Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2008-06-16 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2008-06-16 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2008-06-16 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här

2 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 PlanFlikBlad Översiktsbild1 Symbolförteckning12 Objektsinformation13 Situationsritning24 Planritningar Byggnad 135 Byggnad 246 - ll -447 348 249 1 (markplan)410 - ll -0411 Byggnad 3512 - ll -2513 - ll -1 (markplan)514 - ll -0515 Byggnad 4 (lager) - ll -2616 - ll -1 (markplan)617 - ll -0618 - ll -619 Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1 PlanFlikBlad Byggnad 5 (admin.)720 - ll -3721 - ll -2722 - ll -1 (markplan)723 Byggnad 6824 - ll -1 (markplan)825 Byggand 7 (truckladdn.)926 - ll -1 (markplan)927 Lossningsplats1028 - ll -1 (markplan)1029 CisternparkNorra1130 - ll -Södra1131 XXX1232 33 34 35 36 (Avstängningar)XXX Innehållsförteckning

3 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2 Angreppsväg - Utifrån Brytpunkt Centralapparat Skydda objekt Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Brandteknisk ventilation Brandcellsgräns EI120 Anslutnignsdon för skum Brandcellsgräns EI60 Brandpost Brandförsvarstablå Uppsamlingsplats Återsamlingsplats Brandcellsgräns EI30 Nyckelskåp Högspänning Varning 7, 8, 9 Varning 4, 5, 6 Särskilda brandrisker Allmän varning Varning 1, 2, 3 Ventil Brandutrustning Ventil 5 Inomhusbrandpost Ventil 1, 2 Ventil 3, 4 Stigarledning uttag Koldioxid Stigarledning matning Handbrandsläckare Inert gassläckanläggning Sprinklercentral, vatten Röklucka teknisk öppning Röklucka don för manuell öppning Röklucka i mark Röklucka manuell öppning Ledningsplats Uppställningsplats tankfordon Uppställningsplats hävare Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats släckfordon Uppställningsplats stegfordon Undercentral Stigarledning Sprinklercentral, annat släckmedel Symboler

4 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3 Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Prioriterade verksamheter: Arkiv Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan / kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning: Internt utrymningslarm, återsamlingsplats personalparkering Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pullveraggregat finns i maskinförråd. Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Kontaktperson 2: Tore Nilsson Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Brandtekniska installationer Centralapparat: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner: Manuella Stigarledningar: Finns ej Objektsinformation

5 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Situationsritning Flik 2 / Blad 4 Huvudbyggnad Öppet lager Maskinförråd N 50 m 100 m Dieselcistern 6000 lit Hög brandbelastning, virkeslager EI60

6 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhet: Utställning/konferens Personantal (dag/natt): 0 - 20 Prioriterad verksamhet: Arkiv/serverrum Risker: •Brandfarlig gas, plan 1 Släcksystem: Styrfunktioner: •Brandgasventilation: manuell •Utrymningslarm: automatiskt Taktik: •Gasavstängning vid huvudentré •Ventilera 10 m 50 m N EI60

7 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 EI60 N 10 m 50 m Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): 0 - 20 Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum Risker: Släcksystem: Styrfunktioner: •Brandgasventilation, manuellt •Utrymningslarm, internt Taktik:

8 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 Byggnadsinformation Byggnadsår: 1954 Våningsantal: 2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60/EI30 Verksamhet: Produktion Personantal (dag/natt): •Produktion 10 st •Kontor 5 st Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum Risker: •Acetylen •Naturgas 4 bar Släcksystem: Styrfunktioner: •Brandgasventilation, manuellt •Utrymningslarm, internt Taktik: •Gasavstängning vid huvudentré •Ventilera N 10 m 50 m EI60 EI30 EI60

9 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX

10 Räddningstjänsten Syd Version 2.2 0 m Objektsnummer (Core): Adress (Ort): Uppdaterad:


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten Syd Version 2.2 Genarps Lådfabrik AB N 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2008-06-16 Kamrergatan Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här."

Liknande presentationer


Google-annonser