Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Neuman maj 20121 Elmotorer Lars Neuman LRF Konsult maj 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Neuman maj 20121 Elmotorer Lars Neuman LRF Konsult maj 2012."— Presentationens avskrift:

1 Lars Neuman maj 20121 Elmotorer Lars Neuman LRF Konsult maj 2012

2 Lars Neuman maj 20122 Motorn/generatorn har en stator och en rotor Enkel likströmsmotor En kommutator gör att spänningen i rotorn vänder riktning

3 Lars Neuman maj 20123 Om statorn har en enkel lindning talar vi om en 2-polig motor. I varje ögonblick har magnetfältet 2 poler, en nordpol och en sydpol. Magnetfältet roterar då med en hastighet av 50 varv per sekund eller 3000 varv/minut. Motorns synkrona varvtal är alltså 3000 r/m Växelströmsmotorer – vanligast är asynkronmotorn

4 Lars Neuman maj 20124 Asynkronmotor innebär att motorvarvtalet alltid är lägre än det synkrona varvtalet. Den kortslutna asynkronmotorn är den mest förekommande växelströmsmotorn, inte minst i lantbruket, tack vare enkel konstruktion och lågt pris. burrotor ”squirrel cage”

5 Lars Neuman maj 20125 3-fas växelspänning ansluts till statorlindningen magnetfältet roterar och kommer att passera förbi rotorstavarna det inducerar en spänning i varje rotorstav eftersom ledarna är kortslutna i ändarna kommer spänningen att ge en hög ström i rotorstaven strömmen i rotorstaven alstrar ett magnetfält detta kommer att samverka med det roterande magnetfältet staven påverkas av en kraft som vill trycka den ut ur magnetfältet motorn roterar

6 Lars Neuman maj 20126 Hur fort roterar då rotorn? När rotorvarvtalet börjar närma sig det synkrona varvtalet minskar hastighetsskillnaden mellan det roterande magnetfältet och ledaren varvid den inducerade spänningen, och därmed strömmen, minskar. Då minskar också kraften på staven och rotorn saktar in. Detta innebär att rotorvarvtalet alltid måste vara något lägre än det synkrona varvtalet. Detta kallas för eftersläpning.

7 Lars Neuman maj 20127 Motorns märkskylt (äldre)

8 Lars Neuman maj 20128 3-faskopplingar Y- eller stjärnkoppling D- eller triangelkoppling Huvudspänning

9 Lars Neuman maj 20129 Motorns vridmoment eftersläpning

10 Lars Neuman maj 201210

11 Lars Neuman maj 201211 Vad händer när vi startar asynkronmotorn ? Direktstart

12 Lars Neuman maj 201212

13 Lars Neuman maj 201213 Y/D-start - minskar problem med höga strömmar Momentet är proportionellt mot spänningen i kvadrat och det gör att momentet vid Y-koppling är ca 1/3 av momentet vid D-koppling. I Y-koppling är skillnaden mellan motorns moment och det belastande momentet litet - det tar tid för motorn att gå upp i varv. Vid omkopplingen uppträder en strömstöt men under så kort tid att säkring eller motorskydd inte löser ut.

14 Lars Neuman maj 201214 Idag används ofta en s.k. softstarter eller mjukstartare. Mjukstartaren består av en tyristorreglerutrustning (i princip en trefas dimmer). Den kan successivt öka spänningen till motorn under startförloppet Start med mjukstartare eller softstarter

15 Lars Neuman maj 201215 Varvtalsreglering av motorer tyristor, triac Varvtalet kan ställas manuellt eller med automatik som får en insignal från exempelvis en temperaturgivare eller en luftfuktighetsgivare. En nackdel är minskat vridmoment med sänkt varvtal. Elektroniken styr hur mycket av den sinusformade strömmen som tillåts passera igenom.

16 Lars Neuman maj 201216 Elektroniskt ändras frekvensen på den matande spänningen. Möjligt att reglera ner till 10 % av märkvarvtalet. Kan ge störningar på elnätet Varvtalsreglering av asynkronmotorer - frekvensstyrning Bra moment även vid låga varv

17 Lars Neuman maj 201217 Borstlösa DC-motorer Arbetar med permanentmagnetiserad rotor och en elektronisk styrkrets. Energieffektiva men kostar mer i inköp

18 Lars Neuman maj 201218 Remdrift Slirande remmar ger energiförluster Välj rätt profil på kilremmen Tandade remmar slirar mindre än släta

19 Lars Neuman maj 201219 Hur vi uppskattar en elmotors energianvändning Formlerna anger den elektriska effekten, medan den effekt som står på märkplåten, märkeffekten, är effekten på motoraxeln. Motorns verkningsgrad:  Märkeffekt: P axel =  * P 3-fas Märkeffekt: P axel =  * U h * I Linje * cos φ * √ 3 Elektrisk effekt: P 3-fas = P axel / 

20 Lars Neuman maj 201220 Räkna på elmotorns energianvändning Märkplåt Uppskattning / schablon Lantbrukarens uppgifter


Ladda ner ppt "Lars Neuman maj 20121 Elmotorer Lars Neuman LRF Konsult maj 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser