Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete
Svenska Förbundet för Kvalitet

2 Presentation Mats Egebrant Brandingenjör / Key Account Manager
Securitas Sverige AB Brand & Räddning

3 Securitas är kunskapsledande

4 K inom Systematiskt Brandskyddsarbete

5 Lag om Skydd mot olyckor (LSO)
FÖRORDNING Föreskrifter ALLMÄNNA RÅD STANDARD - SEK 5

6 Allt kommer nu att bli krångligt, jobbigt och komplext!
6

7 Vilka förväntas göra vad?
Alla bör bedriva ett systematiskt brand- skyddsarbete Vissa bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete För vissa byggnader eller anläggningar ska skriftlig redogörelse lämnas till kommunen Tillsyn kan ske vid alla objekt, kommunen bedömer behovet 7

8 Vilka system finns på marknaden?
Näsa Öra Mun Öga 8

9 Begrepp – lagar – förordningar – föreskrifter
Brandskyddsdokumentation, brandskyddsbeskrivning, projekteringsanvisning för brandskyddet, riskinventering med åtgärdsförslag, skriftlig redogörelse, skriftlig redogörelse för brandskyddet, brandskydds redogörelse, brandskyddsrapport, brandskyddsplan, brandskyddsritning, brandskyddskontroll, serviceritning, plintritning, brandritning Särskild tillsyn, egen tillsyn, övrig tillsyn, systematiskt brandskyddsarbete, organisatoriskt brandskydd, brandskydds installationer, insatsplanering, utrymnings planer, kontrollplaner, brandpost, inomhus brandpost, orienteringsritningar, service ritningar, räddningsvägar, brandfarlig vara, farliga ämnen, egenkontroll, internkontroll, brandkontroll, brandskyddsansvarig, brand ombud, anläggningsskötare, brandlarm, automatiskt brandlarm, utrymningslarm, försäkringsanläggning, myndighetsanläggning, frivillig anläggning, brandtillbud, brandsläckare, handbrandsläckare, besiktning, brandbesiktning, kvartalsprovning, revisionsbesiktning, servicerapport Lagar Lag om Skydd mot Olyckor, SFS 2003:778 Förordningar Arbetsmiljöförordningen, 1977:1166 Föreskrifter Arbetsmiljöverket Föreskrifter Statens Räddningsverk Föreskrifter om skriftlig redogörelse av brandskyddet, SRVFS 2003:10 Allmänna råd Systematiskt Brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 Försäkringskrav Automatiskt Brandlarm, SBF 110:6 Svensk Standard Signaltyper för utrymning, SS (2) EU Direktiv EU – Guidelines Rekommendationer Utrymningslarm, SBF 2003

10 Systematiskt brandskyddsarbete - kedjan som
skyddar din verksamhet Mål och strategi Uppföljning & - Ari utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutrednin g Brandfarlig vara Regler & rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet 10

11 Välj ditt mål med brandskyddsarbetet?
Mycket väl fungerande Väl fungerande Tillfredställande Bristfälligt Mycket bristfälligt Oacceptabelt

12 Summa och bedömning av ditt
brandskyddsarbete? Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhanterin g 1. 7. Tillbuds & olycksutredni ng Brandfarlig vara 2. 8. Regler& rutiner Organisation & resurser 3. 9. Utbildning & övning Nödlägeshan tering Egenkontroll av brandskyddet 4. 10. 11. 12. Summa:

13 Systematiskt brandskyddsarbete - Kedjan som
skyddar din verksamhet Mål och strategi Uppföljning & - Ari utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutrednin g Brandfarlig vara Regler & rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet 13

14 Mål och strategi 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

15 Tekniskt brandskydd 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

16 Riskhantering 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

17 Brandfarlig Vara 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

18 Organisation och resurser
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

19 Nödlägeshantering 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

20 Egenkontroll av brandskyddet
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

21 Utbildning och övningar
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & oycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

22 Regler och rutiner 1 2 3 4 5 Tagen-fastställd och välkänd
Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

23 Tillbud och olycksutredningar
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

24 Underhåll – besiktningar och tillsyn
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

25 Uppföljning och utvärdering
Tagen-fastställd och välkänd Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övning Nödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet

26 Slutsumma och resultat
Mycket väl fungerande Väl fungerande 1 - 12 Tillfredställande 13-21 Bristfälligt 22- 28 Mycket bristfälligt 29-45 Oacceptabelt 46-60

27 Riskmatris Skadebegränsande 27

28 Riskmatris fortsättning
Skadebegränsande Oacceptabel risk Utred vidare Acceptabelt 28 28 28

29 Sammanfattning och utvärdering
29 29

30 Ärlighet | Vaksamhet | Hjälpsamhet


Ladda ner ppt "Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser