Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G I S Strate Hur införs GIS? 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G I S Strate Hur införs GIS? 4."— Presentationens avskrift:

1 G I S Strate Hur införs GIS? 4

2 Att klarlägga inledningsvis
Möjligheter? Hot? Framgång eller misslyckande? Styrkor? Svagheter? G I S Strate

3 Tre införandesteg i processen
Steg TittskåpsGIS GIS-stöd för någon specifik verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd Steg 3 - Verksamhetssystem för många G I S Strate

4 Tittskåps GIS Ta fram kartbild, zooma in – ut, panorera
Lägga redan tillverkat tematiskt skikt ovanpå kartan Ställa ett antal frågor Vem bor i fastigheten Stortorp 1:1? Var ligger fastigheten Stortorp 1:1? Vilka är grannar till fastighetsägaren för Stortorp 1:1? Hur långt är det från Stortorp 1:1 till högstadieskolan Hur många äldre än 65 år har mer än 1000 m till vårdcentralen? Hur många människor bor i kvarteren A, B, C och D i olika åldersintervall G I S Strate

5 Tittskåps GIS Alla! I den normala datorn! I det dagliga jobbet!
Kombinera bild (karta) och text (tabeller)! En dags utbildningstid! En hel del förarbete krävs! G I S Strate

6 Tittskåps GIS Bakgrundskartor Fastighetsdata TittskåpsGIS
Kommuninnevånarregistret Adresser G I S Strate

7 GIS-stöd för någon utvald verksamhet
Hålla reda på all information Sammanställa och bearbeta information Skapa kartor för olika ändamål Skapa tematiska skikt till kartorna Presentera i tryckta dokument Presentera på Internet G I S Strate

8 Ta till vara det som redan finns digitalt
Planinformation mm hos länsstyrelsen (alla bestämmelseskikt, riksintressen mm) Information om jordbruksförhållanden hos länsstyrelsen Det gemensamma länspaketet med kartdata Kommunens egna digitala information Fastighetsdata från Lantmäteriet Kommuninnevånarregistret G I S Strate

9 Behov av åtgärder för att tillvarata det som finns
Lagringsutrymme – ny server med serverprogramvara? Skaffa programvara för TittskåpsGIS, installera, utbilda Lokalt abonnemang på fastighetsdata – programvarumodul Göra KIR tillgängligt – programvarumodul + avidentifiering GIS-anpassa fastighetskarta, terrängkarta, översiktskarta, primärkarta ”Ta hem” tillgänglig data från länsstyrelsen Skaffa ortofoto i form av ”terrängmask” för överlagring på kartbild G I S Strate

10 Skapa nya data – gå från analogt till digitalt - ex
Skolors och förskolors läge, lokaler, klasser Äldreboende, hemtjänstcentraler, vårdinrättningar, utsändning av färdig mat, livsmedel mm Miljö- och hälsoskydd, tillsynsobjekt Trafikolyckor, incidenter Ledningskartor Bygglovshandlingar, bygglovsarkiv, gamla detaljplaner G I S Strate

11 Skapa nya data – gå från analogt till digitalt - ex
Busslinjenät Färdtjänstkunder Vattentäkter, brunnar, avrinningsområden för ytvatten Sophämtning Underhåll av vägar, gator, grönområden, lekplatser Tillgång till service i gles- och landsbygd Egna nya teman Kommunens viljeinriktning uttryckt i kartor med förklarande text G I S Strate

12 Redigera data GIS-anpassa Kvalitetsmärka Behörighetsbestämma
Tillgängliggöra Ta hand om allt analogt Skapa kopplingarna mellan olika informationsslag om samma objekt (koordinat, adress, ”ägare”) G I S Strate

13 Analyser och prognoser
Elevutveckling i skolorna Utveckling av behov av stöd till äldre Sociomedicinska indikatorer Nya behov G I S Strate

