Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan"— Presentationens avskrift:

1 Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan
= Insatsplan förvaras här 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp)

2 Innehållsförteckning
Plan Flik Blad Översiktsbild 1 Symbolförteckning 2 Objektsinformation 3 Situationsritning 4 Planritningar Byggnad 1 5 Byggnad 2 6 - ll - 7 8 9 1 (markplan) 10 11 Byggnad 3 12 13 14 15 Byggnad 4 (lager) 16 17 18 -1 19 Plan Flik Blad Byggnad 5 (admin.) 7 20 - ll - 3 21 2 22 1 (markplan) 23 Byggnad 6 8 24 25 Byggnad 7 (truckladdning) 9 26 27 Lossningsplats 10 28 29 Cisternpark Norra 11 30 Södra 31 XXX 12 32 33 34 35 36 (Avstängningar) X XX Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

3 Symboler Flik 1 / Blad 2 Symbolförteckning
Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Mekanisk ventilation, don för öppning Här är du Uppsamlingsplats Uppställningsplats släckfordon Angreppsväg - Utifrån Brandutrustning Uppställningsplats stegfordon Angreppsväg - Inifrån Inomhusbrandpost Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Huvudangreppsväg Handbrandsläckare Uppställningsplats hävare Nyckelskåp Uppställningsplats tankfordon Skydda objekt Klass 2, Gaser Klass 3, Brandfarliga vätskor Centralapparat Uppställningsplats motorspruta Sprinkler Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Undercentral Sprinklercentral Allmän varning Klass 4.2, Självantändande ämnen Brandförsvarstablå Inert gassläckanläggning Varning 1, 2, 3 Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Brandpost Koldioxid Laser Stigarledning Sprinklercentral, vatten Klass 5.1, Oxiderande ämnen Högspänning Sprinklercentral, annat släckmedel Stigarledning uttag Ventil 1, 2, 3 Klass 5.2, Organiska peroxider Stigarledning matning Särskilda brandrisker Brandcellsgräns EI120 Klass 6.1, Giftiga ämnen, Hinder Klass 6.2, Smittförande ämnen Anslutningsdon för skum Brandcellsgräns EI60 Grind Röklucka manuell öppning Klass 7, Radioaktiva ämnen Brandcellsgräns EI30 Röklucka teknisk öppning Brytpunkt Klass 8, Frätande ämnen Räddningsväg/Brandväg Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Ledningsplats Återsamlingsplats Röklucka i mark Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2

4 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3 Insatsinformation
Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan/Kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Kontor plan 2 Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pulveraggregat finns i maskinförråd. Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Skyddsvärda objekt: Arkiv Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella Stigarledningar: Finns ej Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): Kontaktperson 2: Tore Nilsson Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

5 N Flik 2 / Blad 4 Dieselcistern 6000 lit Öppet lager – virkeslager,
hög brandbelastning N Maskinförråd EI60 Huvudbyggnad Öppet lager Situationsritning Flik 2 / Blad 4 50 m 100 m

6 N Flik 3 / Blad 5 Byggnadsinformation Huvudbyggnad Byggnadsår: 1954
Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Utställning/konferens Personantal (dag/natt): 20 / 0 Skyddsvärda objekt: Arkiv/serverrum Risker: Brandfarlig gas, plan 1 Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: Brandgasventilation: manuell Utrymningslarm: automatiskt Taktik: Gasavstängning vid huvudentré Ventilera N EI60 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 10 m 50 m

7 N Flik 3 / Blad 6 Byggnadsinformation Huvudbyggnad, plan 2
Våning: 2 av 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): Skyddsvärda objekt: Arkiv, Serverrum Risker: Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: Brandgasventilation, manuellt Utrymningslarm, internt Taktik: N EI60 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 10 m 50 m

8 N Flik 3 / Blad 7 Byggnadsinformation Huvudbyggnad, plan 1
Våning: 1 av 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): Produktion 10 st Kontor 5 st Skyddsvärda objekt:: Arkiv, Serverrum Risker: Acetylen Naturgas 4 bar Släcksystem: Styrfunktioner för räddningstjänsten: Brandgasventilation, manuellt Utrymningslarm, internt Taktik: Gasavstängning vid huvudentré Ventilera N EI60 EI30 EI60 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 10 m 50 m

9 Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX


Ladda ner ppt "Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan"

Liknande presentationer


Google-annonser