Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fullföljda studier – den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska få ett gott liv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fullföljda studier – den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska få ett gott liv."— Presentationens avskrift:

1 Fullföljda studier – den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska få ett gott liv

2 Fullföljda studier Styrgrupp
Kjell-Åke Berglund, Barn- och utbildningschef, Hjo Inger Hannu, folkhälsostrateg, Skövde Eddie Jellinek, förvaltningschef barnomsorg och utbildning, Tibro Anette Karlsson, avdelningschef IFO, Mariestad Christel Martinsson, utbildningsstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund Erik Andersson, lektor pedagogik, Högskolan i Skövde Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde Susanne Sandgren, projektledare, Skaraborgs kommunalförbund Projektorganisation Skaraborgs kommunalförbund är projektägare för projektet. Projektet är organiserat under fokusområde Kompetens och Kunskap. En projektledare är anställd på 1,0 tjänst i projektet. En styrgrupp finns med representation från Skaraborgs kommuner. Styrgruppen består av två skol- och utbildningschefer, folkhälsoplanerare, avdelningschef IFO, representant från Högskolan i Skövde, samt utbildningsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.

3 Syfte FULLFÖLJDA STUDIER
”Att verka för en social hållbar tillväxt i Skaraborg genom att utveckla gemensamma strategier som ska gynna Skaraborgs kommuner i deras arbete med att främja fullföljda studier samt i utvecklingen av det kommunala informationsansvaret”

4 Fullföljda studier – koppling styrdokument
EU 2020 ”Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %” VG 2020 ”En gemensam kraftsamling i samverkan med det civila samhället krävs också för att minska avhoppen från undervisningen” GENOMFÖRANDEPLAN SKARABORG ”Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen ska minska” ”Minska andelen avhopp till under 9%” ”Att vi genomfört kompetens- och metodstöd i främjandet av fullföljda studier” ”Att det finns ett nätverk för personer med informationsansvar” DET GODA LIVET SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET ”Kvalitetssäkra och implementera befintliga metoder för att förhindra elevers skolavhopp och säkra att elever går ur grundskolan med godkända betyg” MÅLDOKUMENT UTBILDNING SKARABORG ”strävar efter att hantera den variation av elever som finns på varje skola och ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas både socialt och vad gäller lärande. Utgångspunkten är att arbeta i en inkluderande organisation och därmed utgå från forskningsbaserade arbetssätt” (syfte) ”Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet avseende betyg, elevernas trivsel och ett nära förhållande till skolforskning” ”en större andel av eleverna når högre måluppfyllelse”

5 (Kommunala Informationsansvaret) 16 – 19 år Kartläggning
FULLFÖLJDA STUDIER ”… utveckla gemensamma strategier som ska gynna Skaraborgs kommuner i deras arbete med att främja fullföljda studier samt i utvecklingen av det kommunala informationsansvaret” Främjande arbete 0-19 år Kartläggning Spridning Stimulera utveckling Stöd kommuner Samarbetspartners KIA (Kommunala Informationsansvaret) 16 – 19 år Kartläggning SKIA Stimulera utveckling Stöd kommuner Samarbetspartners

6 SKIA Skaraborgs nätverk Kommunala Informations Ansvaret
”Syftet är att nätverket ska utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling”

7 1 januari 2015 Informationsansvar blir Aktivitetsansvar
Informationsansvaret: Löpande hålla sig informerad Kunna erbjuda individuella åtgärder Skolverket har presenterat två studier kring informationsansvaret Aktivitetsansvaret: Löpande under året hålla sig informerad Kommuner tillförs 60 miljoner för att upprätta databaser Erbjuda individuella åtgärder Främst för att få målgruppen att återgå till studier Insatserna ska dokumenteras Skolinspektionen får i uppdrag att följa och granska arbetet

8 Framtidsspaning

9 Gemensamt utvecklingsarbete Gemensamt utvecklingsarbete
FULLFÖLJDA STUDIER ”Att verka för en social hållbar tillväxt i Skaraborg genom att utveckla gemensamma strategier som ska gynna Skaraborgs kommuner i deras arbete med att främja fullföljda studier samt i utvecklingen av det kommunala informationsansvaret” Främjande arbete 0 -19 år KIA (kommunala informationsansvaret) 16 – 19 år Gemensamt utvecklingsarbete Kommuner/ Kommunalförbund HIS VGR FHK/ Folkhälsoenhet i Skbg Andra delregioner Andra aktörer Gemensamt utvecklingsarbete Kommuner/ Kommunalförbund Samordningsförbund Andra delregioner Andra aktörer

10 Samverkan i Skaraborg - i arbetet med att främja fullföljda studier
erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel gemensamma arrangemang, konferenser, föreläsningar (igång) kompetens och metodstöd i främjandet av fullföljda studier – ökat samarbete med akademin - tillsammans med Högskolan i Skövde och andra aktörer skräddarsy och erbjuda kompetensutveckling exv. kring inflytande/ delaktighet och föräldrasamverkan (på gång) SKIA – Skaraborgs nätverk för det Kommunala InformationsAnsvaret - tillsammans utveckla och höja kvalitén på arbetet med det Kommunala Informationsansvaret. Stöd i arbetet så att vi uppfyller den nya lagen om Aktivitetsansvar, som träder i kraft januari (igång) kvalitetssäkra överlämningsrutiner mellan olika utbildningsformer - tillsammans utveckla rutiner för överlämningar (start jan. 2015)

11 TACK!


Ladda ner ppt "Fullföljda studier – den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska få ett gott liv."

Liknande presentationer


Google-annonser