Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R7Arkiv - Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Landstingen i: Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R7Arkiv - Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Landstingen i: Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro."— Presentationens avskrift:

1 R7Arkiv - Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Landstingen i: Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro

2 Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Uppstartsseminarium feb 2005 Studiebesök Promemoria mars 2006

3 Samverkansform Ett fullständigt utvecklingsarbete och ett gemensamt elektroniskt arkiv Ett samarbete kring utveckling och upphandling Ett begränsat samarbete i utvecklingsfasen med modell och koncept för ett elektroniskt arkiv

4 Förslag till beslut att landstingen samverkar om den långsiktiga elektroniska arkiveringen, att samverkansformen skall vara ett fullständigt utvecklingssamarbete och ett gemensamt elektroniskt arkiv, att pilotprojekt startas med uppbyggnad av ett elektroniskt arkiv utifrån OAIS- modellen ingår.

5 Planering för långtidslagring Lagring Datahantering Tillgänglig- görande Mottagning Administration PRODUCENTPRODUCENT SIP DIP AIP Beskrivande information AIP Beskrivande information KONSUMENTKONSUMENT

6 Projektidé (förslag, förstudie) Projektet bidrar till att landstingen får en kostnadseffektiv lösning för elektronisk långtidsarkivering genom att i samverkan testa möjligheten att föra över information ur ett leverantörsberoende elektroniskt system till ett system för generell långtidsarkivering

7 Projektmål (förslag, förstudie) Genomföra en pilot på ett journalsystem för att testa en uppbyggnad av elektroniskt långtidsarkiv utifrån OAIS-modellens nomenklatur. I piloten ska ingå rutiner för: avställning, överlämnande, mottagande, lagring och administration samt tillgängliggörande. Genomföra en marknadsanalys på området Ta fram en grov kalkyl och tidsplan för upphandling, investering, införande och drift av ett elektroniskt långtidsarkiv. forts…

8 forts. Ta fram ett förslag till beslut för fortsatt arbete och åtagande för respektive landsting. Utarbeta en informationsmodell för pilotsystemet. Utreda hur innehållet ska kvalitetssäkras (spårbarhet, sekretess, tillgänglighet, riktighet). Utreda gallringsproblematiken

9 Tidplan (förslag, förstudie) Projektdirektiv godkänns i dec 2006 respektive landsting Projektledare tillträdersenast feb 2007 Projektplan godkänns mars 2007 av styrgrupp Förslag till slutrapport aug 2007 till styrgrupp Slutrapport till sept 2007 uppdragsgivare

10 LT Direktörer Arkivarier IT-Direktörer 20052006 2007 Gemensamt elektroniskt långtidsarkiv ?


Ladda ner ppt "R7Arkiv - Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Landstingen i: Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser