Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten

2 Vad är syftet med stödet? Varför riktar sig stödet till kommuner och landsting? –det goda exemplet –STOR påverkan på Sveriges energianvändning Mål på EU-nivå, nationella mål – det börjar bli bråttom

3 Mål för energianvändning i bebyggelsen Nationella mål (basår 1995) 2020: –Energianvändningen ska har minskat med 20 % –(50 % av all energi ska vara förnybar) 2050: –Energianvändningen ska ha minskat med 50 % Mål för regionen (RUFS, basår 2006 ) 2030: -25 % 2050: -40 % EU-lagstiftning: 2019: alla nya offentliga byggnader ska vara lågenergi/ nollenergihus

4 I korthet: 345 000 kr/år under perioden 2010-2014 Alla som ansöker beviljas stöd Stödet ska användas för att skapa en struktur och en process kring energiarbetet i kommunen – inte till fysiska investeringar Beslut om stöd innebär att vi åtar oss att göra en strategi och att arbeta för att aktivt genomföra den Stödet får endast gå till arbetstid, konsultkostnader och utredningar

5 Vad innebär åtagandet? Detta ska vara klart 31 mars 2011: Mål för 2014 och 2020 (Mwh/år samt procentuell minskning jmf med 2009), Nulägesanalys över energianvändningen med basår 2009 – ska innehålla transporter och fastigheter Handlingsplan som innehåller: –Åtgärder för att uppnå målen med angiven tidsplan –Minst två åtgärder enligt förordningen om energieffektiva åtgärder –Beskrivning av hur information om målen för energieffektivitet ska spridas inom kommunen

6 Energianvändning 2009: Våra fastigheter: 55 600 MWh Gatubelysning: 6 700 MWh VA: 4 300 MWh Ishallar: 3 600 MWh Nybyggnation: 8 500 MWh Transporter: tillkommer Upphandling: svår att kvantifiera Totalt: 78 700 MWh (c:a 5 % av den totala energianvändning i Nacka kommun) Mycket eller lite jmf med andra kommuner?

7 Nuläge – verksamheternas arbete för att minska energianvändningen Många verksamheter har kommit långt när det gäller att energieffektivisera! Största förbättringspotentialen: kommunens upphandling av varor och tjänster (Nacka Partner Ekonomi och Upphandling) – åtgärder på gång

8 Samarbetet mellan verksamheterna är den stor vinsten – för första gången ser vi helheten

9 Mål för 2014 och 2020 2014: energianvändningen i kommunens fastigheter ska ha minskat med 10 % jmf med 2009 2020: energianvändningen i kommunens fastigheter ska ha minskat med 20 % jmf med 2009 Men ska målen svälja en ökad befolkning? Exempel:

10 Handlingsplanen – ex på åtgärder Byta ut kvicksilverlampor till lågenergilampor Miljöansvarig på Upphandlingsenheten Uppföljningssystem för miljökrav i upphandlingar Energikrav vid inköp till stadshuset (kaffemaskiner, skrivare mm) Driftsoptimering av skolor, förskolor mm. Utveckla arbetat med energikrav i nybyggnation av förskolor och idrottshallar Insatser för att ändra brukarbeteenden hos kommunens hyresgäster Energieffektiviseringar av ishallarna och simhallarna Utveckla arbetet med samordnade transporter och våra tjänsteresor (etanol, el)

11 Åtgärder forts. Energikrav i stadsbyggnadsprocessen – del i stadsbyggnadspolicy? Utvärdering av LTA-systemen, livscykelanalys av VA- pumpar Utveckla smartgrid - möjligheten att ta till vara lokala energikällor

12 Informera om kommunens arbete – en viktig del av arbetet!

13 Styrning KS ansvarig nämnd Avstämningar med Hållbarhetsberedningen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Fritidsnämnden Styrgrupp Miljöenheten projektsamordnare

14 Tidsplan 29 sepInformation till Hållbarhetsberedningen 13 oktInformation till MSN 25 okt Information till KS 1 novÅtgärdsbeskrivningarna reviderade och klara 16 novInformation till TN 24 novInformation till Fritidsnämnden 13 dec Förslag till energistrategi klart 14 marsBeslut i KS 31 marsRapportering till Energimyndigheten av: - Strategi, mål, handlingsplan - Redovisning av hur stödet använts (arbetstid, konsultkostnader) - Minst två åtgärder enligt förordningen om energieffektiva åtgärder 2012-2014 Årlig rapportering om läget för åtgärderna den 31 mars


Ladda ner ppt "Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Anna Green, Miljöenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser