Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsdokumentation. TinfLog Presentation Kurt Nyström Ansvarig för anläggningsdokumentation vid FMV KE LogTinfo/RM, Arboga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsdokumentation. TinfLog Presentation Kurt Nyström Ansvarig för anläggningsdokumentation vid FMV KE LogTinfo/RM, Arboga."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsdokumentation

2 TinfLog Presentation Kurt Nyström Ansvarig för anläggningsdokumentation vid FMV KE LogTinfo/RM, Arboga

3 TinfLog Vad är anläggningsdokumentation? Dokument som beskriver funktioner och tekniska lösningar hos försvarets fasta anläggningar m.fl. Dokumenten är ej kopplade mot FREJ Delar av dokumentationen är sekretess- belagd. Totala dokumentationen är hemlig Olika dokumenttyper förekommer som text, tabeller och ritningar Dokumenten har åsatts ritningsnummer ANL oavsett innehåll ANL-XXXXXX BokstavskodFormat Ritningsnr

4 TinfLog Vem ansvarar för utformning och innehåll ? Utformning: ANLDOK/CDPoint Innehåll Den anskaffande instansen D.v.s. Ytterst den som beställer anläggningsdokumentationen. Uppdragsledare eller dokumentationsansvarig

5 TinfLog Vem äger informationen? FM äger informationen FMV förvaltar, distribuerar och tillgängliggör informationen på uppdrag av FM

6 TinfLog Hur arkiveras anläggningsdokumentationen? Digitala arkiv –B.R.A. Bild och Ritningssystem för Anläggningsdokumentation –BORIS (enbart en smärre del öppna generella dokument) Bild Och RitningsInformationsSystem Deponeringsanstalt (under avveckling) –Östersund

7 TinfLog Målet med B.R.A Att samla all FM:s anläggnings- dokumentation digitalt i en databas Att utgöra en digital rikslikare för FM:s anläggningsdokumentation

8 TinfLog B.R.A-systemet Databas på server i RÖS-skyddat rum Hemligt nätverk med 5 klienter Dokumenten utgörs av arkivfiler och produktionsfiler som: AutoCAD, Ms Office,doc, xls. Arkivfiler som: Acrobat.pdf, CALS MIL 28002B typ 1.cal Har ingen uppkoppling mot omvärlden Förvarar sekretessbelagd anläggningsdokumentation för FM:s fasta anläggningar, såväl ritningsdokumentation som annan dokumentation

9 TinfLog Statistik Totalt ca 1800 anläggningar inom FM Det finns ca 750 flygbaser och flyganläggningar tillsammans med armeanläggningar i B.R.A Det finns enligt uppgift ca 800 anläggningar ytterligare för Marinen och Armen som inte är inlästa B.R.A Ett antal civila anläggningar (ökande trend) Internationella anläggningar Annan hemlig dokumentation

10 TinfLog BRA gruppera anläggningsdokumentationen i AnläggningarM9690-000000 FlygbaserM9690-000010 Marina anläggningarM9690 200010 Internationella insatserM9690-300010 Civila anläggningarM9690-500000 Relationsh. o kri-planM9690-600000 SystemdokM9690-600500 Rikskabel (ej dig)M9690-

11 TinfLog Blanketter för kommunikation med B.R.A Behörighetsanmälan M7102-620702 Lån av anläggningsdokumentation M7102-620710 Begäran om revidering av anläggningsdokumentation M7102-620720, (från förband) Begäran om ritningsnummer M7102-620730 Leverans av ritningsnummer M7102-620740, (till producent) FörsändningsdirektivM7102-620752

12 TinfLog Vid nyproduktion av anläggningsdokumentation Ansvarar leverantören till arkiv B.R.A för att: Innehållslistor upprättas för respektive anläggning Dokumentlistor upprättas för respektive kapitel Anläggningsdokumentens riktighet Flikregister upprättas Gruppering enligt kap, bibliotek och flikregister

13 TinfLog Vid revidering av anläggningsdokumentation Ansvarar leverantören till arkiv B.R.A för uppdatering av: Innehållslistor Dokumentlistor Samtliga för revideringen berörda anläggningsdokument Revideringslägen noteras på dokument och dokumentlista OBS! Ordningsföljd enligt DL o IL får inte ändras, däremot läggas till

14 TinfLog Vid revidering av pappersoriginal (Förband) Dokumentkopia beställs från Tinfo/B.R.A Information som ska utgå markeras med blåpenna Kompletterande information ska markeras med rödpenna Drift-/dokumentations- ansvarig för anläggningen ska godkänna ändringen, samt ansvarar för att alla för revideringen ingående dokument upprättas/uppdateras Ändrade kopior sänds till Tinfo/B.R.A med begäran om revidering.

15 TinfLog In-/Utleverans till leverantör/B.R.A Utleverans till leverantörInleverans till B.R.A

16 TinfLog Utleverans till förband/användare

17 TinfLog Hur tar BRA hand om ”pappersarvet”? ”Arvet” scannas enligt CALS MIL 28002 Typ 1 untiled raster CCITT gr4 och levereras in i B.R.A

18 TinfLog Hemlighantering

19 TinfLog Klassning av H-dok Klassning av dokumenten skall ske av den som upprättat dokumentet eller den som beställt

20 TinfLog Kopienummer Kopienummer åsätts av Tinfo/B.R.A Tinfo/B.R.A registrerar och håller register för kopienr.

21 TinfLog Gallring När en anläggning eller del därav utgår ska berörd dokumentation revideras och/ eller utgallras. Underlag för utgallring är Utgallringsbeslutet som redovisar: -Beteckning -Benämning -Antal blad För typanläggningar överförs dokumentationen till krigsarkivet via Arkivarie på FMV kansli

22 TinfLog Hur ska det gå till enligt användarhandbok B.R.A Registrera distribution enligt försändnings- direktiv BRA FMV:KE log Tinfo/RM Fastställt försändnings- direktiv MS-ledare/ Linjechef Förslag till försändnings- direktiv Kopia på beställning med skrivelse nr Dokument- ansvarig FMV

23 TinfLog Behörighet Leverantör Anmälan om behörighet på personnivå MS-ledare/ Linjechef Meddelande om registrerad behörighet Registrera behörighet BRA FMV:KE Log Tinfo/RM

24 TinfLog Hur får man ut ritningsnr Leverantör Begäran om ritningsnummer Leverans av registrerade ritningsnummer Registrera ritningsnummer BRA FMV:KE Log Tinfo/RM

25 TinfLog Flödet runt arkiv B.R.A BRA FMV:KE Log Tinfo/RM Anläggning Begäran om lån av dokument Leverans av metadata och dokument Inleverans av metadata samt nya och reviderade dokument Meddelande om godkänd inleverans Dokumentations- ansvarig FMV ERIT Utleverans av ändringsmeddelande samt nya och reviderade dokument Leverantör Registrera inleverans Registrera uppdrag

26 TinfLog Leverans av ”titt fil” För att bara läsa dokument t.ex för anbud, före rev av dok, mm. Beställ då ”tittfil”, arkivfil, så du inte ”låser” för andra leverantörer.

27 TinfLog Utleverans till leverantör – framtid steg 1 B.R.A Exporterad txt- fil från B.R.A Konvertering till inkapslat informationspaket med XML, följesedel och ritfiler/ dokument Skriv informationspaket till CD Paketera försändelse Skicka med bud Till leverantör Läs in paket i applikation

28 TinfLog Inleverans till B.R.A – framtid steg 1 B.R.A Txt-fil och ritfiler/ dokument importeras till B.R.A Skriv informationspaket till CD Paketera försändelse Skicka med bud Till FMV ILS Tinfo Läs in paket i applikation. Kontrollera bifogade filer och metadata. Konvertera metadata till txt-fil Produktion av ritfiler/ dokument Ny txt-fil från B.R.A. konverteras Innehållslista, ändringsmeddelande och dokumentlista importeras till B.R.A Kontroll av metadata och filer Inkapsling av informationspaket med XML, missiv och ritfiler/ dokument

29 TinfLog Utleverans till förband/användare – framtid steg1 T2 Konvertering till inkapslat informationspaket med XML, följesedel och ritfiler/ dokument Exporterad txt-fil och ritfil från B.R.A B.R.A Skriv informationspaket till CD Paketera försändelse Skicka med bud Till förband Läs in paket i applikation

30 TinfLog Utleverans till leverantörer/producenter – framtid steg 2 ”navet”

31 TinfLog Kurt Nyström Klara Lak Yvonne Wandlandh Hans Nyberg-Widman Personerna bakom B.R.A.

32 TinfLog

33 TinfLog I BORIS finns Generell anläggningsdokumentation Dokumentation för mobila anläggningar Materielritningar som är registrerade i FREJ Bild Och RitningsInformationsSystem


Ladda ner ppt "Anläggningsdokumentation. TinfLog Presentation Kurt Nyström Ansvarig för anläggningsdokumentation vid FMV KE LogTinfo/RM, Arboga."

Liknande presentationer


Google-annonser