Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rymdfysik och rymdteknik Allmän rymdfysik Karin Ågren 080610  Plasma  Magnetosfärer  Solen och solväder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rymdfysik och rymdteknik Allmän rymdfysik Karin Ågren 080610  Plasma  Magnetosfärer  Solen och solväder."— Presentationens avskrift:

1 Rymdfysik och rymdteknik Allmän rymdfysik Karin Ågren 080610  Plasma  Magnetosfärer  Solen och solväder

2 Allmän rymdfysik Plasma  Vi lever i en neutral värld, där materia är i fast, flytande eller gasform... ... i universum i stort består mer än 99% av plasma

3 Allmän rymdfysik Gas Plasma  Ett tillstånd där neutrala partiklar inte är bundna till varandra  Gaspartiklarna påverkas av tyngdkraften och kollisioner  En joniserad gas, med fria joner och fria elektroner  Kollisioner är sällsynta  Partiklarna påverkas framför allt av elektriska och magnetiska krafter

4 Allmän rymdfysik Elektriska fält Magnetiska fält  Elektriska fält accelererar partikeln i fältets riktning  Fältet ger rörelseenergi till den laddade partikeln  Elektroner rör sig mot den positiva potentialen och joner mot den negativa  Om en laddad partikel rör sig vinkelrätt mot ett magnetfält kommer partikeln att känna av en kraft  Partikeln kommer att börja röra sig runt magnetfältslinjen  Magnetfältet ändrar inte partikelns energi  Radien på cirkeln beror på partikelns massa, hastighet, laddning och på magnetfältets styrka

5 Allmän rymdfysik Jordens magnetiska dipolfält  Den magnetiska axeln är tiltad från spinnaxeln med 11 grader  Jorden byter polaritet i medel vart 250 000 år  Den magnetiska sydpolen ligger nära den geografiska nordpolen  Laddade partiklar kommer att rotera runt magnetfältslinjen och samtidigt studsa mellan polerna

6 Allmän rymdfysik Solen  Solen består till största delen av plasma  Diameter: 109 ggr jordens  Massa: 330 000 ggr jordens  ~ 99% av solsystemets massa

7 Allmän rymdfysik Solen  FILM FRÅN LISA

8 Allmän rymdfysik Solen och jorden  Give an example or real life anecdote  Sympathize with the audience’s situation if appropriate

9 Allmän rymdfysik Magnetosfär  En magnetosfär är det område i rymden, där en kosmisk kropps magnetiska fält har avgörande inflytande på rörelsen hos laddade partiklar (rymdplasmat)

10 Allmän rymdfysik Magnetosfär

11 Allmän rymdfysik Magnetosfär

12 Allmän rymdfysik Jordens magnetosfär  Details about this topic  Supporting information and examples  How it relates to your audience

13 Allmän rymdfysik Jordens magnetosfär  Details about this topic  Supporting information and examples  How it relates to your audience

14 Allmän rymdfysik

15 Rymdväder - satelliter Små komponenter är känsliga för högenergetiska partiklar från soleruptioner, skador i microchips eller ändringar i mjukvarukommandon kan förekomma. Upphettning av atmosfären leder till ändrad satellitbana och eventuellt nedfall i atmosfären där satelliten brinner upp. Elektroner och joner kan ändra satellitens laddning och leda till urladdning som skadar satellitens elektroniska system.

16 Allmän rymdfysik Rymdväder - biosfären Fåglar, delfiner och valar kan få navigeringsproblem då deras interna magnetiska kompasser influeras under en geomagnetisk storm. Effekt på människor?

17 Allmän rymdfysik Rymdväder - elsystem och pipelines Fluktuerande magnetfält inducerar strömmar i elnätet och pipelines. Dessa kan orsaka strömavbrott och rostning av pipelines. - Quebeq, 13 Mars 1989 (9 miljoner människor utan ström) - Malmö, 30 Oktober 2003 (50 000 utan ström)

18 Allmän rymdfysik Rymdväder – navigation och kommunikation Störningar av jonosfärens förhållande kan leda till att radiomottagningen på jorden omöjliggörs

19 Allmän rymdfysik Rymdväder - astronauter Astronauter löper risk att utsättas för dödliga strålningsdoser från solutbrotten vid färder utanför jordens skyddande magnetfält

20 Allmän rymdfysik Quiz Vad består ett plasma av? 1. Fria elektroner och fria joner X. Fria leptoner och fria mesoner 2. Neutrala partiklar Vilket av dessa påståenden stämmer inte? 1. Människor och djur på jorden kan utsättas för dödliga strålningsdoser vid solutbrott X. Radiomottagningen på jorden kan påverkas av solens utbrott 2. Solens utbrott kan ge upphov till norr- och sydsken vid polerna Vad är solvinden? 1. Laddade partiklar från solen X. Solens magnetfält 2. Elektromagnetisk strålning från solen Vad av följande stämmer INTE för en magnetosfär? 1. Magnetosfären växelverkar med solens magnetfält X. Alla planeter har en magnetosfär 2. Magnetosfären är beroende av planetens magnetfält

21 Allmän rymdfysik

22 Sammanfattning  Rymden består till största delen av plasma  Plasmat påverkas främst av elektriska och magnetiska krafter  Plasmat kring jorden hålls kvar av jordens magnetfält och bildar på så vis en magnetosfär  Solen och jorden växelverkar och solvinden påverkar jorden bland annat genom norrsken


Ladda ner ppt "Rymdfysik och rymdteknik Allmän rymdfysik Karin Ågren 080610  Plasma  Magnetosfärer  Solen och solväder."

Liknande presentationer


Google-annonser