Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport från Certifieringsrevision Certifiering av Ledningssystem ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport från Certifieringsrevision Certifiering av Ledningssystem ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-06."— Presentationens avskrift:

1 Rapport från Certifieringsrevision Certifiering av Ledningssystem ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-06 Ort:Falun Revisionsledare: Per Aviander RevisorBård Blytt Sandstad DNV kontakt:Per Aviander per.aviander@grafiskassistans.com 054-522508, 070-560 55 48 Maltvägen 3 663 41 Hammarö Edita Bobergs AB

2 2 Resultat från granskning mot fokusområden Hög Låg Grad av styrning Edita Bobergs AB Rapport från certifieringsrevision ISO 12647-2:2004 Fokusområde: Implementering CGP Positiva iakttagelser Edita instruktioner för digitalt materiallämning Medvetenhet Preflightkontroll Att beakta Nyttja en ny flik i ert Ärendehanteringssystem för att fokusera på noteringar, avvikelser och förbättringar som direkt berör CGP Se över kompetensbehovet utifrån CGP kraven Projekt PRJC 95229 Report, IA, Swedish

3 3 Att beakta Positiva iakttagelser Initialt bör frekvensen på testtryckningar och kontroll mha mätstripp intensifieras. Därefter kan beslut om lämplig periodicitet bestämmas då underlag finns. Edita Bobergs AB Rapport från certifieringsrevision ISO 12647-2:2004 Helhetsintryck Projekt PRJC 95229 Report, IA, Swedish Rent och snyggt i tryckeriet

4 4 Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från certifieringsrevision ISO 12647-2:2004 Edita Bobergs AB Summering från revisionen: Antal avvikelser från denna revision:7 Antal allvarliga:1 Antal mindre:6 Totalt antal iakttagelser (inklusive avvikelser)13 Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas Slutsatser Projekt PRJC 95229 Report, IA, Swedish Certifikat kommer att rekommenderas under förutsättning att korrigerande åtgärder redovisas tillfredsställande så att samtliga avvikelser kan stängas. Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader.

5 5 Nästa steg förutsatt att certifikat kan ställas ut Periodisk revision 1 på ort: Falun Edita Bobergs AB Rapport från certifieringsrevision ISO 12647-2:2004 Projekt PRJC 95229 Report, IA, Swedish Fokusområden för nästa revision (förslag) Kompetens Periodisk mätstatistik, verifierad processkontroll Standard: Datum: ISO 12647-2 29 oktober 2009

6 6 Edita Bobergs AB Rapport från certifieringsrevision ISO 12647-2:2004 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Projekt PRJC 95229 Report, IA, Swedish Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser


Ladda ner ppt "Rapport från Certifieringsrevision Certifiering av Ledningssystem ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-06."

Liknande presentationer


Google-annonser