Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-291 Förstudie Spårväg syd. 2015-03-292 Utredningsläge  SL har arbetat med en förstudie tillsammans med bland annat berörda kommuner.  Remisshandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-291 Förstudie Spårväg syd. 2015-03-292 Utredningsläge  SL har arbetat med en förstudie tillsammans med bland annat berörda kommuner.  Remisshandling."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-291 Förstudie Spårväg syd

2 2015-03-292 Utredningsläge  SL har arbetat med en förstudie tillsammans med bland annat berörda kommuner.  Remisshandling av förstudien klar i augusti 2011.  Remissen utsänd till alla berörda planeringsaktörer, däribland Södertörnskommunerna.  SL arbetar nu med en slutversion av förstudien med beaktande av remissinstansernas synpunkter. Klart före sommaren.

3 2015-03-293 Syfte och mål med spårväg syd  Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till de regionala kärnorna Kungens kurva/Skärholmen och Flemingsberg Målen med projektet är:  Ökad tillgänglighet i tvärled mellan pendeltågssystemet och tunnelbanenätet  Hög punktlighet, kortare upplevd restid och god komfort  Binda samman områden med hög täthet av befolkning och arbetsplatser  Ökat antal kollektivtrafikresor  Minskad belastningen i vägnätet

4 2015-03-294 Utredningsalternativ  Bussalternativ Exempelvis kan restiderna förkortas genom att framkomligheten för bussarna förbättras  BRT (Bus Rapid Transit) Innebär att busstrafiken får en egen körbana och hållplatserna anpassas för snabba stopp  Spårväg Ett flertal olika sträckningar har studerats Transportslagsövergripande synsätt

5 2015-03-295 Samlad bedömning i remisshandling (1/3)  Det finns ett antal genomförbara spårvägsdragningar  Slutlig bedömning av vilka spårvägsdragningar som är genomförbara kommer att göras efter färdig analys av remissynpunkter

6 2015-03-296 Samlad bedömning i remisshandling (2/3)  Utifrån samhällsekonomi och kapacitetsbehov är det inte motiverat att genomföra en spårvägsutbyggnad SpårvägBRTBuss Investerings- kostnad 6 800- 8 100 mkr 3 200- 4 200 mkr 50-300 mkr Nettonuvärdes- kvot -0,8-0,4-0,1 Antal påstigande kl 6-9 år 2030 21 000- 26 000 29 00018 000 Max beläggning, antal resenärer kl 6-9 år 2030 1 8002 000600

7 2015-03-297 Samlad bedömning i remisshandling (3/3)  På kort sikt är det intressant att förbättra busstrafiken. Optimering av busstrafiken bör utredas vidare. Arbetet bör ske i samarbete med SL:s stomnätsstrategi.  Åtgärder som förbättrar framkomligheten för busstrafiken kan ske på olika fysiska platser och dessa åtgärder kan ske i olika etapper som successivt förbättrar busstrafiken.  Spårväg kan bli intressant på längre sikt.

8 2015-03-298 Exempel på viktiga remissynpunkter som hanteras vid slutförande av förstudien  Synpunkter på trafikanalyserna  Behov av högre antagande om tillväxt i Kungens kurva  Vilken tillväxt av befolkning och arbetsplatser skulle krävas i hela influensområdet för motivera spårvägsutbyggnad?  Synpunkter på val av transportslag  En satsning på ”fast” infrastruktur attraherar företag och invånare till regionen.  Synpunkter på val av sträckning  Några ställningstaganden om sträckningsval har inkommit  Färre sträckningsalternativ ger tydligare förutsättningar för kommunernas bebyggelseplanering


Ladda ner ppt "2015-03-291 Förstudie Spårväg syd. 2015-03-292 Utredningsläge  SL har arbetat med en förstudie tillsammans med bland annat berörda kommuner.  Remisshandling."

Liknande presentationer


Google-annonser