontinens b. Trängningsinkontinens c. Blandinkontinens d. Överrinningsinkontinens e. Funktionell inkontinens

6 2. Avföringsinkontinens Anal inkontinens Gaser, tarminnehåll Faecesinkontinens Tarminnehåll Dubbel inkontinens Både urin och avföringsläckage

7 Förekomst av inkontinens KvinnorMän

8 Förekomst forts. KvinnorMän

9 Kontinens handlar om …. normal volym normal konsistens förmåga att känna att blåsa/tarm är full - sensivitet vänta till man kommit fram - knipförmåga hitta rätt plats - kognitivt intakt ta sig till toalett - mobilitet förmåga att se - vision förmåga att knäppa upp, ta av (finmotorik)

10 Urinproblem hos äldre-en mix Tömningsproblem (voiding problems) Resturin Känna nödighet Svårt att tömma Lagringsproblem (storage problems) Svårt att kontrollera Täta trängningar Läckage Infektioner Kombineras av tarmproblem Diarrée Förstoppning Avföringsläckage

11 Nattliga störningar

12 Avföringsproblem hos äldre – en mix Förstoppade Laxerar ofta Lös avföring/diarrée Läkemedel som förvärrar Brist i kosthållning Intorkade/för lite dryck + åldersförändringar

13 Orsaker till kontinensproblem hos äldre Det normala åldrandet Andra sjukdomar Mediciner ??

14 Blåsans normala funktion Förvaring utan trängningar eller störande känslor av fyllnad Periodiska tömningar av urin, nedåt men absolut tätt uppåt. Switchen mellan dessa funktioner är central

15 Normal blåsfunktion Att vara symptomfri Att ha viljemässig kontroll, dvs kunna starta och stoppa miktion Max 8 miktionstillfällen/24 tim, dagtid Blåskapacitet 3-500 ml Dygnsurinvolym c:a 1500-2000 ml

16 Tjocktarmens normala funktion Normal peristaltik för tarminnehåll framåt Efter 8-15 timmar når rectum Skall tömma en mjuk formad massa 1-2 ggr/dag eller Rectum skall känna tarminnehållet Slutmusklen inre och yttre – hålla tätt för både lös och fast avföring

17

18

19

20 Åldrandets inverkan Övre och nedre urinvägar Tarm Generellt

21 Syn Svårt att se kontur, tredimentionellt, urskilja färger Behov av starkt ljus Minne Tolka impuls till trängning Minnas vägen till toalett

22 Förmåga att se att se konturer

23 Mobilitet Gång, tid att ta sig till en toalett Ta sig upp (resa sig) och ner (sätta sig) Lyfta fötter och armar Vighet i armar för att torka sig Balans Handfunktion/fingerfärdighet, knäppa upp

24 Handfunktion eller

25 Åldrandets inverkan Njure Reducerad funktion Glomerulär filtration minskar ca 50% Mer urin för samma mängd slaggprodukter Minskad blodgenomströmning i njurarna Minskad ADH produktion Minskad förmåga att koncentrera urin ffa nattetid

26 Blåsan Blåsmuskeln blir mindre elastisk Minskad kapacitet Bindväv inväxt i blåsmuskeln Minskad kontraktionsförmåga Minskad sensibilitet hos de afferenta sensorerna Reducerad känslighet för innehåll Fördröjer känslan av att blåsan behöver tömmas Placering förändrad, vinkel

27 Forts. Åldrandets inverkan Prostata Förstorad körtel ger förträngning Bäckenbotten Atrofiering av muskulatur Slemhinna Minskad sekretion ger ökad infektionsbenägenhet Förtunnad, skör slemhinna p.g.a. minskad östrogenproduktion hos kvinnor

28 Åldrandet och tarmen Peristaltiken blir långsammare Immobilitet Minskad sekretion Minskad blodgenomströmning Analkanalens vinkel förändrad Muskeldystrofi i bäckenbotten Förlossningsskada Många/alla mediciner påverkar tarmen

29 Sjukdomars inverkan på kontinens Sjukdomar i hjärta o kärl Cor incomp, Sjukdomar i centrala nervsystemet Demens, stroke, MS, Parkinson m.m Sjukdomar i perifera nervsystemet diabetes Sjukdomar i urinvägar eller genitalia Prostataförstoring, framfall

30 Fall, symtom, hjälpbehov

31 Läkemedel och äldre Polyfarmaci Interaktioner Biverkningar Absorbtion fett och vattenlöslighet Cirkulation födointag Eliminering (lever och njurfunktion) Följsamhet mot ordination

32 Läkemedel och kontinens Antikolinergika Antidepressiva Diuretika Kolinergika Diarrée Antacida Antibiotika Antidepressiva Antipsykotika Diuretika Förstoppning Antihistaminer Antidepressiva Antipsykotika Diuretika Ca-blockare Opiater Barbituater Tarm Urinvägar

