Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N Bakom här finns en mall! Östgöta Brandstodsbolag Kan vi förhindra detta ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N Bakom här finns en mall! Östgöta Brandstodsbolag Kan vi förhindra detta ?"— Presentationens avskrift:

1 N Bakom här finns en mall! Östgöta Brandstodsbolag Kan vi förhindra detta ?

2 N Bakom här finns en mall! Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 •Beskriver ett sätt att uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på god elsäkerhetsteknisk praxis •Bygger på internationella standarder från IEC och CENELEC med svenska tillägg

3 N Bakom här finns en mall! Ställer högre krav än Elsäkerhetsverket

4 N Bakom här finns en mall!

5 N 1 Elinstallationer i lantbruk Elinstallationer i lantbruket utsätts för stora påfrestningar. Utrustningen används i fuktiga, frätande eller dammiga miljöer. Dessutom utsätts el- utrustningen för temp- eraturvariationer som medför korrosion och kondens.

6 N Bakom här finns en mall! RISKBEDÖMNING De som ska utföra elinstallationer i dessa miljöer måste sätta sig in i och ta hänsyn till de förhållanden som råder. En riskbedömning måste därför alltid genomföras innan arbetet påbörjas.

7 N Bakom här finns en mall! © Brandskyddsföreningen 7. 2014-07-01 Lagring av stråfoder och spannmål i maskinhall ställer högre krav på den elektriska installationen Maskinhall betraktas som ett fuktigt utrymme, kapslingsklass, IP 44. Ändrat användningsområde som lagring av stråfoder medför omklassning. Maskinhallen klassas då som utrymmen med förhöjd brandrisk som medför att …. Gruppcentralen måste… Hur klassas lokalerna?

8 N Bakom här finns en mall! Kabelval och förläggning 10 cm 50 cm

9 N Bakom här finns en mall! 6.4 Kabelförläggning och genomföring Metallslangar genom bjälklag

10 N Bakom här finns en mall!

11 N 11 Minimum IP 54 I utrymmen med förhöjd brandrisk F = Max 90º = Mot brännbart Montera säkerhetsglimtändare i plastarmaturer D Blinkande lysrör – en brandrisk

12 N Bakom här finns en mall! BRANDFARLIGA UTRYMMEN BE2

13 N Bakom här finns en mall! IP 54-67 HF- don? Armaturer med HF-don skall normalt sitta i omgivningstemp på 25 grader Blanda inte elektromagnetiska-don med HF-don på samma gruppledning

14 N Bakom här finns en mall! 14 Armatur utan skyddsglas En armatur ska alltid vara komplett med kupa. Helst av glas Städning är ett billigt skadeförebyggande arbete! 100 watts glödlampa blir 235 grader varm

15 N Bakom här finns en mall! Halogen- och byggstrålkastare

16 N Bakom här finns en mall! RÄTT PLACERAD ??

17 N Bakom här finns en mall! Överhettning i glimtändare orsakat av blinkande lysrör

18 N Bakom här finns en mall! Nyinstallerat plastmaterial… …ska vara ljusbågståligt samt inte medverka till brand Elcentraler skall vara testade och godkända enligt UL 94-5V eller IEC 60695-11-20 Använd metallkapslingar!

19 N Bakom här finns en mall! •Elutrustning i brandfarligt utrymme ska placeras i damm-skyddat utrymme

20 N Bakom här finns en mall!

21 N Jordfelsbrytare

22 N Bakom här finns en mall! Dödsolyckor med ”metallhandskar” Försäljning av trefasuttagen förbjöds 1992

23 N Bakom här finns en mall! Tänk på jordblecket •Gamla uttag måste bort från gårdarna • Varje år dör någon person av fel i dessa uttagsenheter •Hjälp till!!!

24 N Bakom här finns en mall! När åskan slår ner i ett träd sprids blixtströmmen genom marken via ledande delar över hela gården Överspänningsskador är ett stort problem i lantbruket. Dessa kräver olika former av skydd Åskskydd

25 N Bakom här finns en mall!

26 N Datorer, larm och annan åskkänslig elektronik skall överspänningsskyddas ÅSKSKYDD

27 N Bakom här finns en mall!

28 N Brandvarningsanläggning •Isolerade djurstall > 1000 m² med mekanisk ventilation. •Kravet gäller inte för lösdriftstall med stor volym och naturlig nockventilation •Automatisk foderberedning som ombesörjer utfodring till fler än ett stall. •Ev. uppställda dörrar till brandceller ska automatiskt stängas vid larm •Godkända anläggningar i flik 12

29 N Bakom här finns en mall! Översäkra aldrig

30 N Bakom här finns en mall! Felaktigt åtdragen anslutning

31 N Bakom här finns en mall! Varmgång i kopplingsdosa

32 N Bakom här finns en mall! Sammanbyggda normcentraler

33 N Bakom här finns en mall!

34 N 3.1 Elinstallationer •Knoppledning 1929 •Ingen el-föreskrift är retroaktiv

35 N Bakom här finns en mall! VILKOR LANTBRUKSFÖRSÄKRING ELINSTALLATIONSARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELINSTALLATÖR ELLER AV HONOM ANSTÄLLD YRKESMAN

36 N Bakom här finns en mall! Det är elinstallatören som är ansvarig för att installationen blir rätt utförd oavsett vad kunden säger. Låt inte kunden själv göra delar av elinstallationen som du sedan tar ansvaret för. Specificera noga på fakturan vilka arbeten du har utfört. ATT TÄNKA PÅ


Ladda ner ppt "N Bakom här finns en mall! Östgöta Brandstodsbolag Kan vi förhindra detta ?"

Liknande presentationer


Google-annonser