Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,"— Presentationens avskrift:

1 Kjell Prytz, Högskolan i Gävle, kpz@hig.se
Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,

2 Magnetism är relativitetsteori
Jag är Albert Einstein, skaparen av relativitets-teorin. Jag har insett att naturen uppträder på olika sätt beroende på vår egen rörelse Även om jag har baserat mina insikter på elektromagnetism inser jag nu att resultaten är giltiga även för gravitationen

3 Summering Materien består av atomer - reduktionism
Elektrisk laddning har sitt ursprung i atomen Tillvaron är en växelverkan mellan elektriska laddningar Växelverkningen tar tid, förmedlas med ”ljus” Växelverkningens styrka beror på objektens rörelse, s.k. magnetism = relativitetsteori Tidsuppfattningen beror av rörelsen

4 Frågeställningar Är tillvaron objektiv eller subjektiv?
Varför är ljushastigheten den största möjliga? Vad innebär begreppet tid?

5 Konventionellt är fysikerns världsbild reduktionistisk och objektiv…
10-10m DNA molekyl 10-15m 10-17m

6 Totala kraften på ett objekt är summan av dess parvisa växelverkningar
…men tillvaron är en summa av parvisa växelverkningar mellan beståndsdelarna… Även i ett levande system, såsom en katt, anses dess egenskaper ha sitt ursprung i ömsesidiga växelverkningar Totala kraften på ett objekt är summan av dess parvisa växelverkningar

7 Låt oss se en film om den elektriska växelverkningen:
… växelverkningarna är elektriska vars källa kallas elektrisk laddning… ”Elektroner” – negativ laddning Atomkärna – positiv laddning Laddningar i vila växelverkar med den elektriska kraften Låt oss se en film om den elektriska växelverkningen:

8 Magnetisk kraft uppträder då laddningar rör sig!
Betrakta följande experiment och kom ihåg att ström är elektriska laddningar i rörelse: Två parallella strömförande ledare. Se filmen nu:

9 Dessa två experiment bildar den experimentella basen för relativitetsteorin
Elektrisk kraft och Magnetisk kraft Lika laddningar i vila Repulsiv kraft Lika laddningar i parallell rörelse Attraktiv kraft Låt oss nu betrakta den parvisa växelverkningen i detalj

10 Jag är observatören. Nu ser jag en repulsion
Två identiska laddningar i vila. Endast elektrisk kraft . (vi försummar gravitation) Hej! Jag är observatören. Nu ser jag en repulsion Elektrisk kraft

11 Magnetisk kraft uppträder vid rörelse
Vow! Såg du den rödfärgade magnetiska kraften. Notera, emellertid, att vi i verkligheten bara observerar den totala kraften. Hur upplever vi den magnetiska kraften i detta fall? Magnetisk kraft Elektrisk kraft

12 Bara relativ rörelse är relevant
Herregud, jag alstrade en magnetisk kraft enbart genom att försätta mig själv i rörelse Magnetisk kraft Elektrisk kraft

13 Riktning på alstrad ström
Einstein formulerade principen om relativ rörelse utifrån följande fenomen Riktning på alstrad ström Permanent- magnet Sluten ledare Bara relativ rörelse räknas Riktning på alstrad ström

14 I relativ rörelse uppfattar observatören en mindre repulsion jämför med relativ vila
Kolla föremålen nu! Klicka! Här är jag i vila Aha! Det vi kallar magnetisk kraft är bara reduktionen av repulsionen.. Här rör jag mig fort v

15 Puh! I denna fart blir jag yr. Jag ser ingen kraft alls.
Magnetisk kraft är hastighetsberoende Vid ljusets fart är den lika stor som den elektriska Den totala kraften försvinner Observatören ser ingen kraft alls Elektrisk kraft Magnetisk kraft v = c Puh! I denna fart blir jag yr. Jag ser ingen kraft alls.

16 Varför uppträder magnetisk kraft?
Anledningen är att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart. I det elektromagnetiska fallet är kraften förmedlad av ljus. Se först vad som händer i vila. Klicka. Förmedlingssträcka Förmedlaren är den elektromagnetiska vågen vid elektromagnetisk växelverkan

17 Det måste vara så att ljusets fart är oberoende av rörelsen
När laddningarna rör sig har förmedlaren en längre väg att gå och kraften försvagas. Det måste vara så att ljusets fart är oberoende av rörelsen Titta på föremålen nu. Klicka! Förmedlarens väg

18 Vad är tid? I vetenskap är tid rörelse i rummet.
Våra basala tidsreferenser är: Jordens rotation Jordens rörelse runt solen Månens rörelse runt jorden Vi konstruerar klockor. Men dessa är också baserade på den periodiska rörelsen Pendeln Atomära vibrationer Vi har sett att observerad rörelse saktar ned när observatören försätter sig i rörelse, dvs. tiden går långsammare.

19 Jag är fyra år äldre Här är jag i vila Föreställ dig att vår observatör betraktar solsystemet. Hur skulle hon uppleva åren passera förbi? Jag är två år äldre Här är jag i rörelse V

20 Betrakta hur vi mäter tid:
Här jag i vila 5 timmar gick XII Betrakta hur vi mäter tid: IX III VI 2 timmar gick Här är jag i rörelse XII v IX III VI

21 Kommentarer och frågor till:
Relativitets-teorin ger oss en ny uppfattning om tid Summering Allt är grundat på att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart Kommentarer och frågor till: Konsekvensen är att en observatör i rörelse upplever händelser i ”slow motion” Eftersom tid är rörelse i rummet betyder detta att en observatör i rörelse upplever en långsammare tid.


Ladda ner ppt "Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,"

Liknande presentationer


Google-annonser