Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Instruktörsutbildning, steg 1. [Program, sammanhang] [Förväntningar]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Instruktörsutbildning, steg 1. [Program, sammanhang] [Förväntningar]"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Instruktörsutbildning, steg 1

2

3 [Program, sammanhang] [Förväntningar]

4 Begrepp

5 Definition SimuleringEn metod för att träna upplevelser eller situationer, som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö SimulatorUtrustning för att efterlikna verkligheten

6 BegreppDefinition FärdighetsträningLärande av ett tekniskt såväl som icke tekniskt moment genom övning ProcedurträningTillämpning av färdighetsträning i ett sammanhang ScenarioträningSimulering som utgår från en scenariomall och som innefattar hela processen från briefing till debriefing

7 BegreppDefinition TeamträningTvå eller fler deltagare som tränar på att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål Interprofessionell träningDeltagare av flera yrkeskategorier som i en gemensam lärandesituation, lär av, med och om varandra i syfte att förbättra samarbetet

8 Frågor?

9 Briefing Här skapas tryggheten

10 Spelregler

11 Vuxenlärande - delat ansvar - nivå anpassat - praktiskt lärande - utmanande och tillåtande miljö

12 Vuxenlärande Delat ansvar Nivå anpassat Praktiskt lärande Utmanande och tillåtande miljö

13 Lärandemål Om du inte vet vart du är på väg, hur ska du då veta när du är framme…?

14 Rum och utrustning

15 Filmning

16 Frågor?

17 Simuleringen

18 Instruktör Fascilitator Operatör

19 Facilitering Facilitering är konsten att leda en grupp människor genom processer mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos alla deltagare (Eliasson M, 2006)

20 Deltagarna?

21 Observatörer?

22 Val av simulator?

23 Frågor?

24 Återkoppling (Debriefing)

25 Syftet med återkopplingen är: Reflektion och lärande -inte bedömning

26 Hur kommer jag igång? –Förklara syftet med återkopplingen –Skapa en bra atmosfär –Ha en plan –Slå fast en tidsram

27 De tre faserna 1.Beskrivningsfasen 2.Analysfasen 3.Användnings/applikationsfasen

28 Beskrivningsfasen Kursdeltagarna beskriver fallet –Sakligt –Kronologiskt –Neutralt Ställ öppna frågor

29 Analysfasen –Kom ihåg lärandemålen –Använd öppna frågor –Tillåt tystnad

30 1.Utforska de situationer som deltagarna uppvisade korrekta kunskaper/färdigheter/handlingar. 2.Utforska de situationer som deltagarna uppvisade inkorrekt eller under förväntad kunskap/färdigheter/handlingar.

31 Advocacy and Inquiry I saw… I thought.. I wonder…

32 Användnings, Applikationsfasen –Fråga deltagarna vad de lärt sig och tar med sig till sin vardag –Be deltagarna att formulera inlärningsmål och hur de ska nå dit

33

34 Frågor?

35 Tack!


Ladda ner ppt "Välkommen till Instruktörsutbildning, steg 1. [Program, sammanhang] [Förväntningar]"

Liknande presentationer


Google-annonser