Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Expertteam för undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (YH)  (på finska)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Expertteam för undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (YH)  (på finska)"— Presentationens avskrift:

1 Expertteam för undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (YH)  http://extra.seamk.fi/arenektr (på finska) http://extra.seamk.fi/arenektr

2 Expertteamets mission  Att utveckla undervisning i språk och kommunikation vid YH  Att främja kollegialt samarbete för att uppnå gemensam nationell nytta  Att samla in exempel på bra praxis bland YH  Att medverka i att skapa nationella kvalitetsstandarder  Att sprida information om rådande krav och trender  Att ge utlåtanden till myndigheter

3 Medlemskap  Medlemmar är koordinerande lektorer, överlärare och chefer för språkcentra  Expertteamet väljs av mötet för koordinerande språklärare  Medlemskapet är tvåårigt  Expertteamet möts 4 gånger per år

4 Aktiviteter  Rekommendationer till YH som baserar sig på bästa praxis ◦ Utvärderingskriterier för mognadsprov ◦ Interna språkkurser ◦ Kriterier för integrering av språk och övriga studier ◦ Utvärderingkriterier för kunskaper i svenska och engelska ◦ Att höja kvaliteten på de engelskspråkiga lärdomsproven vid Bachelor- och Master-examen ◦ Praxis för godkännande av tidigare studier ◦ Att utveckla undervisning i finska som andra språk

5 Nätverk för lärare i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor Expertteam för språk och kommunikation • Möten 4 gånger/år • 8-9 valda medlemmar Koordinerande språklärare (alla språk) Träffar två gånger/år Deltagare 20/ 1-2/YH YH lärare i språk och kommunikation (ca 1 100) Konferens vartannat år Deltagare: ca 200 Lärare i finska och kommunikation (ca 200) Konferens en gång/år Deltagare: 40–60 Team Suvi • Möten 3–4/år • 15 medlemmar Lärare i valfria språk: samarbetsnätverk under arbete Lärare i finska som andra språk: Samarbetsnätverk under arbete Lärare i svenska (120) Konferens en gång/år Deltagare: 50-80 Team Hoppet • Möten 4–5/år • 8 medlemmar

6 Kontaktinformation  Olli Ervaala (ordförande) olli.ervaala@kyamk.fi  Marjatta Huhta (informationsansvarig) marjatta.huhta@metropolia.fi  Heli Simon (sekreterare) heli.simon@seamk.fi


Ladda ner ppt "Expertteam för undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (YH)  (på finska)"

Liknande presentationer


Google-annonser