Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G I S Strate Hur skaffar man data? 10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G I S Strate Hur skaffar man data? 10."— Presentationens avskrift:

1 G I S Strate Hur skaffar man data? 10

2 Den största dataleverantören till en organisations GIS-verksamhet är i regel organisationen själv!!
Strate

3 ’Startpaketet’ – det första steget – de viktigaste baserna att börja med (kommunex)
Bakgrunds- Innevånar- karta information ID Fastighets- Adresser information ID – vanligen koordinater, fastighetsbet, adress el likn G I S Strate 7

4 ’Startpaketet’ – det andra steget – att öka användningen
Bakgrunds- Innevånar- karta information ID Fastighets- Adresser information Trafik Ledningsnät Institutioner Kommunikationer Ytvatten/ vattentäkter Lediga bostäder, lokaler Byggnader/lägenheter Verksamhet Näringsidkare Natur/kulturmiljö G I S Strate 7

5 Ta till vara det som redan finns digitalt
Planinformation mm hos länsstyrelsen (alla bestämmelseskikt, riksintressen mm) Information om jordbruksförhållanden hos länsstyrelsen Det gemensamma länspaketet med kartdata Organisationens egna digitala information Fastighetsdata från Lantmäteriet Kommuninnevånarregistret G I S Strate

6 Behov av åtgärder för att tillvarata det som finns
Lagringsutrymme – ny server med serverprogramvara? Skaffa programvara för TittskåpsGIS, installera, utbilda Lokalt abonnemang på fastighetsdata – programvarumodul Göra KIR tillgängligt – programvarumodul + avidentifiering GIS-anpassa fastighetskarta, terrängkarta, översiktskarta, primärkarta ”Ta hem” tillgänglig data från länsstyrelsen Skaffa ortofoto i form av ”terrängmask” för överlagring på kartbild G I S Strate

7 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex
Skolors och förskolors läge, lokaler, klasser Äldreboende, hemtjänstcentraler, vårdinrättningar, utsändning av färdig mat, livsmedel mm Miljö- och hälsoskydd, tillsynsobjekt Trafikolyckor, incidenter Ledningskartor Bygglovshandlingar, bygglovsarkiv, gamla detaljplaner G I S Strate

8 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex
Busslinjenät Färdtjänstkunder Vattentäkter, brunnar, avrinningsområden för ytvatten Sophämtning Underhåll av vägar, gator, grönområden, lekplatser Tillgång till service i gles- och landsbygd Egna nya teman Kommunens viljeinriktning uttryckt i kartor med förklarande text G I S Strate

9 Redigera data GIS-anpassa Kvalitetsmärka Behörighetsbestämma
Tillgängliggöra Ta hand om allt analogt Skapa kopplingarna mellan olika informationsslag om samma objekt (koordinat, adress, ”ägare”) G I S Strate

10 Exempel på tilläggsdata - räddningstjänst
Planering och besiktning Insatskartor och optimering Besiktning av allmänna lokaler Kartlägga naturolycksområden översvämning, rasrisk Hur många drabbas? G I S Strate

11 Exempel på tilläggsdata - räddningstjänst
Akuta situationer Snabbt tillgång till information! Insatsplaner för allmänna byggnader Trafikdirigering Snabbaste vägen till olyckan? Var brinner det? Skogsbränder Närmaste insatsfordon G I S Strate

12 Miljö – Etablering av ny verksamhet
Placering av nya industrier känsliga jordarter? ej för nära tät bebyggelse Påverkansanalyser hur påverkar vägarna landskapet? Vattenplanering Förändringsstudier G I S Strate

13 Vattenplanering Radonhalter i vatten Mönster i fördelningen
Överensstämmelse med berggrunden G I S Strate

14 Förändringsstudier År 1 År 2 Var har förändringar skett mellan två tidpunkter? Objektsövervakning Avverkning inom skyddade områden? Här har förändringar skett! G I S Strate

15 Turism Svarta pisten i ditt vardagsrum!
Marknadsföring på Internet med GIS Presentation med bilder, videofilmer i 2 D eller 3 D Var finns kringliggande attraktioner? Koppla till bokningscentral G I S Strate

16 Marknadsföring Besöksstatistik
Hur många har besökt turistmålen under ett år? Presentera statistik på karta Riktade reklamutskick Var finns mina kunder? Vilka kan vara intresserade av just denna information? Sök ut de som bor inom 5 mils radie G I S Strate

17 Dagens problem hos nästan alla
Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen? Hur får jag in data i systemet? Vad händer vid byte av system, dataleverantör? Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1 ? Vi har olika bilder av verkligheten! G I S Strate

18 Lösningen Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data Förv 1 Förv 2 Förv 3 ! Bolag 1 Förv 4 Politiker G I S Strate

19 Stanli medverkar till att göra dataöverföring….
Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1 Förv 1 Förv 2 Förv 3 Stanli- metoden ? ! Bolag 1 Förv 4 Politiker …enklare, säkrare, billigare G I S Strate

20 Standardiserad data Bättre grepp om egna data
Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden G I S Strate

21 Förutsättningar för standardiserad data
Gemensamma verksamhetsbegrepp Gemensamma informationsmodeller Gemensamma språk (för verksamhetsbegrepp och informationsmodeller) Gemensamt överföringsformat Ger fungerande kommunikation! G I S Strate


Ladda ner ppt "G I S Strate Hur skaffar man data? 10."

Liknande presentationer


Google-annonser