Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009 Regeringens generella bedömningar hur en tillsynsreglering bör vara utformad Generell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009 Regeringens generella bedömningar hur en tillsynsreglering bör vara utformad Generell."— Presentationens avskrift:

1 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009 Regeringens generella bedömningar hur en tillsynsreglering bör vara utformad Generell kritik mot tillsyn Tillsynsbegreppet otydligt Svagt samband tillsyn – sanktionsmöjligheter Ansvarsförhållandena komplexa och svåröverskådliga Små resurser – riskerar att bli reaktiv En mer enhetlig tillsyn Någon allmän tillsynslag bör inte införa Begreppet tillsyn bör främst användas för granskning av krav som följer av lag och föreskrifter Finansiering Tillsyn bör i normalfallet finansieras genom avgifter Kommunala tillsynsavgifter bör fastställas av respektive kommun. Samordnande statliga myndigheter bör vägleda och följa upp. Skillnader bör minska

2 Samordning av tillsyn Statliga samordnande myndigheter bör kunna ställa krav på tillsynsplaner Ansvaret för samordning inrymma uppgiften att följa och utfärda föreskrifter om den tillsyn som utövas av kommuner befogenhet att ingripa mot kommun som missköter sig Kommunernas roll i tillsynen Kommunerna bör även i fortsättningen ges ansvar för att utöva tillsyn Tydligare statlig styrning –Tillsynsvägledning –Den samordnande myndigheten ges möjlighet att utfärda föreskrift om tillsynen –Vid missförhållanden; I första hand påpekanden men också föreläggande med krav på åtgärder

3 Tillsynsvägledningsbesök 2010 Våren 2010 Söderåsens miljöförbund Ystad- Österlenregionens miljöförbund Hösten 2010 Tre kommuner besöks


Ladda ner ppt "En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr 2009/10:79 22 dec 2009 Regeringens generella bedömningar hur en tillsynsreglering bör vara utformad Generell."

Liknande presentationer


Google-annonser