Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors 31.5.2004 © Tore Ståhl / Arcada

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors 31.5.2004 © Tore Ståhl / Arcada"— Presentationens avskrift:

1 Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors 31.5.2004 © Tore Ståhl / Arcada http://www.arcada.fi/projekt/hsam/projekt.hogskolesamarbete@arcada.fi

2 Projektet MoR-finansieratMoR-finansierat omfattar de YH som har utbildningsprogram på svenskaomfattar de YH som har utbildningsprogram på svenska målmål –göra det svenskspråkiga utbudet tillgängligt kartläggning av utbud  behovkartläggning av utbud  behov göra utbudet synligtgöra utbudet synligt –samordning och information behov, överlappningarbehov, överlappningar –innehållsproduktion

3 Förebilder, samarbetsparter Finlands virtuella universitetFinlands virtuella universitet Finlands virtuella yrkeshögskolaFinlands virtuella yrkeshögskola högskolorhögskolor öppna högskoloröppna högskolor fortbildningsenheter och -centralerfortbildningsenheter och -centraler

4 VirtualYH – www.amk.fi virtuellt samarbetsnätverk för landets 29 + 2 yrkeshögskolorvirtuellt samarbetsnätverk för landets 29 + 2 yrkeshögskolor –uppdrag av Arene –samarbetsavtal –styrgrupp, kontaktpersoner i alla YH –koordineras av en utvecklingsenhet konkret nätverkssamarbetekonkret nätverkssamarbete –pedagogisk utveckling –kvalitetsutveckling –kurs- och materialproduktion –teknisk utveckling och standardisering –eStudiebyrån

5 eStudiebyrån delar av YH-kursutbudet i sökbar webbdatabasdelar av YH-kursutbudet i sökbar webbdatabas –databasen hanterar anmälning, remittering och fakturering –gratis för examensstuderande –klareras mellan YH målmål –ett mångsidigare utbud –ökad studeranderörlighet och flexibilitet –möjlighet till profilering kursutbudet har en nätburenhet av olika gradkursutbudet har en nätburenhet av olika grad –kategorisering enl. nät- /när- /flerform (jfr. Amkota- klassificering) Amkota- klassificeringAmkota- klassificering aktuell statistikaktuell statistikaktuell statistikaktuell statistik

6 Produktionsringar ESF-stödda projekt, medverkan delvis MoR- finansieradESF-stödda projekt, medverkan delvis MoR- finansierad samproduktion av materialsamproduktion av material –delad användar- och modifieringsrätt –materialet i en materialbank –kurserna anordnas av en YH 2001-2003 29 ringar, över 250 sv2001-2003 29 ringar, över 250 sv planer 2004-2006planer 2004-2006 –ca 50-60 ringar  ca 475 sv –1.990 M€ svenskan & kursmaterialetsvenskan & kursmaterialet –vid svenskspråkig medverkan direkt översättning –annars ”on demand”

7 Finlands virtuella universitet http://www.virtuaaliyliopisto.fi/http://www.virtuaaliyliopisto.fi/http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ landets 20 + 1 universitetlandets 20 + 1 universitet projektorganisation med uppgift att utvecklaprojektorganisation med uppgift att utveckla –ibruktagande av ny informations- och kommunikationsteknik –nätbaserad undervisning och inlärning –utnyttjande av kunskapsnätverk vid forskning –gemensam administrativ praxis –tillgänglighet av nätdistribuerade kunskapsarkiv kontaktpersonerkontaktpersoner koordineras av en utvecklingsenhetkoordineras av en utvecklingsenhet kursutbudet öppnare, inget inbyggt anmälningsförfarandekursutbudet öppnare, inget inbyggt anmälningsförfarande

8 Möjligheter ? ytterligare utveckling avytterligare utveckling av –studeranderörlighet –studieflexibilitet –kostnadseffektivitet –profilering –... ? hinderhinder –olika examensstrukturer –kursernas motsvarighet –byråkrati –... ? vidareutveckling av idéerna i VirtualYH och JOO över högskolegränsernavidareutveckling av idéerna i VirtualYH och JOO över högskolegränserna Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning som pilot ?Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning som pilot ?


Ladda ner ppt "Finlandssvenskt högskolesamarbete inom nätbaserad utbildning Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors 31.5.2004 © Tore Ståhl / Arcada"

Liknande presentationer


Google-annonser