Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för energieffektivisering Fastigheter. Steg 1 Arbetsgrupp och mallar Precis som på transportsidan tillsattes en arbetsgrupp, bestående av fastighetsingenjörerna/driftansvariga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för energieffektivisering Fastigheter. Steg 1 Arbetsgrupp och mallar Precis som på transportsidan tillsattes en arbetsgrupp, bestående av fastighetsingenjörerna/driftansvariga."— Presentationens avskrift:

1 Strategi för energieffektivisering Fastigheter

2 Steg 1 Arbetsgrupp och mallar Precis som på transportsidan tillsattes en arbetsgrupp, bestående av fastighetsingenjörerna/driftansvariga i kommunen och de två bolagen (4 personer). En mall för inrapportering togs fram baserad på EM rapporteringssystem. InrapporteringsmallInrapporteringsmall (Totalt, 2009)

3 Steg 2 Inrapportering och sammanställning Samma personer som i arbetsgruppen rapporterade in sina uppgifter i mallen. Uppgifterna granskades och sammanställdes.

4 Steg 3 Redovisning och målsättningar När sammanställningen var klar gjorde vi enklare diagram som vi sen redovisade för arbetsgruppen. Under samma möte diskuterades även lämpliga mål och åtgärder till strategin.

5 Steg 4 Strategin På fastighetssidan jämförde vi de regionala målen (NoOil) och en medelprestanda för fastigheter av samma typ i Sverige, med vår statistik och beräknade fram vad de målen och prestandorna skulle motsvara för oss, med våra förutsättningar. Sen skrevs en handlingsplan baserad på våra målsättningar. MålsättningsberäkningMålsättningsberäkning (beräkningar) Mål och handlingsplan Mål och handlingsplan (strategin)

6 Steg 5 Utkast 1-2, remisser, antagande Ett första utkast av strategin presenterades internt på förvaltningen. Utkast 2 är nu ute för korrektur hos berörda förvaltningschefer. Remissrunda kommer inom de närmsta veckorna ske hos berörda instanser. (ÖSK, socialnämnden, AB Hultsfreds bostäder, HKIAB, utvecklingskontoret och miljö- och byggnadsnämnden) Antagande kommer förhoppningsvis ske innan 31 mars i kommunfullmäktige.

7 Erfarenheter från projekttiden Positivt 1.Mallarna 2.Arbetsgrupperna 3.Erfarenheterna stannar ”inom väggarna”, istället för konsult 4.Förlagt på en förvaltning som ej ansvarar för fastigheterna och transporterna = objektiv granskning 5. ”Att mäta är att veta” – kunskapen ökade ute i förvaltningarna

8 Erfarenheter från projekttiden Negativt 1.Ej tillräckligt förankrat inom politiken 2.Ej tillräckligt förankrat hos de som fick ”uppgiften” att samla in statistiken 3.Mycket ”tjatande” för att in statistiken i tid ( > 4 månader) 4.Merjobb pga. EM otydliga instruktioner från början (ex. räknade ut bränsleåtgång på privata bilar i tjänst)

9 Frågor?


Ladda ner ppt "Strategi för energieffektivisering Fastigheter. Steg 1 Arbetsgrupp och mallar Precis som på transportsidan tillsattes en arbetsgrupp, bestående av fastighetsingenjörerna/driftansvariga."

Liknande presentationer


Google-annonser