Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik LSP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik LSP."— Presentationens avskrift:

1 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik LSP

2 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik LSP Ralf Späth, projektledare Magnus Engström, produktchef Ingemar Malmland, produkt- och marknadschef Bo Borgquist, Sverigeansvarig Leif Lundberg, specialist

3 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med övertoner

4 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Olika typer av jordfelsskydd Traditionella jordfelsbrytare Elektroniska jordfelsreläer Jordfelsmoduler för effektbrytare

5 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Hur fungerar jordfelsskydd 1. Mekanism2. Tripprelä3. Motstånd (testkrets) 4. Testknapp5. Testkrets6. Primärlindning 7. Toroid8. Sekundärlindning

6 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Hur fungerar jordfelsskydd Olika primärströmmar = jordfel = utlöst JFB

7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Olika typer av jordfelsbrytare •Typ AC –Enbart skydd mot växelströmsfel •Typ A –Skydd mot växelströmsfel samt pulserande likströmsfel •Typ B –Skydd mot växelströmsfel, pulserande likströmsfel samt rena likströmsfel •Typ S –Selektiva versioner av typ AC och A, med korttidsfördröjning •Immuna varianter –Immuniserade varianter av typ A, anpassade för svårare drifter

8 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs När måste jordfelsskydd användas? •Generellt gäller kapitel 413 i SS 436 40 00 –Skydd mot indirekt beröring, max beröringsspänning •Specifika krav finns dels i kapitel 55 (nödkraft, generatorer) samt i del 7 (särskilda slag av elinstallationer)

9 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Störningar som kan lösa ut jordfelsskydd –50 Hz och transienta läckströmmar –Högfrekventa läckströmmar –Åsknedslag –Startströmmar/inkopplingsströmmar •Störningar som inte har någon effekt på jordfelsskydd –Övertoner –Spänningsvariationer –Kortslutningar (mellan aktiva ledare)

10 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs R Jordfelsskydd i nät med störningar •50 Hz och transienta läckströmmar –Källa: kabelkapacitansen och kondensatorer i t.ex. EMC-filter –Risk: obefogade utlösningar vid start, frånslag eller under drift

11 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Högfrekventa läckströmmar –Källa: kabelkapacitans och t.ex. switchade nätaggregat, frekvensomformare o.s.v. –Risk: obefogade utlösningar under drift Switchat nätaggregat Last

12 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Åsknedslag –Källa: blixtström som leds till jord –Risk: obefogade utlösningar under åskväder Last

13 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 0s0.2s0.4s 0 A Jordfelsskydd i nät med störningar •Startströmmar/inkopplingsströmmar –Källa: transient överström (t.ex. spänningssättning av transformator) –Risk: obefogad utlösning vid start

14 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Övertoner –Källa: övertonsgenererande utrustning i nätet –Risk: den naturliga läckströmmen inkluderar övertoner, men övertonerna i sig har ingen inverkan på jordfelsskydd

15 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Spänningsvariationer –Källa: inkoppling av stora laster kan generera spänningsfall –Risk: ingen inverkan på jordfelsskydd •Kortslutningar (mellan aktiva ledare) –Källa: isolationsfel, handhavandefel eller annat fel som skapar kontakt mellan aktiva ledare (faser och neutralledare) och löser ut kortslutningsskyddet –Risk: ingen inverkan på jordfelsskydd

16 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens funktionssätt •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –50 Hz läckström –Högfrekvent läckström –Fel på motorsidan •Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare

17 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Principskiss över en frekvensomformares funktion LikriktareDC bussMotorVäxelriktare

18 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Enfas:Trefas: Övertonsströmmar är inte en orsak till obefogade utlösningar! Jordfelsskydd och frekvensomformare •Vågform: matningsström

19 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Switchfrekvensen genererar störningar Jordfelsskydd och frekvensomformare •Vågform: motorspänning och -ström

20 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –50Hz läckström –Källa: kondensatorer i EMC filter –Risk: obefogad utlösning av jordfelsskydd EMC filter Jordfelsskydd

21 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –Högfrekvent läckström –Källa: kabelkapacitansen och switchningen –Risk: obefogad utlösning av jordfelsskydd

22 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Exempel: Omformare:2,2 kW Huvudspänning:400 V trefas Jordningssystem:TN-S Motorfrekvens: 40 Hz PWM frekvens: 4 kHz Skärmad kabel: 5 m Resultat RMS:85 mA 0-1 kHz:3 mA 1-10 kHz:50 mA 10-150 kHz:70 mA > 150 kHz:10 mA Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –Högfrekvent läckström

23 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Relevanta parametrar Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –Högfrekvent läckström Spänning 400 V1 230 V0,2 Effekt 2,2 kW1 0,75 kW0,7 Jordningssystem TN-S1 TT0,8 IT0,2 Switchfrekvens 1 kHz0,7 4 kHz1 16 kHz2,2 Motorfrekvens 5 Hz2,25 10 Hz1,5 20 Hz0,75 30 Hz0,75 40 Hz1 50 Hz0,6 Kabel skärmad1 oskärmad0,8 Kabellängd 2 m1 5 m1 20 m4 135 m20

24 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –Fel på motorsidan –Konsekvens: felström med mycket komplex vågform

25 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs EnfasTrefas Jordfelsskydd och frekvensomformare •Frekvensomformarens kritiska egenskaper: –Fel på motorsidan

26 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare: –Ta reda på om ett 30 mA jordfelsskydd verkligen är nödvändigt –Anslut endast en frekvensomformare till ett 30 mA jordfelsskydd –Använd “immuna” jordfelsskydd –Ta reda på om ett extra EMC-filter verkligen är nödvändigt –Sänk PWM frekvensen –Använd så korta kablar som möjligt

27 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd och frekvensomformare •Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare: –Säker utlösning i händelse av fel på motorsidan: •Felström med mycket komplex vågform •Ingående komponenter har olika amplitud beroende på frekvensomformarens driftläge –Standardisering av jordfelsskydd •Den existerande standarden (SS EN 61008/9) som definierar de olika typerna av jordfelsskydd tar inte hänsyn till felströmmar med dessa vågformer...

28 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Jordfelsskydd i nät med störningar •Slutligen, tänk på att: –Övertoner är inte en orsak till obefogade utlösningar av jordfelsskydd. Jordfelsskydd ser bara läckströmmar till jord –Jordfelsskydd ger en betydligt större personsäkerhet i en anläggning, men undvik att installera dem i anläggningsdelar med kända störkällor –Alla apparater och kablar har en naturlig läckström till jord, därför kan man behöva dela upp anläggningen på flera jordfelsskydd –Decentralisera jordfelsskydden! –En bra anläggning har hög säkerhet och hög tillgänglighet - du väljer!


Ladda ner ppt "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik LSP."

Liknande presentationer


Google-annonser