Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10. Den största dataleverantören till en organisations GIS- verksamhet är i regel organisationen själv!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10. Den största dataleverantören till en organisations GIS- verksamhet är i regel organisationen själv!!"— Presentationens avskrift:

1 10

2 Den största dataleverantören till en organisations GIS- verksamhet är i regel organisationen själv!!

3 ’Startpaketet’ – det första steget – de viktigaste baserna att börja med (kommunex) Bakgrunds-Innevånar- kartainformation ID Fastighets-Adresser information ID – vanligen koordinater, fastighetsbet, adress el likn

4 ’Startpaketet’ – det andra steget – att öka användningen Bakgrunds-Innevånar- kartainformation ID Fastighets-Adresser information TrafikLedningsnätInstitutionerKommunikationer Byggnader/lägenheter Verksamhet Näringsidkare Natur/kulturmiljö Ytvatten/ vattentäkter Lediga bostäder, lokaler

5 Ta till vara det som redan finns digitalt Planinformation mm hos länsstyrelsen (alla bestämmelseskikt, riksintressen mm) Information om jordbruksförhållanden hos länsstyrelsen Det gemensamma länspaketet med kartdata Organisationens egna digitala information Fastighetsdata från Lantmäteriet Kommuninnevånarregistret

6 Behov av åtgärder för att tillvarata det som finns Lagringsutrymme – ny server med serverprogramvara? Skaffa programvara för TittskåpsGIS, installera, utbilda Lokalt abonnemang på fastighetsdata – programvarumodul Göra KIR tillgängligt – programvarumodul + avidentifiering GIS-anpassa fastighetskarta, terrängkarta, översiktskarta, primärkarta ”Ta hem” tillgänglig data från länsstyrelsen Skaffa ortofoto i form av ”terrängmask” för överlagring på kartbild

7 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex Skolors och förskolors läge, lokaler, klasser Äldreboende, hemtjänstcentraler, vårdinrättningar, utsändning av färdig mat, livsmedel mm Miljö- och hälsoskydd, tillsynsobjekt Trafikolyckor, incidenter Ledningskartor Bygglovshandlingar, bygglovsarkiv, gamla detaljplaner

8 Skapa ny data – gå från analogt till digitalt - ex Busslinjenät Färdtjänstkunder Vattentäkter, brunnar, avrinningsområden för ytvatten Sophämtning Underhåll av vägar, gator, grönområden, lekplatser Tillgång till service i gles- och landsbygd Egna nya teman Kommunens viljeinriktning uttryckt i kartor med förklarande text

9 Redigera data GIS-anpassa Kvalitetsmärka Behörighetsbestämma Tillgängliggöra Ta hand om allt analogt Skapa kopplingarna mellan olika informationsslag om samma objekt (koordinat, adress, ”ägare”)

10 Exempel på tilläggsdata - räddningstjänst Planering och besiktning Insatskartor och optimering Besiktning av allmänna lokaler Kartlägga naturolycksområden –översvämning, rasrisk Hur många drabbas?

11 Exempel på tilläggsdata - räddningstjänst Akuta situationer Snabbt tillgång till information! –Insatsplaner för allmänna byggnader Trafikdirigering –Snabbaste vägen till olyckan? –Var brinner det? –Skogsbränder –Närmaste insatsfordon

12 Miljö – Etablering av ny verksamhet Placering av nya industrier –känsliga jordarter? –ej för nära tät bebyggelse Påverkansanalyser –hur påverkar vägarna landskapet? Vattenplanering Förändringsstudier

13 Vattenplanering Radonhalter i vatten Mönster i fördelningen Överensstämmelse med berggrunden

14 Förändringsstudier År 1 År 2 Var har förändringar skett mellan två tidpunkter? Objektsövervakning Avverkning inom skyddade områden? Här har förändringar skett!

15 Turism Svarta pisten i ditt vardagsrum! Marknadsföring på Internet med GIS Presentation med bilder, videofilmer i 2 D eller 3 D Var finns kringliggande attraktioner? Koppla till bokningscentral

16 Marknadsföring Besöksstatistik –Hur många har besökt turistmålen under ett år? –Presentera statistik på karta Riktade reklamutskick –Var finns mina kunder? –Vilka kan vara intresserade av just denna information? –Sök ut de som bor inom 5 mils radie

17 Dagens problem hos nästan alla Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1 ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen? Hur får jag in data i systemet? Vad händer vid byte av system, dataleverantör? Vi har olika bilder av verkligheten!

18 Lösningen Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1 ! Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data

19 Stanli- metoden Stanli- metoden Stanli medverkar till att göra dataöverföring…. Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1Förv 1 Förv 3 Förv 2 Förv 4 Politiker Bolag 1 ! …enklare, säkrare, billigare ? ?

20 Standardiserad data Bättre grepp om egna data Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden

21 Förutsättningar för standardiserad data Gemensamma verksamhetsbegrepp Gemensamma informationsmodeller Gemensamma språk (för verksamhetsbegrepp och informationsmodeller) Gemensamt överföringsformat Ger fungerande kommunikation!


Ladda ner ppt "10. Den största dataleverantören till en organisations GIS- verksamhet är i regel organisationen själv!!"

Liknande presentationer


Google-annonser