Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning."— Presentationens avskrift:

1 Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning.

2  Information – Var kan man läsa om småskalig produktion Information – Var kan man läsa om småskalig produktion  Kontaktvägar Kontaktvägar  Vilka krav ställs Vilka krav ställs  Ansluta produktion Ansluta produktion  Föranmälan - Vad ska bifogas vad ska uppges Föranmälan - Vad ska bifogas vad ska uppges  Nätberäkning & utförande Nätberäkning & utförande  Anläggningsutförande & krav på skydd Anläggningsutförande & krav på skydd  Färdiganmälan – När ska den skickas in & vad händer Färdiganmälan – När ska den skickas in & vad händer  Mätning – Vilken typ av mätning nyttjas Mätning – Vilken typ av mätning nyttjas Agenda

3 Information – Var kan man läsa om småskalig produktion www.svenskenergi.sewww.eon.s e www.vindlov.se www.energimyndigheten.sewww.elsakerhetsverket.sewww.eio.se

4 Kontaktvägar Kund KundserviceAnslutning Svarar på enklare frågor. Svarar på frågor Skriver offert Hanterar föranmälan Elinstallatör Webben Information om anslutningsavgift

5 Vilka krav ställs  Anmälan till nätbolaget  Installationen utföres av behörig elinstallatör  Installationen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande starkströmsanläggningar.  Maximal produktionsförmåga 43,5kW  Startströmmen får ej överskrida 1,5 ggr inkommande säkring  AMP’en Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet.  AMP – blanketten insändes vid installation av vindkraft.  CE-märkt produkt gäller för vindkraftverk och solceller.

6 Ansluta produktion 1. Kunden kontaktar en behörig elinstallatör och förklarar sitt ärende 2. Elinstallatör skickar in föranmälan till E.ON, som kontrollerar förutsättningarna 3. E.ON skickar installationsmedgivade till elinstallatör, samt avtal och offert till kund 4. När elinstallatören är klar med sitt arbete skickar han in färdiganmälan till E.ON 5. Kunden retunerar sin beställning, samt sitt undertecknade avtal 6. E.ON entreprenör monterar mätare och ansluter anläggningen 7. Anläggningen kan tas i drift och kunden kan börja producera energi

7 Föranmälan  Situationsplan med anslutningspunkten respektive produktionskällan markerad.  AMP-data bifogas vid vindkraft  Enlinjeschema  Typ av producent  Produktionstyp  Maximal produktionseffekt

8 Föranmälan via webben  Enklare  Fullständig kontroll  Pappershanteringen försvinner  Snabbare hantering  Elektronisk färdiganmälan  Färdiganmälan via e-legitimation

9 Nätberäkning och utförande  Hur påverkar produktion elnätet  Kalkylerar eventuella kostnader för ombyggnad  Beställer av våra entrepenörer  Om AMP-data ej finns  Exempel på hur vi gör en AMP-beräkning

10 Hur påverkar produktion elnätet  Långsamma spänningsvariationer, effektberoende  Snabba spänningsvariationer, flicker -vid start, magnetisering av generatorn -vid drift, tornskugga och vindgradient  Över/mellantoner från effektomriktare  Risk för ö-nätsdrift  Effekt kan matas upp på överliggande nät

11 Långsamma spänningsvariationer  SS EN50160 ”Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution”  SS 421 05 01 ”Standardspänningar för överföring och distribution av elenergi” Spänningsnivåer 230 +6/-10% (207-244V) Spänningen påverkas av:  Storlek och typ av effekt  Elnätets resistans och reaktans  Övriga kunder i elnätet Normalt gäller:  max 2,5% spänningsvariation vid sammankopplingspunkten  max 5% spänningsvariation vid anslutningspunkten (rena produktionsnät)

12 Snabba spänningsvariationer-Flicker  SS EN 61000-3-7 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  SS EN 61000-2-2 (SS 421 18 11) EMC  Påverkas av hur länge mjukstartaren ligger inne och nätets kortslutningsvinkel  Flicker vid drift förekommer främst för vindkraftverk med konstant varvtal  Direktstartad asynkronmotor(generator) <1,5ggr mätarsäkring  Max 4% spänningsdip i jordkabelnät vid start max 1ggr/h starttid <100ms

13 Över-/mellantoner  SS EN 61000-4-7 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  SS EN 61000-2-2 (SS 421 18 11) EMC  Främst från verk med någon typ av frekvensomriktare ÖvertonsordningMax nivå, % av I ref <112,0 11-161,0 17-220,75 23-340,30 >340,15 E.ONs krav

14 Dimensionering  Utgå från vanlig dimensionering enl. ” Policy och Riktlinjer för nätplanering”  Komplettera med flicker-beräkningar enl. AMP  Ev. Sammanlagring av flicker från vindkraftverk - Elforsk rapport 05:16

15 AMP Långsamma spänningsvariationer Standarder och E.ONs Policy  SS EN 61000-2-2  SS EN 50160207-244 Volt (230 +6/-10%)  SS 421 05 01 Normalt gäller för påverkan från vindkraftverk:  max 2,5% spänningsvariation vid sammankopplingspunkten  max 5% spänningsvariation vid anslutningspunkten (rena produktionsnät) Större spänningsvariationer kan tillåtas om nätet så medger, dock krävs i sådana fall mycket noggranna spänningsberäkningar och nätstudier.

16 AMP Snabba spänningsvariationer (Flicker) ”subjektiva intrycket av spänningsfluktuationer i en glödlampa”  ku (ki)Spänningsändringsfaktor -Magnetisering av generatorn, -startförlopp  kfFlickerstegsfaktor -Används för att beräkna flickernivån vid generatorkopplingar -upprepade starter  cfFlickerkoefficient, vid drift-Tornskugga, vindgradient  Plt>0,25 viktat genomsnitt på 2 timmar från enskild källa (SS EN 61000-3-7)

17 Beräkning enl. AMP  AMP-data för vindkraftverket -PrefReferenseffekt -PmaxMax produktion (10min Med.värde) -SnGeneratorns märkeffekt -N 120 Antalet inkopplingar (2h) -kuSpänningsändringsfaktor -kfFlickerstegsfaktor, (generatorinkopp.) -cfFlickerkoefficient, vid drift

18 Beräkningsmetodik Generell Spänningsfall <2,5% Flicker <0,25 (2h) SS EN 61000-2-2

19 Beräkningsmetodik Långsamma spänningsvariationer Spänningsfall <2,5%

20 Beräkningsmetodik Snabba spänningsvariationer Flicker <0,25 (2h)

21 Kalkylerar eventuella kostnader för ombyggnad  Kalkylera enligt EBRs kostnadskatalog  Förtida dokumentation  Eventuella förstärkningar  Offertutredning  Underlag för beredning

22 Beställer av våra entrepenörer  E.ON är en beställar organisation och beställer alla jobb från våra entrepenörer. T.ex E.ON ES, Eltel Networks, m.fl

23 Om AMP-data ej finns  Antas de rekommenderade värden som finns i AMP  K u = 3.0 spänningsändringsfaktor vid inkoppling  C f = 20 flickerkoefficient i drift  De förstärkningar som krävs för att ansluta vindkraftverket, får då kunden betala fullt.

24 AMP-beräkning, Data anslutn.punkt

25 AMP-filen, Data anslutn.punkt

26 AMP-filen, Långsamma sp.variationer

27 AMP-filen Sp. Variation starter

28 AMP-filen Sp.variationer drift

29 Övertoner ÖvertonsordningMax nivå, % av I ref <112,0 11-161,0 17-220,75 23-340,30 >340,15 E.ONs krav

30 NätägareKund F1 = Servissäkring F2 = Mätarsäkring G kWh Serviskabel Konsumtion bostad F1 F2 Övervakande skydd Max 43,5 kW Anläggningsutförande

31 Krav på skydd  Över- underspänningsskydd (Trefasiga)  Över- underfrekevensskydd  Bakeffektskydd  Överströmsskydd  Vid nätbortfall skall produktionsanläggningen frånkopplas.  Skydden är krav enligt AMP-boken

32 Färdiganmälan  Insändes vid färdig anläggning  Färdiganmälan via e- legitimation  Tidsbokning mellan E.ONs entreprenör och elinstallatör.  Utförande i fält, mätarbyte  Produktion kan påbörjas.  Ev. besiktning

33 Mätning  Produktion mätes per timme.  Egenproducenter mätes per månad  Direktmätning  En elmätare monteras med mätning i två energiriktningar.  Befintliga elmätare är inte avsedda för produktion  Mätarbytet är kostnadsfritt

34 Färdig anläggning  Kunden kan börja producera sin egen el.  Eventuellt säljs överskottet vidare


Ladda ner ppt "Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser