Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009"— Presentationens avskrift:

1 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009
Regeringens generella bedömningar hur en tillsynsreglering bör vara utformad Generell kritik mot tillsyn Tillsynsbegreppet otydligt Svagt samband tillsyn – sanktionsmöjligheter Ansvarsförhållandena komplexa och svåröverskådliga Små resurser – riskerar att bli reaktiv En mer enhetlig tillsyn Någon allmän tillsynslag bör inte införa Begreppet tillsyn bör främst användas för granskning av krav som följer av lag och föreskrifter Finansiering Tillsyn bör i normalfallet finansieras genom avgifter Kommunala tillsynsavgifter bör fastställas av respektive kommun. Samordnande statliga myndigheter bör vägleda och följa upp. Skillnader bör minska Skrivelsen åtgår från förslag från Tillsynsutredningen (betänkande 2002 och 2004) och delar av förslagen från Ansvarsutredningen (2007) Ca 230 lagar reglerar idag tillsynen inom olika sektorer. 90 statliga myndigheter( inklusive länsstyrelserna), 290 kommuner Kostade år 2000 ca 4 miljarder, varav omkring hälften finansieras av avgifter ”Ansvarsförhållandena komplexa och svåröverskådliga” Ibland flera tillsynsmyndigheter utöver tillsyn på samma verksamhetsområde med överlappande och motstridiga uppdrag Små resurser – riskerar att bli reaktiv endast tillsyn vid anmälan

2 Kommunernas roll i tillsynen
Samordning av tillsyn Statliga samordnande myndigheter bör kunna ställa krav på tillsynsplaner Ansvaret för samordning inrymma uppgiften att följa och utfärda föreskrifter om den tillsyn som utövas av kommuner befogenhet att ingripa mot kommun som missköter sig Kommunernas roll i tillsynen Kommunerna bör även i fortsättningen ges ansvar för att utöva tillsyn Tydligare statlig styrning Tillsynsvägledning Den samordnande myndigheten ges möjlighet att utfärda föreskrift om tillsynen Vid missförhållanden; I första hand påpekanden men också föreläggande med krav på åtgärder

3 Tillsynsvägledningsbesök 2010
Våren 2010 Söderåsens miljöförbund Ystad- Österlenregionens miljöförbund Hösten 2010 Tre kommuner besöks


Ladda ner ppt "En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser