Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 1 Hur skall dessa jobb skapas ? Stad/Land Yngre/Äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 1 Hur skall dessa jobb skapas ? Stad/Land Yngre/Äldre."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 1 Hur skall dessa jobb skapas ? Stad/Land Yngre/Äldre

2 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 2 Finanskris Lågkonjunktur Depression ? Tillsammans gör vi skillnad

3 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 3 2020 HOT klimat finansiella systemen demografiska peak oil - globaliseringen miljö-mat-energi stad eller land 2020 HOT klimat finansiella systemen demografiska peak oil - globaliseringen miljö-mat-energi stad eller land

4 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 4 Regionerna blir större Kommunerna blir färre Lokala gemenskaper behövs ännu mer

5 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 5 På platsen, se platsens möjligheter, hållbar utveckling Ordenshuset 1917-1960 Fritidsgården 1978-1998 BANKEN 1926-2005 POSTEN 1907-2003 JÄRNVÄGEN 1906-1956 KOMMUNHUSET SÅLT 2000 LIVSMEDELSAFFÄREN 1907- 2008 FÖRSAMLINGEN 1067-2007

6 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 6 Samhällsentreprenören – ”möjligen lön om det ger en stor vinst för samhället”

7 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 7 På platsen, se platsens möjligheter, hållbar utveckling UTVECKLING Bredband i hela bygden 2004-2005 LUND blir kulturhuvudstad 2014 Hippodeon – forskningsby Flyinge bygdebolag Leader Lundaland Nytt ridhus på Flyinge Kungsgård

8 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 8 För att trädet skall bära frukt måste man vattna och göda vid rötterna

9 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 9 Bygdebolag Bygdebolag Ideellt i föreningen & riskfyllt i bygdebolaget

10 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 10 ”Ett bygdebolag är ett bolag som drivs i samma anda och under inflytande av en/flera allmännyttig förening som verkar för gemenskap och platsutveckling”

11 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 11 ”Ett (svb) aktiebolag där alla aktieägare kommer från bygden och där föreningarna äger A-aktierna” ”Ett (svb) aktiebolag där alla aktieägare kommer från bygden och där föreningarna äger A-aktierna” svb=särskild vinstutdelningsbegränsning

12 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 12 Bilda bygdebolag finns Förening/ar ? Vad kan läggas på bygdebolget ? Finns tillräckligt många intresserade Akä ? Styrelse Utforma handlingar Årsmöte – Dra igång

13 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 13 Flyinge bygdebolag Flyinge bygdebolag Aktiekapital 150 000 Lån från aktieägare 450 000 Lån banken 2 900 000 Lån byggfirma 400 000 Ideellt arbete 200 000 Fastighet Hushållsnära tjänster Flyinges jobbmodell - Arbetsförmedlingen Cirka 50 B-aktieägare Flyinge Utveckling äger A-aktierna

14 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 14 Bygdebolag Ideellt i föreningen & riskfyllt i bygdebolaget Fler personer i lokalt arbete Att ta tag i platsens möjligheter Öka platsens värde Att vara långsiktiga och hållbara Att kunna ta risker Att verksamheten drivs kommersiellt, men ej konkurrerande eller vinstutdelande

15 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 15 att ha lokal personalpool – hushållsnära tjänster att synliggöra bygden att öka antalet besökare – få flera att flytta in att försköna bygden, ex köpa strategiska fastigheter att utveckla/bevara den lokala servicen att utveckla affärsidéer baserat på gemenskap att få uppdrag från kommunen att öka den lokala ekonomin att hjälpa lokala företag att hitta personal Vad gör vi (olika)

16 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 16 Flera personer i lokalt arbete

17 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 17 Vad underlättar stöd av offentliga system ( EU, staten, region, kommun ) stöd av offentliga system ( EU, staten, region, kommun ) Leader Leader utbilda samhällsentreprenörer utbilda samhällsentreprenörerLagar mindre AB behöver inte ha godkänd revisor mindre AB behöver inte ha godkänd revisor momsredovisning momsredovisning skatteregelverket kring AB är tydligt och välkänt skatteregelverket kring AB är tydligt och välkänt regelverk kring bygdebolag regelverk kring bygdebolagLokalt aktiekapital – bygdekonto – KGF – lån av bank/AKä aktiekapital – bygdekonto – KGF – lån av bank/AKä stöd från lokala företag, solidaritet stöd från lokala företag, solidaritet

18 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 18 Lägg ut kommunala uppgifter Väg och grönyteunderhåll Utedagis Motionsrundor, ekomuseum, idrottsplatser, badplatser Mötesplatser, byahus, fritidsgård, föreningshus, skola, seniorboende Lokal praktik för arbetssökande Information, turism, näringslivsutveckling

19 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 19 Den som kastar ut metreven får fisk. Fisken finns nu på andra ställen. Morgondagens problem behöver nya begrepp

20 Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 20 Holmbyvägen 1, 240 32 Flyinge 046-522 20 epost: gunnar.petersson@flyinge.nugunnar.petersson@flyinge.nu Ordförande: Gunnar Petersson www.flyinge.nu/bgab Boken kan beställas via email eller under konferensen. Webbsiten innehåller kortare artiklar kring ämnet.


Ladda ner ppt "Copyright Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling Oktober 2008 1 Hur skall dessa jobb skapas ? Stad/Land Yngre/Äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser