Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan"— Presentationens avskrift:

1 Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan
= Insatsplan förvaras här 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp)

2 Innehållsförteckning
Plan Flik Blad Översiktsbild 1 Symbolförteckning 2 Objektsinformation 3 Situationsritning 4 Planritningar Byggnad 1 5 Byggnad 2 6 - ll - 7 8 9 1 (markplan) 10 11 Byggnad 3 12 13 14 15 Byggnad 4 (lager) 16 17 18 -1 19 Plan Flik Blad Byggnad 5 (admin.) 7 20 - ll - 3 21 2 22 1 (markplan) 23 Byggnad 6 8 24 25 Byggand 7 (truckladdn.) 9 26 27 Lossningsplats 10 28 29 Cisternpark Norra 11 30 Södra 31 XXX 12 32 33 34 35 36 (Avstängningar) X XX Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

3 Symboler Flik 1 / Blad 2 Symbolförteckning Stigarledning
Angreppsväg - Utifrån Högspänning Angreppsväg - Inifrån Allmän varning Sprinklercentral, vatten Sprinklercentral, annat släckmedel Huvudangreppsväg Varning 1, 2, 3 Röklucka manuell öppning Centralapparat Varning 4, 5, 6 Röklucka don för manuell öppning Undercentral Varning 7, 8, 9 Röklucka teknisk öppning Brytpunkt Särskilda brandrisker Ventil Röklucka i mark Skydda objekt Brandteknisk ventilation Ventil 1, 2 Ledningsplats Uppställningsplats släckfordon Brandpost Ventil 3, 4 Uppställningsplats stegfordon Brandförsvarstablå Ventil 5 Anslutnignsdon för skum Brandutrustning Uppställningsplats hävare Uppställningsplats tankfordon Brandcellsgräns EI120 Inomhusbrandpost Uppställningsplats motorspruta Brandcellsgräns EI60 Handbrandsläckare Brandcellsgräns EI30 Inert gassläckanläggning Nyckelskåp Koldioxid Återsamlingsplats Stigarledning uttag Uppsamlingsplats Stigarledning matning Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2

4 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3 Insatsinformation
Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan / kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning: Internt utrymningslarm, återsamlingsplats personalparkering Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pullveraggregat finns i maskinförråd. Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Prioriterade verksamheter: Arkiv Brandtekniska installationer Centralapparat: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner: Manuella Stigarledningar: Finns ej Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): Kontaktperson 2: Tore Nilsson Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

5 N Flik 2 / Blad 4 Dieselcistern 6000 lit
Hög brandbelastning, virkeslager N Maskinförråd EI60 Huvudbyggnad Öppet lager Situationsritning Flik 2 / Blad 4 50 m 100 m

6 N Flik 3 / Blad 5 Byggnadsinformation Huvudbyggnad Byggnadsår: 1954
Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Utställning/konferens Personantal (dag/natt): Prioriterad verksamhet: Arkiv/serverrum Risker: Brandfarlig gas, plan 1 Släcksystem: Styrfunktioner: Brandgasventilation: manuell Utrymningslarm: automatiskt Taktik: Gasavstängning vid huvudentré Ventilera N EI60 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 10 m 50 m

7 N Flik 3 / Blad 6 Byggnadsinformation Huvudbyggnad, plan 2
Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum Risker: Släcksystem: Styrfunktioner: Brandgasventilation, manuellt Utrymningslarm, internt Taktik: N EI60 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 10 m 50 m

8 N Flik 3 / Blad 7 Byggnadsinformation Huvudbyggnad, plan 1
Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): Produktion 10 st Kontor 5 st Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum Risker: Acetylen Naturgas 4 bar Släcksystem: Styrfunktioner: Brandgasventilation, manuellt Utrymningslarm, internt Taktik: Gasavstängning vid huvudentré Ventilera N EI60 EI30 EI60 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 10 m 50 m

9 Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX

10 Objektsnummer (Core): Adress (Ort): Uppdaterad:


Ladda ner ppt "Genarps Lådfabrik AB N Kamrergatan Kontoristgatan"

Liknande presentationer


Google-annonser