Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adress: Uppdaterad: Landskrona Räddningstjänst Motorgatan 4 261 51 Landskrona 2013-05-14 = Insatsplan förvaras här N.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adress: Uppdaterad: Landskrona Räddningstjänst Motorgatan 4 261 51 Landskrona 2013-05-14 = Insatsplan förvaras här N."— Presentationens avskrift:

1 Adress: Uppdaterad: Landskrona Räddningstjänst Motorgatan 4 261 51 Landskrona 2013-05-14 = Insatsplan förvaras här N

2 PlanFlikBlad Innehållsförteckning11 Symbolförteckning12 Objektsinformation13 Situationsritning24 Planritningar Huvudbyggnad0 (markplan)35 Övningshus0 (markplan)46 - ll -147 248 Byggnad 359 - ll -0 (markplan)510 - ll -1511 Byggnad 4612 - ll -0 (markplan)613 - ll -1614 - ll -2615 Byggnad 4716 - ll -0 (markplan)717 - ll -1718 - ll -2719 - ll -3720 PlanFlikBlad Byggnad 5821 - ll -0 (markplan)822 - ll -1823 - ll -2824 Byggnad 6925 - ll -0 (markplan)926 Byggnad 71027 - ll -0 (markplan)1028 XXX1129 - ll -1130 XXXX1231 - ll -1232 XXXXX1333 34 35 36 37 Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

3 Angreppsväg - Utifrån Brytpunkt Centralapparat Skydda objekt Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Mekanisk ventilation, don för öppning Brandcellsgräns EI120 Anslutningsdon skum Brandcellsgräns EI60 Brandpost Brandförsvarstablå Uppsamlingsplats Återsamlingsplats Brandcellsgräns EI30 Nyckelskåp Särskilda brandrisker Varning 1, 2, 3 Allmän varning Laser Högspänning Brandutrustning Inomhusbrandpost Ventil 1, 2, 3 Stigarledning uttag Koldioxid Stigarledning matning Handbrandsläckare Inert gassläckanläggning Sprinklercentral, vatten Röklucka, auto. öppning Don, öppning röklucka Röklucka i mark Röklucka Ledningsplats Uppställningsplats tankfordon Uppställningsplats hävare Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats släckfordon Uppställningsplats stegfordon Undercentral Stigarledning (situationsplan) Sprinklercentral, annat släckmedel Här är du Sprinklercentral Sprinkler Hinder Grind Räddningsväg/Brandväg Symboler Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Klass 8, Frätande ämnen Klass 7, Radioaktiva ämnen Klass 6.2, Smittförande ämnen Klass 6.1, Giftiga ämnen, Klass 5.2, Organiska peroxider Klass 5.1, Oxiderande ämnen Klass 4.3, Utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt vatten Klass 4.2, Självantändande ämnen Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Klass 3, Brandfarliga vätskor Klass 2, Gaser Klass 1, Explosiva ämne & föremål Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2 EX-klassat område

4 Byggnadsinformation Adress: Motorgatan 4 Fastighetsbeteckning: Termostaten 3 Stad: Landskrona Byggnadsår: 1995 Våningsantal: Huvudbygg. 1 vån. Övningshus. 3 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhetsinformation Verksamheter: Säkerhetsarbete. Operativt och förebyggande. Personantal (dag/natt): 30/8 Skyddsvärda objekt: Arkiv Insatsinformation Brytpunkt: Söderleden/Motorgatan Risker: Gasflaskor, komplicerade utrymmen Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på södra sidan av huvudbyggnaden. Kontaktinformation Kontaktperson 1: Nils Nilsson Telefon (dag/natt): 0418-470700 Kontaktperson 2: Anders Andersson Telefon (dag/natt): 0418-470700 Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i huvudbyggnaden. Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella Stigarledningar: Finns ej Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

5 Söderleden Motorgatan 100 m 20 m Huvudbyggnad Övningshus P Gasflaskor Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån Brandpost Brytpunkt Nyckelskåp Centralapparat Avstängning gas N Situationsritning Flik 2 / Blad 4

6 Gasflaskor Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån Nyckelskåp Centralapparat N Rökluckor Manöverdon rökluckor Skydda objekt Avstängning gas Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Verkstad/kontor/utbildningsanläggning Personantal (dag/natt): 30 / 8 Skyddsvärda objekt: Arkiv Risker: - Gasflaskor Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Styrfunktioner för räddningstjänsten: - Brandgasventilation: manuell - Utrymningslarm: automatiskt Taktik: - Gasavstängning vid huvudbyggnadens södra gavel - Ventilera 40 m 20 m Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 Brandcellsgräns EI60

7 Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral N Övningshus, plan 0 Flik 4 / Blad 6 7 m 5 m Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost

8 N Övningshus, plan 1 Flik 4 / Blad 7 7 m 5 m Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral

9 N Övningshus, plan 2 Flik 4 / Blad 8 7 m 5 m Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral


Ladda ner ppt "Adress: Uppdaterad: Landskrona Räddningstjänst Motorgatan 4 261 51 Landskrona 2013-05-14 = Insatsplan förvaras här N."

Liknande presentationer


Google-annonser