Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv."— Presentationens avskrift:

1 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv

2  Före 2006 tre olika försök att få ett digitaliseringsprojekt i gång:  Digitalisering av några dokument av Kungliga Akademin i Åbo.  Det andra i år 2000; en studentmatrikel för åren 1866 till 1885.  Tredje: Digitaliseringsstrategin

3 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Hindren med försöken:  Otillräcklig datautrustning (datorns minneskapacitet och dataöverföringssnabbhet) det var inte förnuftigt att bjuda sådant material över nätet.  Omfattande kostnader.

4 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Digitaliseringsstrategi år 2002  Samarbete med HUB och Universitetsmuseum  Principiell konstaterades, att det vore bra, om universitetet skulle ha ett digitalt arkiv, dvs. en modern forskningskanal.  Förverkligades inte pga bristande gemensam vilja.

5 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv Digitalisering 2006  Materialet, som digitaliserades, bestod av mikrofilmade studentmatriklarna 1817 till 1901.  Mikrofilmkorten gjorda i början av 1990-talet.  Digitalisering gjordes av negativfilmerna.  Antalet korten: 82

6 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv Digitalisering 2006  Texten i är handskriven, vilket innebär att:  texten måste presenteras som bilder.  ingen möjlighet att förse filerna med en sökoption.

7 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv

8  Digitalisering i tre olika versioner :  tiff-bilder  oförpackade pdf-filer  packade pdf-filer  Först försökte vi att använda de oförpackade pdf- filerna, men de var alltför stora.  Tidsperioden 1817-1865 indelad i 50 enskild fil, (7 - 19 mB), åren 1892-1901 indelad i 10 enskild fil (250 mB i genomsnitt).  Antalet studenter och text ökade markant och efter 1901 kommer denna trend att bli starkare varje år.

9 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Till slut valdes de packade pdf-filerna.  ”Nackdelen” är att man måste ha Acrobat Reader version 7.0 för att kunna läsa de här filerna.  Plussidan: Acrobat Reader gratis programvara.

10 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Fördelar med pdf:  Vem som helst kan läsa pdf-filen, var som helst och när som helst.  Bilden på mikrokortet kan förstoras till en viss grad medan bilden i pdf-filen kan förstoras i princip obegränsat: man har mycket bättre förutsättningar att kunna tolka enskilda tecken.

11 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Av nackdelar kan nämnas möjligheten att kunna skriva ut eller spara matriklarna.  Nyare matriklar: det kan finnas ömtåliga saker på korten.  Man kan inte söka personer direkt utan måste gå via namnregistret till varje matrikel och se, på vilken sida namnet förekommer.  En lösning till detta skulle ha varit att förse varje bild med tilläggsinformation och göra en databas av bilderna; rejält jobb - dessutom saknar vi kunskaperna att kunna göra det.

12 Exempel 1: matrikel 1819, sid. 28

13 Exempel 2: matrikel 1899, sid. 122

14 Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv  Helsingfors Universitets centralarkiv  Fabiansgatan 33 (PB 3) 00014 Helsingfors universitet tel. 358-9- 1911 22390 fax 358-9-19124299 E-post: central-archives@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/matrikkelit/matrikkeli _1817_1901.htmcentral-archives@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/matrikkelit/matrikkeli _1817_1901.htm


Ladda ner ppt "Praktiska erfarenheter om digitalisering vid Helsingfors universitetets centralarkiv."

Liknande presentationer


Google-annonser