Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk fakturahantering Invoice Manager (IM) - Visma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk fakturahantering Invoice Manager (IM) - Visma."— Presentationens avskrift:

1

2 Elektronisk fakturahantering Invoice Manager (IM) - Visma

3 Dagens upplägg Del 1 Teoretisk/praktisk utbildning  IM i korthet – Flödesbeskrivning  Rutiner – Inköp/Beställning  Viktiga begrepp  Organisation kring IM på Mah Del 2 Genomgång av programmet Invoice Manager (IM) Visning av: 1.Köer 2.Fakturor 3.Prova lösenord

4 Flödesbeskrivning Visma Invoice Manager Raindance Attest Sakgranska Ankomst ScanningFakturor Ankomstbokning Definitivbokning Betalning Epost Från:imadmin@mah.se Fakturor i Invoice Manager Du har en eller flera fakturor i din kö i Invoice manager. https://im01.mah.se/VismaDCE/Welcome.htm 69189 6390943-6 Teknodont AB 289566 1324 2012-05-26

5 Rutiner vid inköp/beställning Vid inköp/beställning ska ditt användarnamn i IM anges som referens till leverantören. Detta ID gör att IM kan identifiera att fakturan skall skickas till just dig! –Referensen är/var användarnamn i IM (=datoridentitet, samma som användarnamnet vid Novell-inloggningen), ex ODTOED. –Referens på fakturorna är nyckeln till att fakturaflödet på högskolan ska fungera smidigt. Vid kontakt med leverantör, var noga med att uppge vår nya fakturaadress. –I de fall då fakturor av någon anledning ändå inkommer direkt till personer i organisationen skall dessa omedelbart lämnas till fakturastöd för vidarebefordring till BGC.

6 Malmö högskola Box 50500 202 50 MALMÖ

7 Viktiga begrepp Sakgranskning –Kontrollera att tolkade uppgifter överensstämmer med uppgifter på fakturan.Kontrollera att tolkade uppgifter överensstämmer med uppgifter på fakturan –Konstatera att pris och kvantitet på fakturan stämmer med beställning. –Ange komplett kontering. Attest –Godkännande att fakturan går till betalning med av sakgranskaren angiven kontering.

8

9 Viktiga begrepp Skicka, ”åter till sak” kontra Vidarebefordra –Skicka – fakturan förflyttar sig framåt. 1) Sakgranskare 2) Attestant 3) Betalning –Vidarebefordra – fakturan förflyttar sig ”i sidled”. –Åter till sak – fakturan flyttar bakåt i fakturaflödet till sakgranskare –För omkontering (alltid två parter om faktura)

10 Kontering –När kostnader och intäkter registreras i ekonomisystemet används en så kallad kodsträng. På Mah består kodsträngen av 8 koddelar. Viktiga begrepp (forts) 546070708547490111 10 000 14717070852 500

11 –Den kontering som ligger i Sakgranskarens uppdrag innebär att ange konto och projekt/delprojekt samt verksamhetskod för fakturan. Viktiga begrepp (forts) 7070854749031310 000 14717070852 500 5999 707085546037855141 5 000 0 Kvar att kontera 5 000 0 5460 Fakturabelopp12 500 X X X Skicka Kalle Karlsson Nisse Nilsson Janne jansson Pelle Persson OK

12 Organisation – Mah –Slutanvändare –Sakgranskare –Attestanter –Fakturastöd – Ekonomienheten på kansliet –Tobias Edberg –Marie Rosberg –Mladenko Govorcin

13 Fördelar med elektronisk fakturahantering Huvudsakliga fördelar med IM: –Enklare fakturahantering –Nya och bättre sökmöjligheter –Minimerad pappershantering –Högre kvalitet i redovisning –Öppet för framtida utveckling av beställnings- och inköpssystem Huvudsakliga fördelar med IM: –Roligare fakturahantering –Nya och bättre sökmöjligheter –Minimerad pappershantering –Högre kvalitet i redovisning –Öppet för framtida utveckling av beställnings- och inköpssystem Förenklar Säkrar Medvetandegör

14 Referens Adress

15 Nu till IM


Ladda ner ppt "Elektronisk fakturahantering Invoice Manager (IM) - Visma."

Liknande presentationer


Google-annonser