14 Handläggarstöd - exempel
Samhällsbetalda resor (skola, färdtjänst mm) Ledningsnätshantering Tillsyn (miljö och hälsa, sotning, äldrevård) Hemtjänstplanering Planeringsstöd för skola, förskola, fritid, turism Bygglov Sophämtning, väghållning mm, trafiksäkerhet, busslinjer Kommersiell och offentlig service G I S Strate

15 Att starta med en GIS-förstudie
Den bästa vägen till ett framgångsrikt införande av GIS G I S Strate

16 Disposition Varför förstudie? Mål med förstudien Genomförande
Kritiska frågor i en förstudie Dokumentation Redovisning av resultatet Och sedan då? G I S Strate

17 Varför förstudie? Föreslå färdväg mot gemensam GIS-användning
Klarlägga förutsättningar, hinder, risker, kostnader samt behov av åtaganden Ett inledande steg – hanterbart, tydligt, begränsat åtagande Söka förebilder G I S Strate

18 Mål med förstudien Beslutsunderlag för kommunstyrelsen
Underlag för planering, budgetering, genomförande, uppföljning och rapportering Bygga upp kunskap i organisationen Skapa förväntningar och förändringsbenägenhet Identifiera nyckelpersoner för det fortsatta arbetet G I S Strate

19 Genomförande av förstudien (1)
Förstudiedirektiv Enmansutredare eller projektgrupp Kompetensuppbyggnad Förändringsbenägenhet och förväntningar Intervjuer Litteraturstudier G I S Strate

20 Genomförande av förstudien (2)
Nulägesbeskrivning Framtid Söka hos andra – referensobjekt Successiv dialog med uppdragsställaren Successiv avstämning mot GIS-företrädarna Successiv utformning av dokumentation G I S Strate

21 Genomförande av förstudien (3)
Intern eller extern projektledare för förstudien Identifiera resursbehov för det fortsatta arbetet Persontid Kalendertid Ekonomiska resurser G I S Strate

22 Kritiska frågor i en förstudie (1)
Vad skall göras och i vilken ordning i ett GIS-införande? Var finns eldsjälar respektive motståndsrörelse? Vad kan nyttjas i dagens IT-struktur? På vilket sätt kan vi få tidiga nyttoeffekter? Är man beredd att satsa erforderliga resurser? G I S Strate

23 Kritiska frågor i en förstudie (2)
Hur involvera de ”mjuka” verksamhetsområdena? Hur involvera de kommunala bolagen? Hur ordna dataförsörjningen? Med vem kan vi samarbeta? Hur få in den fortsatta satsningen i ordinarie budgetprocess? Medel för år 1? G I S Strate

24 Vad kostar en förstudie?
Projektledare Projektgrupp/kontaktpersoner Omfattning av förstudien Tidsförhållanden G I S Strate

25 Dokumentation (1) Slutrapport – huvudtext Sammanfattning Nulägesbeskrivning – förutsättningar och hinder Vart vill vi nå? – förslag Väg till målet Nyttor – Kostnader Risker med att avstå G I S Strate

26 Dokumentation (2) Slutrapport – bilagor Handlingsplan över två – tre år Utkast till GIS-strategi Behov av data Behov av systemintegrering och dataintegrering G I S Strate

27 Redovisning av resultatet
KS mottagare Kommundirektör och förvaltningschefer Fokusera på förslag, kostnader och nyttor Påpeka behovet av en snabb beslutsprocess – effekterna i organisationen Den skriftliga rapporten G I S Strate

28 Och sedan då? Den politiska beslutsprocessen – ingen långbänk
Ta hand om förväntningar och förändringsbenägenhet Utse projektledare och projektorganisation Skapa rapporteringsvägar för genomförandet Detaljplanera – ett sätt att förbättra förmågan att möta det oväntade Lär av andra – det finns mycket att ta till sig G I S Strate


Ladda ner ppt "G I S Strate Hur införs GIS? 4."

Liknande presentationer


Google-annonser