Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Sörmlands Räddningstjänst Gatuadress, Ort Objekts nr Core Skapad/Uppdaterad Upprättad av www.mbrf.org Företags logga Xx.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Sörmlands Räddningstjänst Gatuadress, Ort Objekts nr Core Skapad/Uppdaterad Upprättad av www.mbrf.org Företags logga Xx."— Presentationens avskrift:

1 Västra Sörmlands Räddningstjänst Gatuadress, Ort Objekts nr Core Skapad/Uppdaterad Upprättad av www.mbrf.org Företags logga Xx

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst PlanFlikBlad Översiktsbild1 Innehållsförteckning11 Symbolförteckning12 Objektsinformation23 Situationsplan34 Situationsplan Flygfoto35 Planritningar4 Kontor/Mäss Vagnhall PlanFlikBlad Avstängningar5 Special6 Innehållsförteckning Flik1/Blad1

3 Västra Sörmlands Räddningstjänst Angreppsväg - Utifrån Brytpunkt Centralapparat Skydda objekt Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Mekanisk ventilation, don för öppning Brandcellsgräns EI120 Anslutningsdon för skum Brandcellsgräns EI60 Brandpost Brandförsvarstablå Uppsamlingsplats Återsamlingsplats Brandcellsgräns EI30 Nyckelskåp Särskilda brandrisker Varning 1, 2, 3 Allmän varning Laser Högspänning Brandutrustning Inomhusbrandpost Ventil 1, 2, 3 Stigarledning uttag Koldioxid Stigarledning matning Handbrandsläckare Inert gassläckanläggning Sprinklercentral, vatten Röklucka teknisk öppning Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Röklucka i mark Röklucka manuell öppning Ledningsplats Uppställningsplats tankfordon Uppställningsplats hävare Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats släckfordon Uppställningsplats stegfordon Undercentral Stigarledning Sprinklercentral, annat släckmedel Symboler Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Klass 8, Frätande ämnen Klass 7, Radioaktiva ämnen Klass 6.2, Smittförande ämnen Klass 6.1, Giftiga ämnen, Klass 5.2, Organiska peroxider Klass 5.1, Oxiderande ämnen Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Klass 4.2, Självantändande ämnen Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Klass 3, Brandfarliga vätskor Klass 2, Gaser Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Här är du Sprinklercentral Sprinkler Hinder Grind Räddningsväg/Brandväg Symbolförteckning Flik1/Blad2 Norrpil Placering Insatsplan Räddningsväg Stora värden Speciella risker

4 Västra Sörmlands Räddningstjänst Byggnadsinformation Objektsnummer :xx Nykelnummer : xx Adress: xx Fastighetsbeteckning: xx Kommun:xx Byggnadsår:xx Våningsantal: xx Bärighet: xx Sektioneringar: xx Verksamhetsinformation Verksamheter: xx Personantal (dag/natt): xx Skyddsvärda objekt: xx Insatsinformation Brytpunkt: xx Risker: xx Utrymning med hjälp av räddningstjänsten:xx Avstängningar: • EL:xx • Gas:xx • Kem:xx • Ventilation:xx • Vatten:xx • Avlopp/dagvatten:xx Taktik: xxx Kontaktinformation Kontaktperson 1: xxxxxxx(Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): xxxxx/xxxxxx Kontaktperson 2: xxxxxxx Telefon (dag/natt): xxx/xxx Brandtekniska installationer Centralapparat Placering.xx Sprinkler: xx Brandgasventilation: xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Stigarledningar: xx Objektsinformation Flik2/Blad3

5 Västra Sörmlands Räddningstjänst 0 m Situationsplan Flik3/Blad 4 m

6 Västra Sörmlands Räddningstjänst 0 m Situationsplan Flygfoto Flik3/Blad 5 m

7 Västra Sörmlands Räddningstjänst 0 m Byggnadsritningar Flik4/Blad Byggnadsinformation Byggnadsår:xx Våningsantal: xx Bärighet:xx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt:xx Risker: xx Släcksystem:xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx 6 m

8 Västra Sörmlands Räddningstjänst 0 m Byggnadsritningar Flik4/Blad 7 Byggnadsinformation Byggnadsår:xx Våningsantal:xx Bärighet:xxx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt:xx Risker: xx Släcksystem:xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx m

9 Västra Sörmlands Räddningstjänst Avstängningar Flik5/Blad XX

10 Västra Sörmlands Räddningstjänst Special Flik6/Blad XX


Ladda ner ppt "Västra Sörmlands Räddningstjänst Gatuadress, Ort Objekts nr Core Skapad/Uppdaterad Upprättad av www.mbrf.org Företags logga Xx."

Liknande presentationer


Google-annonser