Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgift inför införandearbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgift inför införandearbete."— Presentationens avskrift:

1 Uppgift inför införandearbete

2 Syfte & Mål Syfte Denna uppgift har till syfte att skapa bra förutsättningar för införande av Rakel. Denna aktivitet skall ej ge ett slutresultat utan endast starta tankegångarna innan intervjutillfällena Mål Kommunernas projektledare redovisar vid uppstartsmötet utkast och diskussionsunderlag som beskriver de egna behoven av kommunikation för egen organisation.

3 Disposition Arbetsgång i 4 steg Exempel på resultat i 2 steg

4 Arbetsgång – 1(4) Börja arbetet med att, utifrån organisationsskissen för hela verksamheten, först avgränsa bort de verksamheter som ej är aktuella. Steg 1; Avgränsa bort de förvaltningar/bolag som inte skall ingå i ett Rakelinförande En regel som kan användas är förvaltningens/bolagets roll i den kommunala krisledningen alternativt finns med som förmåga i RSA

5 Arbetsgång – 2(4) Nästa steg är att identifiera den övergripande ledningsnivån vid krishantering – Kommunal krisledning SAMT den övre ledningshierarkin (kommundirektör, förvaltningschefer) Steg 2; Vilka förvaltningschefer/bolagschefer ingår i den kommunala krisledningen? Vilka gränssnitt finns utåt för organisationen (Länsstyrelse, Landsting etc).

6 Arbetsgång – 3(4) Det tredje steget är att gå in djupare på varje förvaltning/bolag. Steg 3; Vilka kommunikationsbehov finns det inom en förvaltning? Hur är förvaltningen uppbyggd? En regel som kan följas är att utgå från de formerade arbetslag – exempelvis Jourgrupper, Hemtjänstgrupper En annan sak som är av intresse är hur förvaltningens ledningshierarki är uppbyggd.

7 Arbetsgång – 4(4) Funktioner och medlemskap i arbetsgrupper Steg 4;
Vi har nu pekat ut en specifik förvaltning. I denna förvaltning återfinns en enhet bestående av ett antal funktioner/individer. Dessa individer kan antigen vara i ledningsfunktion eller personal. Hur många chefer återfinns inom enheten samt hur många individer består gruppen av?

8 Redovisning av hemläxa
Vilka förvaltningar/bolag ser ni som aktuella för Rakel Är samtliga delar i de utpekade förvaltningarna aktuella för Rakel – om nej vilka Vilka funktioner (Kommundirektör, Förvaltningschefer) ingår i den kommunala krisledningen Finns det gemensamma verksamheter (exempelvis jour) över kommungränserna? Stöd er gärna med en organisationsskiss i diskussionen – en skiss som visar hela organisationen samt underliggande aktuella förvaltningar

9


Ladda ner ppt "Uppgift inför införandearbete."

Liknande presentationer


Google-annonser