Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet En resa från solens yta till jordens inre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet En resa från solens yta till jordens inre."— Presentationens avskrift:

1 Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet En resa från solens yta till jordens inre

2 Resans början, solytan

3 Ankomst, Jorden

4 Resa från solen till jorden >http://www.youtube.com/watch?v=3Oy4Mr6c6-0http://www.youtube.com/watch?v=3Oy4Mr6c6-0

5 Strömmar på jorden >Koronamassutkastningen (plasma med stor mängd fria elektroner) ger miljontals Ampere i jonosfären >Detta inducerar spänningsskillnader i jordskorpan >Spänningsskillnader i jordskorpan medför strömmar i jorden, geomagnetiskt inducerade strömmar, GIC >En metallisk konstruktion med jordberöring på två från varandra skilda platser ”kortsluter” spänningsskillnaden i jorden och medför därmed transport av GIC i konstruktionen

6 GIC

7 Problemställningar >Många problemställningar kretsar kring transformatorn som komponent och de konsekvenser magnetisk mättning ger på spänningen i systemet >Alla GPS-signaler måste passera jonosfären då GPS- satelliter ligger minst 20 ggr längre ”bort” från jorden än vad jonosfären gör >Jonosfären kan ”skärma av” GPS satelliterna vilket kan medföra allt från förvrängning till totalt bortfall av GPS signaler på jorden på kort eller lång sikt

8 Transformatorrelaterade frågor >Likström medför störd magnetiskt beteende i transformatorn >Mättning medför uppvärmning >Mättning medför distorsion i transformerad spänning >De övertoner som transformatorn ”matar ut” kan lura reläskydd

9 Ström från likströmsmättad transformator

10 GPS relaterade frågor >GPS används ofta för tidsangivelse >Medvetet eller omedvetet kan tidssignalen användas i längsdifferentialskydd, SCADA, stationsutrustningar, mätsystem, etc.

11 Vilka störningar har inträffat? >Direktjordat 400 kV system började driftsättas 1952 >I princip en driftstörning varje decennium men flera under år 2003 >Mest kända störningen i Sverige är den inom Sydkrafts område där en del av Malmö slocknade i en knapp timme i oktober 2003.

12 Vilka åtgärder har vidtagits i stamnätet >Reläskyddssystemen har successivt förändrats för att inte bli lurade av GIC. Främst förändring av jordfelsskydd och övertonsstabilisering. >Transformatorspecifikationen ändrad för ett antal år sedan då krav på likströmstålighet infördes >Driftrutiner har omarbetats under årtiondenas lopp

13 Åtgärder vi går vidare med >Tid och takt – utreda vilka principer som skall tillämpas inom SvK >Ställa GIC relaterade (SvK) krav på stamnätsanslutna utrustningar >Stärka kravbilden på reläskydd vid upphandling >Införa eget mätsystem för GIC >Utreda shuntkondensatorers tålighet mot GIC

14 Driftrutiner >Diskussioner pågår, tillsammans med MSB, om etablerande av förvarningstjänst från IRF i Lund >Ny driftinstruktion tagen i drift men där förvarningsprocessen skall utvecklas efter utfall av diskussionen med IRF

15 Omvärldens aktiviteter >I Sverige har Elsäkerhetsverket, MSB och SvK senaste tiden utrett solstormsproblematik >Joint Research Center, ENTSO-E, FP-7 stödd forskning, >the Electric Infrastructure Security Summit, TIEMS Oslo oktober


Ladda ner ppt "Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet En resa från solens yta till jordens inre."

Liknande presentationer


Google-annonser