Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Mc försörjning RedovisningInventering Avveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Mc försörjning RedovisningInventering Avveckling."— Presentationens avskrift:

1 11 Mc försörjning RedovisningInventering Avveckling

2 22 Försvarsmakten äger alla FMCKs mc FM tilldelar FMCK RF tilldelar kårer Kårer lånar ut till ordonnans

3 3  FMCK kan aldrig.....  Skänka bort  Sälja  Montera ner (utan att det blir en skrotning)  Slänga (utan att det blir en skrotning)  FMCK måste alltid.....  kunna tala om för FM var motorcyklarna finns  kunna tala om för FM vilka som är besiktigade 3

4 44

5 5 Försvarsmakten  Behåller x-antal mc 258  FMV har uppdrag att bibehålla reservdelsförsörjningen från Resmat i Arboga  Letar nya tillverkare och leverantörer  I egen regi reservdelsåtervinner  Begagnade delar läggs upp på Resmat i Arboga  Aktörer:  Kn Anders Jansson  Lt Stefan Andersson  Tekniker Sven Erik Asplund 5

6 6 Kontentan...  FM har fortfarande drift och underhållsansvaret för registrerade militära motorcyklar  FMCK lånar med löftet att väl vårda och redovisa  i detta ingår daglig och särskild tillsyn och årlig grundkontroll på de vi har igång  svara för att FM redovisning av mc stämmer:  placeringar, grundkontroller och ev avgångar  Utbildningsgruppen betalar inte för drift och reservdelar  Det gör Teknikkontor Mark (TeK Mark)  Driftbudgeten bygger på att FMCK själv utför reparationen ! 6

7 77  Detta är bra för FMCK  Klart vem som betalar  Tillgång till reservdelar  Beställa hos FUS - lika över landet  Lagret på Resmat byggs upp igen

8 8 Materielunderhåll och reservdelar * FMCK lämnar varje år in till stödjande förbands utbildningsgrupp (för vidarebefordran till G4) uppgift på vilka mc (individnr) som de avser bruka kommande år Kår: mcordonnanser + kårmotorcyklar i drift RF: Motorcyklar i drift på centrala kursplatser. Tjänstemotorcyklar * Förbandet ”knappar” på hösten in detta underlag som en materielbeställning i LIFT (fbet + antal) * TeK Mark läser ur detta behov ur LIFT * Utifrån beställt behov budgeterar TeK Mark materielunderhålls kostnader (driftsbudget). * Under löpande år beställs materielunderhåll, besiktning och reservdelar vid förbandets FUS av FMCK mot TeK Marks driftbudget. * TeK Mark ansvarar för uppföljning och prognoser av materielunderhålls- kostnaderna 8

9 9 Tre redovisningssystem 9

10 10 Historisk del 10

11 11

12 12 Vi i FMCK skall alltså ansvara för:  befintlighet  att redovisningen är rätt  fördelning (till kårer och utbildningsplatser)  rapportering (läge, besiktningar) 12 KårFMCK kansliFörsE (STO)

13 13 Läget med inventeringen  Det som är gjort  Utgångspunkt är inventeringen 2005  Gått igenom och ”indatat” Johans uppgifter på alla de tillkomster, avgångar, lägesändringar som varit senare år  Gått igenom kårers tidigare inskickade uppgifter  Skickat ut begäran om komplettering  Fått (den 13/8) Försvarsmaktens LIFT redovisning  Gått igenom LIFT kontra vår databas och fört in de olikheter som föreligger.  Upprätta ett inventeringsunderlag för RF och kårer  Skickat ut inventeringsunderlaget på remiss med brev och digitalt på e-post 13

14 14 Plan för fortsättningen  Efterhand som vi får svar från kårerna analys och dialog.  Vidta handfasta åtgärder där det behövs i samverkan med Försvarsmakten  I samråd med FörsE och TeK Mark en upprensning och rättning av både LIFT, MIFOR och FMCK register.  Tillsammans med FörsE, TeK Mark fastställa var FMCK mc skall redovisas (FörsE SKA). Och se till att det sker.  Finna ett bra system för redovisning av mc vid FMCK kansli 14

15 15

16 16 FM avveckling av mtrl  Annan statlig myndighet eller frivorg som behöver  skänka eller tilldela  Försäljning  Destruktion / återvinning 16

17 17 För vår del i FMCK...  Vi är tilldelade motorcyklarna (FM äger fortfarande det de inte behöver)  Det finns bara två alternativ för oss:  Skrota på ett godkänt sätt  Lämna tillbaka till FM 17

18 18  Skrota på kår  Först samråd med FMCK kansli/centralförråd  Alt 1. Militär tekniker - skrotintyg till FMCK kansli f.v.b till Förs E  Alt 2. Skrotfirma -skrotintyg till FMCK kansli f.v.b till Förs E  Alt 3. Mc eller styrhuvud + plåtar till centralförrådet  Ni kan också efter kontakt med kansli/centralförråd bli hänvisade att skicka mc till FM log i Enköping  Skrota på centralförråd  Styrhuvud + plåtas samlas. TeK Mark kontrollerar och skriver intyg som sedan går till Förs E.  Har möjlighet att sända mc till FM LOG Enköping 18

19 19 Det var allt - tack så mycket !


Ladda ner ppt "11 Mc försörjning RedovisningInventering Avveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser