Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landskrona Räddningstjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landskrona Räddningstjänst"— Presentationens avskrift:

1 Landskrona Räddningstjänst
= Insatsplan förvaras här Adress: Motorgatan 4 Landskrona Uppdaterad:

2 Innehållsförteckning
Plan Flik Blad Innehållsförteckning 1 Symbolförteckning 2 Objektsinformation 3 Situationsritning 4 Planritningar Huvudbyggnad 0 (markplan) 5 Övningshus 6 - ll - 7 8 Byggnad 3 -1 9 10 11 Byggnad 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Plan Flik Blad Byggnad 5 -1 8 21 - ll - 0 (markplan) 22 1 23 2 24 Byggnad 6 9 25 26 Byggnad 7 10 27 28 XXX 11 29 30 XXXX 12 31 32 XXXXX 13 33 34 35 36 37 Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

3 Symboler Flik 1 / Blad 2 Symbolförteckning Här är du
Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Här är du Mekanisk ventilation, don för öppning Uppsamlingsplats Klass 1, Explosiva ämne & föremål Angreppsväg - Utifrån Brandutrustning Uppställningsplats släckfordon Klass 2, Gaser Angreppsväg - Inifrån Inomhusbrandpost Uppställningsplats stegfordon Klass 3, Brandfarliga vätskor Huvudangreppsväg Handbrandsläckare Uppställningsplats hävare Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Nyckelskåp Skydda objekt Uppställningsplats tankfordon Klass 4.2, Självantändande ämnen Centralapparat Klass 4.3, Utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt vatten Sprinkler Uppställningsplats motorspruta Undercentral Sprinklercentral Allmän varning Klass 5.1, Oxiderande ämnen Brandförsvarstablå Inert gassläckanläggning Varning 1, 2, 3 Klass 5.2, Organiska peroxider Brandpost Koldioxid Laser Klass 6.1, Giftiga ämnen, Stigarledning (situationsplan) Sprinklercentral, vatten Högspänning Klass 6.2, Smittförande ämnen Stigarledning uttag Sprinklercentral, annat släckmedel Ventil 1, 2, 3 Klass 7, Radioaktiva ämnen Stigarledning matning Särskilda brandrisker Brandcellsgräns EI120 Klass 8, Frätande ämnen Anslutningsdon skum Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Hinder Brandcellsgräns EI60 Röklucka Grind Brandcellsgräns EI30 Röklucka, auto. öppning Brytpunkt Räddningsväg/Brandväg Don, öppning röklucka Ledningsplats EX-klassat område Röklucka i mark Återsamlingsplats Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2

4 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3 Objektsinformation
Byggnadsinformation Adress: Motorgatan 4 Fastighetsbeteckning: Termostaten 3 Stad: Landskrona Byggnadsår: 1995 Våningsantal: Huvudbygg. 1 vån. Övningshus. 3 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Insatsinformation Brytpunkt: Söderleden/Motorgatan Risker: Gasflaskor, komplicerade utrymmen Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på södra sidan av huvudbyggnaden. Verksamhetsinformation Verksamheter: Säkerhetsarbete. Operativt och förebyggande. Personantal (dag/natt): 30/8 Skyddsvärda objekt: Arkiv Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i huvudbyggnaden. Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella Stigarledningar: Finns ej Kontaktinformation Kontaktperson 1: Nils Nilsson Telefon (dag/natt): Kontaktperson 2: Anders Andersson Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

5 P Huvudbyggnad Flik 2 / Blad 4 Övningshus Gasflaskor Huvudangreppsväg
Angreppsväg utifrån Brandpost Brytpunkt P Nyckelskåp N Söderleden Centralapparat Huvudbyggnad Avstängning gas Övningshus Motorgatan Situationsritning Flik 2 / Blad 4 20 m 100 m

6 Flik 3 / Blad 5 Huvudangreppsväg Angreppsväg utifrån N Gasflaskor
Nyckelskåp Centralapparat Rökluckor Manöverdon rökluckor Skydda objekt Avstängning gas Brandcellsgräns EI60 Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Verkstad/kontor/utbildningsanläggning Personantal (dag/natt): 30 / 8 Skyddsvärda objekt: Arkiv Risker: - Gasflaskor Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Styrfunktioner för räddningstjänsten: - Brandgasventilation: manuell - Utrymningslarm: automatiskt Taktik: - Gasavstängning vid huvudbyggnadens södra gavel - Ventilera Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 20 m 40 m

7 Flik 4 / Blad 6 Huvudangreppsväg N Angreppsväg utifrån
Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Övningshus, plan 0 Flik 4 / Blad 6 5 m 7 m

8 Flik 4 / Blad 7 Huvudangreppsväg N Angreppsväg utifrån
Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Övningshus, plan 1 Flik 4 / Blad 7 5 m 7 m

9 Flik 4 / Blad 8 Huvudangreppsväg N Angreppsväg utifrån
Inomhusbrandpost Handbrandsläckare Undercentral Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 3 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Övningar inom räddning Risker: - Komplicerade utrymmen Släcksystem: - Brandsläckare/Inomhusbrandpost Övningshus, plan 2 Flik 4 / Blad 8 5 m 7 m


Ladda ner ppt "Landskrona Räddningstjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser