Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle, kpz@hig.sekpz@hig.se

2 Magnetism är relativitetsteori Även om jag har baserat mina insikter på elektromagnetism inser jag nu att resultaten är giltiga även för gravitationen Jag är Albert Einstein, skaparen av relativitets- teorin. Jag har insett att naturen uppträder på olika sätt beroende på vår egen rörelse

3 Summering  Materien består av atomer - reduktionism  Elektrisk laddning har sitt ursprung i atomen  Tillvaron är en växelverkan mellan elektriska laddningar  Växelverkningen tar tid, förmedlas med ”ljus”  Växelverkningens styrka beror på objektens rörelse, s.k. magnetism = relativitetsteori  Tidsuppfattningen beror av rörelsen

4 Frågeställningar  Är tillvaron objektiv eller subjektiv?  Varför är ljushastigheten den största möjliga?  Vad innebär begreppet tid?

5 DNA molekyl 10 -10 m 10 -15 m 10 -17 m Konventionellt är fysikerns världsbild reduktionistisk och objektiv…

6 …men tillvaron är en summa av parvisa växelverkningar mellan beståndsdelarna… Även i ett levande system, såsom en katt, anses dess egenskaper ha sitt ursprung i ömsesidiga växelverkningar Totala kraften på ett objekt är summan av dess parvisa växelverkningar

7 … växelverkningarna är elektriska vars källa kallas elektrisk laddning… ”Elektroner” – negativ laddning Atomkärna – positiv laddning Låt oss se en film om den elektriska växelverkningen: Laddningar i vila växelverkar med den elektriska kraften http://youtu.be/zjTzO4mQlEs

8 Magnetisk kraft uppträder då laddningar rör sig! Betrakta följande experiment och kom ihåg att ström är elektriska laddningar i rörelse: Två parallella strömförande ledare. Se filmen nu: http://youtu.be/JmBSEJQiapA http://youtu.be/JmBSEJQiapA

9 Låt oss nu betrakta den parvisa växelverkningen i detalj Elektrisk kraftochMagnetisk kraft Lika laddningar i vila Repulsiv kraft Lika laddningar i parallell rörelse Attraktiv kraft Dessa två experiment bildar den experimentella basen för relativitetsteorin

10 Elektrisk kraft Två identiska laddningar i vila. Endast elektrisk kraft. (vi försummar gravitation) Hej! Jag är observatören. Nu ser jag en repulsion

11 Elektrisk kraft Magnetisk kraft uppträder vid rörelse Magnetisk kraft Vow! Såg du den rödfärgade magnetiska kraften. Notera, emellertid, att vi i verkligheten bara observerar den totala kraften. Hur upplever vi den magnetiska kraften i detta fall?

12 Bara relativ rörelse är relevant Elektrisk kraft Magnetisk kraft Herregud, jag alstrade en magnetisk kraft enbart genom att försätta mig själv i rörelse

13 Einstein formulerade principen om relativ rörelse utifrån följande fenomen Riktning på alstrad ström Bara relativ rörelse räknas Permanent- magnet Sluten ledare

14 I relativ rörelse uppfattar observatören en mindre repulsion jämför med relativ vila v Aha! Det vi kallar magnetisk kraft är bara reduktionen av repulsionen.. Kolla föremålen nu! Klicka! Här rör jag mig fort Här är jag i vila

15 v = c Elektrisk kraft Magnetisk kraft • Magnetisk kraft är hastighetsberoende • Vid ljusets fart är den lika stor som den elektriska • Den totala kraften försvinner • Observatören ser ingen kraft alls Puh! I denna fart blir jag yr. Jag ser ingen kraft alls.

16 Varför uppträder magnetisk kraft? Förmedlingssträcka Förmedlaren är den elektromagnetiska vågen vid elektromagnetisk växelverkan Anledningen är att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart. I det elektromagnetiska fallet är kraften förmedlad av ljus. Se först vad som händer i vila. Klicka.

17 Förmedlarens väg Det måste vara så att ljusets fart är oberoende av rörelsen Titta på föremålen nu. Klicka! När laddningarna rör sig har förmedlaren en längre väg att gå och kraften försvagas.

18 Vad är tid? I vetenskap är tid rörelse i rummet. Jordens rotation Jordens rörelse runt solen Månens rörelse runt jorden Vi konstruerar klockor. Men dessa är också baserade på den periodiska rörelsen Pendeln Atomära vibrationer Vi har sett att observerad rörelse saktar ned när observatören försätter sig i rörelse, dvs. tiden går långsammare. Våra basala tidsreferenser är:

19 V Här är jag i rörelse Här är jag i vila Föreställ dig att vår observatör betraktar solsystemet. Hur skulle hon uppleva åren passera förbi? Jag är fyra år äldre Jag är två år äldre

20 IX XII III VI IX XII III VI v Här är jag i rörelse Här jag i vila Betrakta hur vi mäter tid: 5 timmar gick 2 timmar gick

21 Summering Relativitets- teorin ger oss en ny uppfattning om tid Allt är grundat på att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart Konsekvensen är att en observatör i rörelse upplever händelser i ”slow motion” Eftersom tid är rörelse i rummet betyder detta att en observatör i rörelse upplever en långsammare tid. Kommentarer och frågor till: kpz@hig.se


Ladda ner ppt "Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle,"

Liknande presentationer


Google-annonser