Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Spårväg syd 2017-04-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Spårväg syd 2017-04-08."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Spårväg syd

2 Utredningsläge SL har arbetat med en förstudie tillsammans med bland annat berörda kommuner. Remisshandling av förstudien klar i augusti 2011. Remissen utsänd till alla berörda planeringsaktörer, däribland Södertörnskommunerna. SL arbetar nu med en slutversion av förstudien med beaktande av remissinstansernas synpunkter. Klart före sommaren. 2 2

3 Syfte och mål med spårväg syd
Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till de regionala kärnorna Kungens kurva/Skärholmen och Flemingsberg Målen med projektet är: Ökad tillgänglighet i tvärled mellan pendeltågssystemet och tunnelbanenätet Hög punktlighet, kortare upplevd restid och god komfort Binda samman områden med hög täthet av befolkning och arbetsplatser Ökat antal kollektivtrafikresor Minskad belastningen i vägnätet 3 3

4 Utredningsalternativ
Transportslagsövergripande synsätt Bussalternativ Exempelvis kan restiderna förkortas genom att framkomligheten för bussarna förbättras BRT (Bus Rapid Transit) Innebär att busstrafiken får en egen körbana och hållplatserna anpassas för snabba stopp Spårväg Ett flertal olika sträckningar har studerats

5 Samlad bedömning i remisshandling (1/3)
Det finns ett antal genomförbara spårvägsdragningar Slutlig bedömning av vilka spårvägsdragningar som är genomförbara kommer att göras efter färdig analys av remissynpunkter

6 Samlad bedömning i remisshandling (2/3)
Utifrån samhällsekonomi och kapacitetsbehov är det inte motiverat att genomföra en spårvägsutbyggnad Spårväg BRT Buss Investerings-kostnad 6 800- 8 100 mkr 3 200- 4 200 mkr mkr Nettonuvärdes-kvot -0,8 -0,4 -0,1 Antal påstigande kl 6-9 år 2030 26 000 29 000 18 000 Max beläggning, antal resenärer kl 6-9 år 2030 1 800 2 000 600

7 Samlad bedömning i remisshandling (3/3)
På kort sikt är det intressant att förbättra busstrafiken. Optimering av busstrafiken bör utredas vidare. Arbetet bör ske i samarbete med SL:s stomnätsstrategi. Åtgärder som förbättrar framkomligheten för busstrafiken kan ske på olika fysiska platser och dessa åtgärder kan ske i olika etapper som successivt förbättrar busstrafiken. Spårväg kan bli intressant på längre sikt.

8 Exempel på viktiga remissynpunkter som hanteras vid slutförande av förstudien
Synpunkter på trafikanalyserna Behov av högre antagande om tillväxt i Kungens kurva Vilken tillväxt av befolkning och arbetsplatser skulle krävas i hela influensområdet för motivera spårvägsutbyggnad? Synpunkter på val av transportslag En satsning på ”fast” infrastruktur attraherar företag och invånare till regionen. Synpunkter på val av sträckning Några ställningstaganden om sträckningsval har inkommit Färre sträckningsalternativ ger tydligare förutsättningar för kommunernas bebyggelseplanering 8 8


Ladda ner ppt "Förstudie Spårväg syd 2017-04-08."

Liknande presentationer


Google-annonser