Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt ekonomisystem i Malmö stad Annika Rausin, projektledare / 040-34 10 20 Maria Kolak, projektledare / 040.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt ekonomisystem i Malmö stad Annika Rausin, projektledare / 040-34 10 20 Maria Kolak, projektledare / 040."— Presentationens avskrift:

1 Nytt ekonomisystem i Malmö stad Annika Rausin, projektledare annika.rausin@malmo.se / 040-34 10 20 Maria Kolak, projektledare maria.kolak@malmo.se / 040 – 34 10 88

2 Projekt Ny Ekonomimodell Varför nytt ekonomisystem? Val av ekonomisystem? Införande

3 Kodplaner

4 Systemkarta

5 Uppdrag Upphandla ändamålsenligt systemstöd för det ekonomiadministrativa arbetet Att ta fram ett förslag på gemensam ekonomimodell och gemensam kodplan

6 Skannade fakturor e-handel Utländska leverantörsfakturor Kundfakturor Internfakturering Kassa, likviditet och ränta Anläggningsredovisning Bokslut och konsolidering Budget/Prognos Utdata/Analys Tid- och projekt Ekonomimodell Teknik och integration Delprojekt

7 Börläge Kriterier Anbudsförfrågan

8 Utvärdering anbud Utvärderingskriterier  70 % applikation  30 % pris 4 leverantörer Generell visning för utvärderingsgruppen (80 personer) Visning resp modul samt genomgång av process och krav. Raindance bäst poäng på applikation och pris 20 december avtal med WMdata

9 Omfattning Huvudbok Kundreskontra och fakturering Leverantörsreskontra inkl workflow Elektroniska inköp inkl elektronisk fakturahantering Internfakturering Anläggningsredovisning Tidrapportering och projektredovisning Budget och prognos Rapporter och analys

10 Projektorganisation Styrgrupp Kvalitessäkring Projektledning Tid- och projekt Budget och prognos Anläggnings- redovisning Utdata Användarstöd Redovisning Leverantörs- reskontra Kund- reskontra eHandel Intern- fakturering Teknik

11 Införande på pilotförvaltningar Förstudie Nov Feb MarApr Maj Jun Jul AugSep Okt Mall Test Kopiering Test Utbildning Prod Jan Dec Feb Utvärdering Integrationer

12 Redovisning Gemensam kodplan Bokföringsportal Rörelseränta  Saldobesked och fakturor Konsolidering

13 Leverantörsreskontran Gemensam leverantörsreskontra Skannade och tolkade leverantörsfakturor Skannade ej tolkade leverantörsfakturor  Svenska leverantörsfakturor  Utländska leverantörsfakturor Integrationer från försystem Återredovisningsfiler

14 Ehandel Elektroniska beställningar och fakturor 12 leverantörer Orderlösa fakturor från 8 leverantörer Samma workflow som skannade fakturor Gemensam kontering av prislistor Splitt EBS SFTI Köpare Leverantör Pris avrop Bekräftelse Inleverans faktura

15 Kundreskontran Kundfakturaportalen Automatisk import från verksamhetssystemen Utskrifter via AXT-print

16 Internfakturering Internfakturaportalen Två typer av internfakturering  Köp/sälj  Vidarefakturering Periodisering följer med till köparen Bifoga dokument Förfallodatum ===>Betaldatum

17 Anläggningsredovisning Integrerad med EK och LR Enkel hantering vid överföring mellan förvaltningar Simuleringsföretag

18 Tidrapportering Rapporterar och godkänner tid elektroniskt Extern och intern fakturering Automatisk balansering av pågående projekt Projektredovisning

19 Budget och prognos Cognos Planning Kommungemensamma modeller  Budget  Prognos  Likviditetsprognos Jämförelsetal från Raindance Personalfil från lönesystemet Export till Raindance

20 Utdata Raindance Utdataplattform UDP Sök Listor Rapporter Frågeverktyget Rapporter Kuber Cognos BI

21 Teknik Inloggning - kontroll mot Metakatalogen Miljöer  Produktionsmiljö  Utbildningsmiljö  Testmiljö PRIMA Meta- katalog Plattform Malmö Aut AD Raindance Cognos Planning Cognos BI

22 Utrullning - tidplan

23 Erfarenheter Integrationer Inloggning Prestanda Två projektledare – heltid Tekniker Stort intresse bland förvaltningarna Nöjda användare Bra leverantör Kul!

24 Nytt ekonomisystem i Malmö stad Annika Rausin, projektledare annika.rausin@malmo.se / 040-34 10 20 Maria Kolak, projektledare maria.kolak@malmo.se / 040 – 34 10 88


Ladda ner ppt "Nytt ekonomisystem i Malmö stad Annika Rausin, projektledare / 040-34 10 20 Maria Kolak, projektledare / 040."

Liknande presentationer


Google-annonser