33 Börja med att förebygga Underlätta att hitta Toalettmiljön t.ex förhöjning Korta tiden till toaletten Ta sig upp Gånghastighet Balans Undanröj hinder på vägen Nattbelys vägen till toalett

34 Basal utredning Anamnes Allmän (sjd, med,tarmfunktion, UVI, gyn, rökning, övervikt) Inkontinensanamnes (frekvens, mängd, debut, utlös faktorer, tömning, nykturi) Påverkan på dagligt liv ADL-funktion Miktionslista/läckagetest Urinsticka/odl + kreatinin Residualurin Fysiskalisk undersökning

35 Preliminär diagnos Tömningsproblem Ansträngnings, träningsinkontinens eller bland? Tarmtömning/läckage eller en mix Dubbel problematik

36 Prioritera 1. Tömning >150 med problem av IVU/förhöjt krea – akut åtgärd med avlastning >150 inga problem – följ upp > 200 inga problem – tät uppföljning 2. Läckage

37 Måltrappa för behandling av inkontinens hos äldre Färre inkontinenstillfällen/bättre tömning Kontinens dagtid 24-timmars kontinens

38 Behandling Helhetssyn !! Hemmiljö, Funktion, fysisk och mental Social situation Konservativ (frekvens, lagring, tömning) Dryck o kost Mobilisering Traditionell uroterapi Medikamentell Kirurgisk behandling ett alternativ !

39 Behandla det dominerande symtomet Ansträngningsinkontinens (urin o tarm) Bäckenbottenträning Operation Trängningsinkontinens Blåsträning/tarmträning Antikolinergika

40 Tarmfunktion Bra konsistens på avföring Regelbundna tider/tömningar Fibrer Vätska Undvik laxermedel

41 Besvär från urinvägarna som alltid skall utredas akut Hastigt påkomna symtom av täta trängningar Blod i urin Knölar i testikel Sår på penis

42 Hjälpmedel – när ? Under utredning Till dem som konstaterats inte kan behandlas eller där behandling inte hjälpt fullt ut

43 Personligt anpassade Kön Daglig aktivitet Om de klarar sig själva eller behöver hjälp Mentalt status Läckagets omfattning och tid dag/natt Personlig preferens Förvarings- avfallsmöjligheter

44 1,5-3 l 1-2,5 dl < 1,5 dl 1,5 dl3-5 dl

45 Kontinensbåge

46 Analpropp vid avföringsläckage före användning vid användning

47 Viktigt ! Hjälp till toaletten, regelbundet 75% av den totala urinmängden kom i blöjan ! Åtgärd som erbjuds är skydd (Socialstyrelsen 2006) Inga riktlinjer om ny utprovning Toalettassistans förekom sällan

48 Att få kissa på en toalett och inte i ett skydd borde vara en mänsklig rättighet

49 Föreställningar och tabun Var När Hur Med vem

50 Varför finns tabu? Kroppskontroll Skam Uppstår i relation till andra Nakenhet = ung/snygg Nakenhet, gammal= ful kropp Illalukt Smuts, sak på fel plats (kulturellt) Brist på ord Familjerelationer förändras Make/maka Mor/son Far/dotter (Widding Isaksen 2002)

51 Vårdpersonals attityder Kvinnor vårdar hellre äldre män Vårdare tar/visar lätt avstånd vi illa lukt, smuts etc Sådant arbete har låg status

52 Lika vård ? Män blir utredda i högre grad Män får behandling i högre grad Män får oftare prova olika hjälpmedel jämfört med kvinnor Hemmaboende får i mindre utsträckning den hjälp de behöver än i särskilt boende De flesta äldre får ingen medicinsk utredning (Socialstyrelsen 2003)

53 Uppmuntra till att… Om ingen frågar - Berätta ändå Alla har rätt till utredning Vårdcentral ska ge basal utredning Om de bedömer - remiss till specialist Hjälp under tiden

54 Hjälpsökande Dålig kunskap av att hjälp finns att få Förnekande av problemet Låg kunskap om normal funktion Andra hälsoproblem uppfattas som vikigare Inkontinens= normalt åldrande De som går ofta på hälsokontroll De som inte generades av att tala om detta Tala i neutrala ordalag Kontinens bättre än inkontinens Vårdpersonal fråga aktivt Hinder Underlättande

55 Målet Klara sig själv så länge som möjligt - i sin hemmiljö - med sina närmaste - bevarad integritet


Ladda ner ppt "Kontinens hos äldre Kurs: Äldres hälsa Ht 2010 Karin Stenzelius."

Liknande presentationer


Google-annonser