Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt ekonomisystem i Malmö stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt ekonomisystem i Malmö stad"— Presentationens avskrift:

1 Nytt ekonomisystem i Malmö stad
Annika Rausin, projektledare / Maria Kolak, projektledare / 040 –

2 Projekt Ny Ekonomimodell
Varför nytt ekonomisystem? Val av ekonomisystem? Införande

3 Kodplaner

4 Systemkarta

5 Uppdrag Upphandla ändamålsenligt systemstöd för det ekonomiadministrativa arbetet Att ta fram ett förslag på gemensam ekonomimodell och gemensam kodplan

6 Delprojekt Skannade fakturor e-handel Utländska leverantörsfakturor
Kundfakturor Internfakturering Kassa, likviditet och ränta Anläggningsredovisning Bokslut och konsolidering Budget/Prognos Utdata/Analys Tid- och projekt Ekonomimodell Teknik och integration

7 Börläge Kriterier Anbudsförfrågan

8 Utvärdering anbud Utvärderingskriterier 4 leverantörer
70 % applikation 30 % pris 4 leverantörer Generell visning för utvärderingsgruppen (80 personer) Visning resp modul samt genomgång av process och krav. Raindance bäst poäng på applikation och pris 20 december avtal med WMdata

9 Omfattning Huvudbok Kundreskontra och fakturering
Leverantörsreskontra inkl workflow Elektroniska inköp inkl elektronisk fakturahantering Internfakturering Anläggningsredovisning Tidrapportering och projektredovisning Budget och prognos Rapporter och analys

10 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning Tid- och projekt
Kvalitessäkring Projektledning Tid- och projekt Budget och prognos Anläggnings- redovisning Utdata Användarstöd Redovisning Leverantörs- reskontra Kund- eHandel Intern- fakturering Teknik

11 Införande på pilotförvaltningar
Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Förstudie Mall Test Kopiering Test Integrationer Utbildning Prod Utvärdering

12 Redovisning Gemensam kodplan Bokföringsportal Rörelseränta
Saldobesked och fakturor Konsolidering

13 Leverantörsreskontran
Gemensam leverantörsreskontra Skannade och tolkade leverantörsfakturor Skannade ej tolkade leverantörsfakturor Svenska leverantörsfakturor Utländska leverantörsfakturor Integrationer från försystem Återredovisningsfiler

14 Ehandel Elektroniska beställningar och fakturor 12 leverantörer Pris
Köpare Leverantör Pris avrop Bekräftelse Inleverans faktura Elektroniska beställningar och fakturor 12 leverantörer Orderlösa fakturor från 8 leverantörer Samma workflow som skannade fakturor Gemensam kontering av prislistor Splitt EBS SFTI

15 Kundreskontran Kundfakturaportalen
Automatisk import från verksamhetssystemen Utskrifter via AXT-print

16 Internfakturering Internfakturaportalen Två typer av internfakturering
Köp/sälj Vidarefakturering Periodisering följer med till köparen Bifoga dokument Förfallodatum ===>Betaldatum

17 Anläggningsredovisning
Integrerad med EK och LR Enkel hantering vid överföring mellan förvaltningar Simuleringsföretag

18 Tidrapportering Projektredovisning
Rapporterar och godkänner tid elektroniskt Extern och intern fakturering Projektredovisning Automatisk balansering av pågående projekt

19 Budget och prognos Cognos Planning Kommungemensamma modeller
Likviditetsprognos Jämförelsetal från Raindance Personalfil från lönesystemet Export till Raindance

20 Utdata Sök Raindance Listor Rapporter Frågeverktyget Cognos BI
Utdataplattform UDP Sök Listor Rapporter Frågeverktyget Kuber Cognos BI

21 Teknik Inloggning - kontroll mot Metakatalogen Miljöer Raindance
Produktionsmiljö Utbildningsmiljö Testmiljö PRIMA Meta- katalog Plattform Malmö Aut AD Raindance Cognos Planning Cognos BI

22 Utrullning - tidplan

23 Erfarenheter Integrationer Inloggning Prestanda
Två projektledare – heltid Tekniker Stort intresse bland förvaltningarna Nöjda användare Bra leverantör Kul!

24 Nytt ekonomisystem i Malmö stad
Annika Rausin, projektledare / Maria Kolak, projektledare / 040 –


Ladda ner ppt "Nytt ekonomisystem i Malmö stad"

Liknande presentationer


Google-annonser