Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2009-09-22 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2009-09-22 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2009-09-22 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här

2 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 PlanFlikBlad Översiktsbild1 Symbolförteckning12 Objektsinformation13 Situationsritning24 Planritningar Byggnad 135 Byggnad 246 - ll -447 348 249 1 (markplan)410 - ll -0411 Byggnad 3512 - ll -2513 - ll -1 (markplan)514 - ll -0515 Byggnad 4 (lager) - ll -2616 - ll -1 (markplan)617 - ll -0618 - ll -619 Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1 PlanFlikBlad Byggnad 5 (admin.)720 - ll -3721 - ll -2722 - ll -1 (markplan)723 Byggnad 6824 - ll -1 (markplan)825 Byggnad 7 (truckladdning)926 - ll -1 (markplan)927 Lossningsplats1028 - ll -1 (markplan)1029 CisternparkNorra1130 - ll -Södra1131 XXX1232 33 34 35 36 (Avstängningar)XXX Innehållsförteckning

3 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2 Angreppsväg - Utifrån Brytpunkt Centralapparat Skydda objekt Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Mekanisk ventilation, don för öppning Brandcellsgräns EI120 Anslutningsdon för skum Brandcellsgräns EI60 Brandpost Brandförsvarstablå Uppsamlingsplats Återsamlingsplats Brandcellsgräns EI30 Nyckelskåp Särskilda brandrisker Varning 1, 2, 3 Allmän varning Laser Högspänning Brandutrustning Inomhusbrandpost Ventil 1, 2, 3 Stigarledning uttag Koldioxid Stigarledning matning Handbrandsläckare Inert gassläckanläggning Sprinklercentral, vatten Röklucka teknisk öppning Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Röklucka i mark Röklucka manuell öppning Ledningsplats Uppställningsplats tankfordon Uppställningsplats hävare Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats släckfordon Uppställningsplats stegfordon Undercentral Stigarledning Sprinklercentral, annat släckmedel Symboler Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Klass 8, Frätande ämnen Klass 7, Radioaktiva ämnen Klass 6.2, Smittförande ämnen Klass 6.1, Giftiga ämnen, Klass 5.2, Organiska peroxider Klass 5.1, Oxiderande ämnen Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Klass 4.2, Självantändande ämnen Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Klass 3, Brandfarliga vätskor Klass 2, Gaser Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Här är du Sprinklercentral Sprinkler Hinder Grind Räddningsväg/Brandväg

4 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3 Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Skyddsvärda objekt: Arkiv Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan/Kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Kontor plan 2 Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pulveraggregat finns i maskinförråd. Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Kontaktperson 2: Tore Nilsson Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella Stigarledningar: Finns ej Objektsinformation

5 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Situationsritning Flik 2 / Blad 4 Huvudbyggnad Öppet lager Maskinförråd N 50 m 100 m Dieselcistern 6000 lit Öppet lager – virkeslager, hög brandbelastning EI60

6 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Utställning/konferens Personantal (dag/natt): 20 / 0 Skyddsvärda objekt: Arkiv/serverrum Risker: •Brandfarlig gas, plan 1 Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: •Brandgasventilation: manuell •Utrymningslarm: automatiskt Taktik: •Gasavstängning vid huvudentré •Ventilera 10 m 50 m N EI60

7 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 EI60 N 10 m 50 m Byggnadsinformation Våning: 2 av 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): 20 - 0 Skyddsvärda objekt: Arkiv, Serverrum Risker: Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: •Brandgasventilation, manuellt •Utrymningslarm, internt Taktik:

8 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 Byggnadsinformation Våning: 1 av 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): 15 - 0 •Produktion 10 st •Kontor 5 st Skyddsvärda objekt:: Arkiv, Serverrum Risker: •Acetylen •Naturgas 4 bar Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: •Brandgasventilation, manuellt •Utrymningslarm, internt Taktik: •Gasavstängning vid huvudentré •Ventilera N 10 m 50 m EI60 EI30 EI60

9 Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten Syd Version 2.7 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2009-09-22 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här."

Liknande presentationer


Google-annonser