Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Förbundet för Kvalitet Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Förbundet för Kvalitet Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Förbundet för Kvalitet Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete

2 Presentation Mats Egebrant Brandingenjör / Key Account Manager Securitas Sverige AB Brand & Räddning

3 Securitasär kunskapsledande

4 Kinom Systematiskt Brandskyddsarbete

5 5 ALLMÄNNA RÅD STANDARD - SEK Lag om Skydd mot olyckor (LSO) LAG FÖRORDNING Föreskrifter

6 6 Allt kommer nu att bli krångligt, jobbigt och komplext!

7 7 Vilka förväntas göra vad? Alla bör bedriva ett systematiskt brand- skyddsarbete Vissa bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete För vissa byggnader eller anläggningar ska skriftlig redogörelse lämnas till kommunen Tillsyn kan ske vid alla objekt, kommunen bedömer behovet

8 Vilka system finns på marknaden? NäsaÖra M un Ö ga 8

9 Begrepp– lagar – förordningar – föreskrifter Brandskyddsdokumentation, brandskyddsbeskrivning, projekteringsanvisning för brandskyddet, riskinventering med åtgärdsförslag, skriftlig redogörelse, skriftlig redogörelse för brandskyddet, brandskydds redogörelse, brandskyddsrapport, brandskyddsplan, brandskyddsritning, brandskyddskontroll, serviceritning, plintritning, brandritning Särskild tillsyn, egen tillsyn, övrig tillsyn, systematiskt brandskyddsarbete, organisatoriskt brandskydd, brandskydds installationer, insatsplanering, utrymnings planer, kontrollplaner, brandpost, inomhus brandpost, orienteringsritningar, service ritningar, räddningsvägar, brandfarlig vara, farliga ämnen, egenkontroll, internkontroll, brandkontroll, brandskyddsansvarig, brand ombud, anläggningsskötare, brandlarm, automatiskt brandlarm, utrymningslarm, försäkringsanläggning, myndighetsanläggning, frivillig anläggning, brandtillbud, brandsläckare, handbrandsläckare, besiktning, brandbesiktning, kvartalsprovning, revisionsbesiktning, servicerapport Lagar Lag om Skydd mot Olyckor, SFS 2003:778 Förordningar Arbetsmiljöförordningen, 1977:1166 Föreskrifter Arbetsmiljöverket Föreskrifter Statens Räddningsverk Föreskrifter om skriftlig redogörelse av brandskyddet, SRVFS 2003:10 Allmänna råd Systematiskt Brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 Försäkringskrav Automatiskt Brandlarm, SBF 110:6 Svensk Standard Signaltyper för utrymning, SS 031711(2) EU Direktiv EU – Guidelines Rekommendationer Utrymningslarm, SBF 2003

10 Systematiskt brandskyddsarbete - kedjan som skyddardin verksamhet Tillbuds & olycksutrednin g Regler & rutiner Underhåll, besiktning och tillsyn Utbildning & övning Uppföljning & - Ari utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Nödlägeshanterin g Tekniskt brandskyd d Organisation & resurser Riskhanterin g Brandfarlig vara 10

11 Välj ditt mål med brandskyddsarbetet? Mycket väl fungerande Väl fungerande Tillfredställande Bristfälligt Mycket bristfälligt Oacceptabelt

12 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhanterin g 7. 1. Tillbuds & olycksutredni ng Brandfarlig vara 8. 2. Regler& rutiner Organisation & resurser 9. Utbildning & övning Nödlägeshan tering 3. Egenkontroll av brandskyddet 10. 4. 11. 12. Summa: Summa och bedömning av ditt brandskyddsarbete?

13 Systematiskt brandskyddsarbete - Kedjan som skyddardin verksamhet Tillbuds & olycksutrednin g Regler & rutiner Underhåll, besiktning och tillsyn Utbildning & övning Uppföljning & - Ari utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Nödlägeshanterin g Tekniskt brandskyd d Organisation & resurser Riskhanterin g Brandfarlig vara 13

14 Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övningNödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5

15 Tekniskt brandskydd Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övningNödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5

16 Riskhantering Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övningNödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5

17 Brandfarlig Vara Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övningNödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5

18 Organisation och resurser Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

19 Nödlägeshantering Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

20 Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

21 Utbildning och övningar Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & oycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

22 Regler och rutiner Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

23 Tillbud och olycksutredningar Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

24 Underhåll – besiktningar och tillsyn Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5 Tillbuds & olycksutredning Underhåll, besiktning och tillsyn Regler& rutiner Utbildning & övning Uppföljning & utvärdering Mål och strategi Egenkontroll av brandskyddet Tekniskt brandskydd Nödlägeshantering Organisation & resurser Riskhantering Brandfarlig vara

25 Uppföljning och utvärdering Mål och strategi Uppföljning & utvärdering Tekniskt brandskydd Underhåll, besiktning och tillsyn Riskhantering Tillbuds & olycksutredning Brandfarlig vara Regler& rutiner Organisation & resurser Utbildning & övningNödlägeshantering Egenkontroll av brandskyddet Tagen-fastställd och välkänd 0 Tagen- fastställd ej välkänd 1 Tagen – fastställd ej förmedlad 2 Arbetet påbörjat 3 Arbetet ej påbörjat – planerat 4 Ej planerat 5

26 Slutsumma och resultat Mycket väl fungerande 0 Väl fungerande 1 - 12 Tillfredställande 13-21 Bristfälligt 22- 28 Mycket bristfälligt 29-45 Oacceptabelt 46-60

27 Riskmatris Skadebegränsande 27

28 28 Riskmatris fortsättning Skadebegränsande Oacceptabel risk Utred vidare Acceptabelt

29 29 Sammanfattning och utvärdering

30 Ärlighet | Vaksamhet | Hjälpsamhet www.securitas.se


Ladda ner ppt "Svenska Förbundet för Kvalitet Krav inom Systematiskt Brandskyddsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser